Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 3

Către îngerul bisericii din Sardes

1Îngerului bisericii din Sardes[a] scrie-i:

«Acestea sunt cuvintele Celui Care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: ştiu faptele tale; îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. Trezeşte-te şi întăreşte ce a mai rămas, care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu! Aminteşte-ţi deci ceea ce ai primit şi ai auzit, ascultă de acestea şi pocăieşte-te! Dacă însă nu te trezeşti, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti când voi veni la tine. Ai totuşi în Sardes câteva nume care nu şi-au întinat hainele; ei vor umbla cu Mine, îmbrăcaţi în alb, pentru că sunt vrednici. Cel ce învinge va fi îmbrăcat în haine albe şi nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea Vieţii, ci îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!»

Către îngerul bisericii din Filadelfia

Îngerului bisericii din Filadelfia[b] scrie-i:

«Acestea sunt cuvintele Celui Sfânt, Celui Adevărat, Celui Care are cheia lui David, Celui Care deschide şi nimeni nu va închide şi Celui Care închide şi nimeni nu va deschide: ştiu faptele tale – iată, am pus înaintea ta o uşă deschisă, pe care n-o poate închide nimeni – ştiu că, deşi ai puţină putere, ai ascultat de Cuvântul Meu şi nu te-ai lepădat de Numele Meu. Îi voi face pe cei din sinagoga[c] lui Satan – care spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint – să vină şi să se prosterneze la picioarele tale şi să-şi dea seama că te-am iubit. 10 Pentru că mi-ai ascultat chemarea la răbdare, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea, pentru a-i pune la încercare pe locuitorii pământului. 11 Eu vin curând; ţine ceea ce ai, pentru ca nimeni să nu-ţi ia cununa! 12 Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai pleca din el; şi voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu, numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu, şi noul Meu Nume. 13 Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!»

Către îngerul bisericii din Laodicea

14 Îngerului bisericii din Laodicea[d] scrie-i:

«Acestea sunt cuvintele Celui Care este Amin[e], Martorul credincios şi adevărat, Începutul creaţiei lui Dumnezeu: 15 ştiu faptele tale, ştiu că nu eşti nici rece, nici în clocot[f]. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16 Dar fiindcă eşti căldicel – nici în clocot, nici rece – o să te vărs din gura Mea! 17 Pentru că zici: ‘Sunt bogat, am adunat avere şi n-am nevoie de nimic!’ şi nu-ţi dai seama că eşti nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb şi gol, 18 te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc – ca să fii bogat; haine albe – ca să te îmbraci şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi alifie pentru ochi – ca să-ţi ungi ochii şi să poţi vedea. 19 Eu îi mustru şi-i disciplinez pe cei pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă deci şi pocăieşte-te! 20 Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine. 21 Celui ce învinge îi voi da dreptul să şadă împreună cu Mine pe tronul Meu, tot aşa cum şi Eu am învins şi am şezut împreună cu Tatăl Meu pe tronul Lui. 22 Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!»“

Notas al pie

 1. Apocalipsa 3:1 Sardes era vestit pentru acropola şi pentru necropola sa: acropola (oraşul înalt, locul unde se retrăgea populaţia oraşului, când acesta era atacat) sa era practic inexpugnabilă, aceasta fiind cucerită numai de două ori în toată istoria Sardesului; necropola (cimitirul) sa era impresionantă, cuprinzând câteva sute de movile. În sec. I-II d.Cr., oraşul a stagnat în dezvoltare, existând un mare contrast între splendoarea sa, demult apusă, pe care o avea în vremea perşilor, şi situaţia lui în sec. I-II d.Cr.; industria lânii era înfloritoare la Sardes, ceea ce ar fi putut avea legătură cu referirea la haine în v. 4
 2. Apocalipsa 3:7 Filadelfia (modernul Alaşehir) era o cetate relativ nouă, întemeiată de către regele Attalus II (159-138 î.Cr.) în cinstea fratelui său, Eumenes II (190-159 î.Cr.), numind-o Filadelfia („Dragoste de frate“); în anul 17 d.Cr. a fost distrusă într-un cutremur, fiind rezidită cu sprijinul împăratului Tiberiu (14-37 d.Cr.) şi luându-şi numele de Neocezareea („Oraşul nou al lui Cezar“); avea titlul de neokoros (păzitoare a templului), deoarece în oraş exista un templu dedicat cultului imperial (vezi nota din F.A. 19:31); o altă caracteristică importantă este aceea că în acest oraş creştinismul a rezistat mult timp după ce teritoriul a devenit musulman, până în 1392
 3. Apocalipsa 3:9 Vezi nota de la 2:9
 4. Apocalipsa 3:14 Laodicea era un oraş foarte bogat: efectua operaţiuni bancare destul de mari şi era cunoscut pentru lâna neagră de o calitate superioară şi pentru „Pudra Frigiană“ (un praf sau un unguent oftalmologic foarte căutat); de asemenea, avea o şcoală de medicină recunoscută în lume (vezi v. 18)
 5. Apocalipsa 3:14 Vezi Is. 65:16, unde în textul ebraic Dumnezeul adevărului este elohe amen
 6. Apocalipsa 3:15 Deşi era un oraş bogat, calitatea apei era una foarte proastă: un apeduct lung de aproape 10 km aducea apa în oraş, o apă călduţă care nu avea un gust prea plăcut (apa provenea dintr-un izvor de apă fierbinte, fiind foarte puţin răcită)

New American Standard Bible

Revelation 3

Message to Sardis

1“To the angel of the church in Sardis write:

He who has the seven Spirits of God and the seven stars, says this: ‘I know your deeds, that you have a name that you are alive, [a]but you are dead. Wake up, and strengthen the things that remain, which were about to die; for I have not found your deeds completed in the sight of My God. So remember [b]what you have received and heard; and keep it, and repent. Therefore if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you. But you have a few [c]people in Sardis who have not soiled their garments; and they will walk with Me in white, for they are worthy. He who overcomes will thus be clothed in white garments; and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before My Father and before His angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.’

Message to Philadelphia

“And to the angel of the church in Philadelphia write:

He who is holy, who is true, who has the key of David, who opens and no one will shut, and who shuts and no one opens, says this:

‘I know your [d]deeds. Behold, I have put before you an open door which no one can shut, because you have a little power, and have kept My word, and have not denied My name. Behold, I [e]will cause those of the synagogue of Satan, who say that they are Jews and are not, but lie—I will make them come and bow down [f]at your feet, and make them know that I have loved you. 10 Because you have kept the word of My [g]perseverance, I also will keep you from the hour of [h]testing, that hour which is about to come upon the whole [i]world, to [j]test those who dwell on the earth. 11 I am coming quickly; hold fast what you have, so that no one will take your crown. 12 He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of My God, and he will not go out from it anymore; and I will write on him the name of My God, and the name of the city of My God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from My God, and My new name. 13 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.’

Message to Laodicea

14 “To the angel of the church in Laodicea write:

The Amen, the faithful and true Witness, the [k]Beginning of the creation of God, says this:

15 ‘I know your deeds, that you are neither cold nor hot; I wish that you were cold or hot. 16 So because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will [l]spit you out of My mouth. 17 Because you say, “I am rich, and have become wealthy, and have need of nothing,” and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked, 18 I advise you to buy from Me gold refined by fire so that you may become rich, and white garments so that you may clothe yourself, and that the shame of your nakedness will not be revealed; and eye salve to anoint your eyes so that you may see. 19 Those whom I love, I reprove and discipline; therefore be zealous and repent. 20 Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him and will dine with him, and he with Me. 21 He who overcomes, I will grant to him to sit down with Me on My throne, as I also overcame and sat down with My Father on His throne. 22 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.’”

Notas al pie

 1. Revelation 3:1 Lit and
 2. Revelation 3:3 Lit how
 3. Revelation 3:4 Lit names
 4. Revelation 3:8 Or deeds (behold...shut), that you have
 5. Revelation 3:9 Lit give
 6. Revelation 3:9 Lit before
 7. Revelation 3:10 Or steadfastness
 8. Revelation 3:10 Or temptation
 9. Revelation 3:10 Lit inhabited earth
 10. Revelation 3:10 Or tempt
 11. Revelation 3:14 I.e. Origin or Source
 12. Revelation 3:16 Lit vomit