Nouă Traducere În Limba Română

2 Ioan

Bătrânul[a], către aleasa doamnă[b] şi către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr – nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul –, datorită adevărului care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veac: harul, îndurarea şi pacea de la Dumnezeu Tatăl şi de la Isus Cristos, Fiul Tatălui, vor fi cu noi, în adevăr şi în dragoste!

M-am bucurat foarte mult că i-am găsit pe unii dintre copiii tăi umblând[c] în adevăr, aşa cum am primit poruncă de la Tatăl.

Acum, te rog, doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci una pe care o aveam de la început: să ne iubim unii pe alţii! Iar dragostea este aceasta: să umblăm[d] potrivit cu poruncile Lui. Aceasta este porunca; aşa cum aţi auzit de la început, să umblaţi[e] în ea! Căci în lume au ieşit mulţi înşelători, care nu mărturisesc că Isus Cristos a venit în trup. Acesta este înşelătorul şi anticristul. Vegheaţi asupra voastră ca să nu pierdeţi lucrurile pentru care am[f] lucrat, ci să primiţi răsplată deplină. Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Cristos, nu-L are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învăţătura aceasta Îl are şi pe Tatăl, şi pe Fiul. 10 Dacă vine la voi cineva care nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i spuneţi „Bun venit!“ 11 Căci cel ce-i spune „Bun venit!“ se face părtaş la lucrările lui rele.

12 Am multe să vă scriu, dar n-aş vrea să vi le scriu pe hârtie[g] şi cu cerneală, ci sper să vin la voi şi să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. 13 Copiii surorii tale alese te salută.

Notas al pie

 1. 2 Ioan 1:1 Sau : Prezbiterul
 2. 2 Ioan 1:1 Termenul se poate referi fie la o anumită persoană, fie la o anumită biserică locală (vezi v. 13, surorii tale alese); limbajul epistolei (folosirea persoanei II plural) este în favoarea celei de-a doua interpretări
 3. 2 Ioan 1:4 Sau: trăind
 4. 2 Ioan 1:6 Sau: să trăim
 5. 2 Ioan 1:6 Sau: să trăiţi în ascultare de ea
 6. 2 Ioan 1:8 Unele mss conţin: aţi
 7. 2 Ioan 1:12 Făcută din papirus

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Ин

Приветствие

От старейшины[a] – избранной госпоже[b] и её детям, которых я люблю как пребывающих в истине, и не только я, но и все, кто знает истину; потому что истина эта живёт в нас и будет с нами всегда.

Благодать, милость и мир от Небесного Отца и от Исо Масеха[c], Его (вечного) Сына[d], да будут с нами, живущими в истине и любви.

Повеление о любви

Меня очень радует, что среди твоих детей есть ходящие в истине, как нам повелел Небесный Отец.

И сейчас, госпожа, я пишу тебе не какое-то новое повеление, но то, которое было у нас с самого начала: будем любить друг друга. И любовь эта заключается в том, чтобы мы соблюдали повеления Всевышнего. Вы с самого начала слышали Его повеление, по нему и поступайте.

Предостережение о лжеучителях

Много обманщиков вышло в мир, не признающих, что Исо Масех пришёл в человеческом теле. Все они – обманщики и враги Масеха. Смотрите, чтобы не потерять то, ради чего трудились[e], но чтобы получить полную награду. Кто не пребывает в учении Масеха, но заявляет, что владеет особым знанием, не имеет Всевышнего. Но тот, кто остаётся верным Его учению, имеет и Небесного Отца, и Сына. 10 Того, кто приходит к вам и приносит не это учение, вы не должны принимать в дом и приветствовать его. 11 Кто приветствует такого человека, тот становится соучастником в его злых делах.

Заключение

12 О многом ещё я хотел бы вам сказать, но я не хочу доверять это бумаге и чернилам. Я надеюсь скоро быть у вас и лично поговорить с вами, чтобы наша радость[f] была полной.

13 Привет тебе от детей твоей избранной сестры[g].

Notas al pie

 1. 2 Ин 1:1 Или: «От старца».
 2. 2 Ин 1:1 Под госпожой, возможно, имеется в виду не какая-то женщина, а поместная община верующих. Под детьми, в таком случае, подразумеваются её члены.
 3. 2 Ин 1:3 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и в Книге Пророков.
 4. 2 Ин 1:3 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 5. 2 Ин 1:8 Или: «мы трудились».
 6. 2 Ин 1:12 Или: «ваша радость».
 7. 2 Ин 1:13 Под сестрой, возможно, подразумевается родственная община верующих, от членов которой Иохан передаёт привет.