Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 3

Rugaţi-vă pentru noi!

1În cele din urmă, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca să se răspândească repede Cuvântul Domnului şi să fie onorat, aşa cum este între voi, şi să fim izbăviţi de oamenii neascultători şi răi, căci nu toţi au credinţă. Însă Domnul este credincios, El vă va întări şi vă va păzi de cel rău. Avem încredere în Domnul că faceţi, şi veţi continua să faceţi, lucrurile pe care vi le-am poruncit. Domnul să vă îndrepte inimile către dragostea lui Dumnezeu şi răbdarea lui Cristos!

Împotriva leneviei

Vă poruncim, fraţilor, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, să vă îndepărtaţi de orice frate care trăieşte în lenevie şi nu după tradiţia pe care aţi[a] primit-o de la noi! Voi înşivă ştiţi că trebuie să urmaţi exemplul nostru; noi n-am fost leneşi când am fost la voi, n-am mâncat pâinea nimănui fără s-o plătim, ci, cu trudă şi muncă grea, am lucrat zi şi noapte, ca să nu fim o povară pentru nici unul dintre voi. Şi aceasta nu pentru că n-am avea acest drept, ci ca să fim un exemplu pe care să-l urmaţi. 10 Atunci când eram la voi v-am dat această poruncă: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.“ 11 Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în lenevie; ei nu lucrează nimic şi sunt sâcâitori. 12 Unor astfel de oameni le poruncim şi îi încurajăm în Domnul Isus Cristos să-şi mănânce pâinea, lucrând în linişte. 13 Însă voi, fraţilor, să nu obosiţi făcând binele! 14 Dacă cineva nu ascultă cuvântul nostru din această scrisoare, fiţi atenţi să nu aveţi nimic de-a face cu el, astfel încât să se simtă ruşinat. 15 Să nu-l priviţi ca pe un duşman, ci sfătuiţi-l ca pe un frate.

Cuvinte de încheiere

16 Însuşi Domnul păcii să vă dea pace întotdeauna şi în orice fel. Domnul să fie cu voi toţi!

17 Eu, Pavel, scriu această salutare cu mâna mea – acesta este semnul în fiecare dintre scrisorile mele. 18 Harul Domnului Isus Cristos să fie cu voi toţi! (Amin.)[b]

Notas al pie

  1. 2 Tesaloniceni 3:6 Unele mss importante conţin: au primit-o
  2. 2 Tesaloniceni 3:18 Unele mss timpurii nu conţin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârşitul fiecărei cărţi, deoarece foarte multe mss greceşti încheie toate cărţile, mai puţin Faptele Apostolilor, Iacov şi 3 Ioan, cu acest cuvânt

La Bible du Semeur

2 Thessaloniciens 3

L’appel à la prière

1Finalement, frères et sœurs, priez pour nous afin que la Parole du Seigneur se répande rapidement et qu’elle soit honorée ailleurs comme elle l’est chez vous.

Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants[a]. Car tous n’ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle : il vous rendra forts et vous gardera du diable[b].

Voici l’assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet : vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l’amour de Dieu, et vers l’endurance que donne Christ.

La nécessité de travailler

Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l’écart de tout frère ou de toute sœur qui mène une vie déréglée[c] et contraire à l’enseignement que nous lui avons transmis.

Vous savez bien vous-mêmes ce qu’il faut faire pour suivre notre exemple : nous n’avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n’avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais, de nuit comme de jour, nous avons travaillé, dans la fatigue et la peine, pour n’être à charge à aucun d’entre vous. Pourtant, ce n’est pas que nous n’en aurions pas eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter.

10 En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation : « Que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger[d] » ! 11 Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée : ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. 12 Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante : au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-mêmes votre pain.

13 Et vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. 14 Si quelqu’un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui, pour qu’il en éprouve de la honte. 15 Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère.

Prière et salutation

16 Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous.

17 Cette salutation est de ma propre main, à moi, Paul. C’est ainsi que je signe toutes mes lettres : c’est là mon écriture[e].

18 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.

Notas al pie

  1. 3.2 L’apôtre fait sans doute allusion aux Juifs de Corinthe qui se sont opposés à Paul (voir Ac 18.12).
  2. 3.3 Autre traduction : du mal.
  3. 3.6 Voir 1 Th 2.9 ; 4.11 et note.
  4. 3.10 Peut-être un dicton populaire que Paul leur avait cité lors de son passage chez eux.
  5. 3.17 C’était l’habitude antique : après avoir dicté une lettre à un secrétaire, on l’authentifiait par sa signature et quelques mots autographes (comparer 1 Co 16.21 ; Ga 6.11 ; Col 4.18).