Nouă Traducere În Limba Română

Evrei 1:1-14

Dumnezeu a vorbit prin Fiul Său

1După ce, demult, Dumnezeu le‑a vorbit strămoșilor1 Lit.: taților. noștri în multe rânduri și în multe feluri prin profeți, 2în zilele acestea de pe urmă El ne‑a vorbit prin Fiul, pe Care L‑a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin Care a făcut și veacurile2 Termenul grecesc, la forma sa de plural, are sensul de univers, lume.. 3El, Care este strălucirea3 Sau: oglindirea. Slavei Sale și întipărirea naturii3 Gr.: hypostasis, un termen care a generat dezbateri îndelungi, fiind de proveniență aristotelică. Părinții Bisericii l‑au folosit atât ca echivalent pentru ousia (substanță), cât și ca echivalent pentru prosopon (persoană). În textul de față se face referire la faptul că Fiul este strălucirea sau oglindirea exactă a Slavei Tatălui, este întipărirea fidelă și văzută a Chipului nevăzut al Tatălui. O traducere mai exactă a termenului, în acest context, ar fi: o reproducere (asemenea amprentei în ceară) a Persoanei, a Chipului Tatălui, accentuându‑se astfel ideea că Fiul este identic Tatălui, consubstanțial, coetern, coegal. Lui și Care susține toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui, după ce a făcut curățirea de păcate, S‑a așezat la dreapta Măreției, în înălțimi, 4devenind cu mult mai presus decât îngerii, de vreme ce a moștenit un Nume mai însemnat decât al lor.

Fiul, superior îngerilor

5Căci căruia dintre îngeri i‑a zis El vreodată:

„Tu ești Fiul Meu!

Astăzi Te‑am născut!“5 Vezi Ps. 2:7.?

Și, din nou:

„Eu Îi voi fi Tată,

iar El Îmi va fi Fiu.“5 Vezi 2 Sam. 7:14; 1 Cron. 17:13.

6Și, din nou, când Îl aduce în lume pe întâiul născut6 Gr.: prototokos. Termenul înseamnă fie întâiul în ordine cronologică, putând fi tradus cu întâiul născut, fie întâiul în rang, același termen grecesc fiind folosit cu acest sens în Ps. 88:28 traducerea LXX (Ps. 89:27 în versiunea NTR, precum și în alte traduceri): Îl voi face întâiul Meu născut, cel mai mare dintre regii pământului. Modul în care este folosit termenul în acest psalm mesianic indică mai degrabă prioritatea în rang, nu doar prioritatea în timp. Așadar, în unele contexte sensul primar al termenului tokos (a da naștere la) s‑a pierdut. În cazul de față, accentul cade pe prioritatea în rang pe care Isus o are peste întreaga creație., spune:

„Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine!“6 Vezi Deut. 32:43 în versiunea LXX. Autorul a avut în vedere, probabil, și Ps. 96:7 în versiunea LXX (echivalentul Ps. 97:7 în TM).

7Iar despre îngeri spune:

„El îi face pe îngerii Săi duhuri7 Sau: vânturi.

și pe slujitorii Săi, o flacără de foc.“7 Vezi Ps. 104:4.

8Însă despre Fiul zice:

„Tronul Tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci

și toiagul Împărăției Tale este un toiag al dreptății!

9Tu ai iubit dreptatea și ai urât fărădelegea.

De aceea, Dumnezeule,

Dumnezeul Tău Te‑a uns9 Sau: de aceea Dumnezeu, Dumnezeul Tău, Te‑a uns. cu untdelemnul bucuriei,

mai presus decât pe confrații Tăi.“9 Vezi Ps. 45:6-7.

10Și:

„Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul,

iar cerurile sunt lucrările mâinilor Tale.

11Ele vor pieri, dar Tu rămâi,

și toate se vor învechi ca o haină.

12Le vei înfășura ca pe un veșmânt

și vor fi schimbate ca o haină.

Tu însă rămâi Același,

și anii Tăi nu se vor sfârși.“12 Vezi Ps. 102:25-27.

13Dar căruia dintre îngeri i‑a zis vreodată:

„Șezi la dreapta Mea

până‑i voi pune pe dușmanii Tăi

scăunaș pentru picioarele Tale!“13 Vezi Ps. 110:1.?

14Nu sunt ei toți duhuri slujitoare, trimise să slujească pentru cei ce urmează să moștenească mântuirea?

La Bible du Semeur

Hébreux 1:1-14

La personne du Fils de Dieu

La révélation de Dieu par le Fils

1A bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. 2Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers1.2 C’est-à-dire la période finale de l’histoire qu’a inaugurée la venue de Jésus-Christ., il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l’héritier de toutes choses et c’est aussi par lui qu’il a créé l’univers. 3Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l’expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et, après avoir accompli la purification des péchés, il s’est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux.

4Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur.

Le Fils de Dieu supérieur aux anges

5En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci :

Tu es mon Fils ; aujourd’hui,

je fais de toi mon enfant1.5 Ps 2.7. Il s’agit de la formule d’intronisation du Messie-Roi..

Et encore :

Je serai pour lui un Père

et lui sera pour moi un Fils1.5 2 S 7.14..

6Mais lorsqu’il introduit de nouveau le Premier-né dans le monde1.6 Il doit s’agir de l’entrée de Jésus dans le monde à venir dont parle 2.5. Certains identifient le monde avec le monde actuel et pensent qu’il s’agit de la résurrection. Autre traduction : lorsqu’il introduit le Premier-né dans le monde, il dit encore ; certains pensent alors que le texte vise l’incarnation du Fils., il dit :

Que tous les anges de Dieu |se prosternent devant lui1.6 Ps 97.7 ; Dt 32.43 cité selon l’ancienne version grecque..

7Au sujet des anges, il dit :

Il utilise ses anges comme des vents,

et ses serviteurs comme des flammes de feu1.7 Ps 104.4 cité selon l’ancienne version grecque..

8Mais au sujet du Fils, il dit :

Ton trône, ô Dieu, subsiste |pour toute éternité,

le sceptre de ton règne1.8 Certains manuscrits ont : son règne. |est sceptre d’équité.

9Tu aimes la justice, |et tu détestes la méchanceté.

Aussi, ô Dieu, ton Dieu |t’a oint d’une huile d’allégresse

et t’a ainsi fait roi,

de préférence à tous tes compagnons1.9 Ps 45.7-8..

10Il dit aussi :

C’est toi, Seigneur, |qui, au commencement, |as posé les fondations de la terre.

Le ciel est l’œuvre de tes mains.

11Ils périront, mais tu subsistes,

tous s’useront comme un habit,

12comme un manteau, tu les enrouleras,

comme un vêtement, tu les changeras.

Mais toi, tu es toujours le même,

tes années ne finiront pas1.12 Ps 102.26-28 cité selon l’ancienne version grecque..

13Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit :

Viens siéger à ma droite1.13 La droite du roi est la place d’honneur (Ps 45.10 ; 1 R 2.19).

jusqu’à ce que j’aie mis |tes ennemis |à terre sous tes pieds1.13 Ps 110.1..

14En effet, que sont les anges ? Des esprits au service de Dieu, qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut.