Nádej pre kazdého

List Hebrejom 4

Boží odpočinok

1 Varujme sa teda, aby o niekom z vás neplatilo, že v čase, kým ešte zasľúbenie trvá, nezískal Božie odpočinutie.

Veď aj nám sa hlása tá radostná zvesť -- posolstvo, že nás Boh chce zachrániť -- ako tým na púšti. Zvesť, ktorú počuli, im však neprospela, lebo ju vierou neprijali.

Ale my, ktorí sme uverili, získame skutočné odpočinutie, ako povedal Boh: Prisahal som vo svojom hneve, že tí, čo mi neveria, nikdy nevojdú do zasľúbenej krajiny." To povedal Boh, hoci toto miesto odpočinku trvá od chvíle, keď stvoril svet.

O siedmom dni sa predsa v Písme hovorí takto: V siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel."

Ale tu čítame: Nikdy nevojdú do zasľúbenej krajiny, kde by našli odpočinok."

To znamená, že možnosť získať Božie odpočinutie trvá dodnes. Naši otcovia, ktorým toto zasľúbenie najprv platilo, ho pre svoju neposlušnosť nenašli.

Ale Boh určil iný deň, ktorý sa volá dnes". Hovorí o ňom už kráľ Dávid: Ak dnes počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia!"

Keby ich bol Jozue voviedol na miesto odpočinku, nehovoril by Boh o inom neskoršom dni.

Tak Boží ľud na pravý deň odpočinku ešte len čaká.

10 Lebo kto získa Božie odpočinutie, odpočinie si od svojho diela podobne, ako si Boh odpočinul od svojho.

11 A tak sa usilujeme získať toto odpočinutie, aby nik pre svoju neposlušnosť neminul cieľ. Naši otcovia na púšti sú nám výstražným príkladom.

12 Slovo Božie je živé, účinné a ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč: preniká až na rozhranie duše a ducha, kostí a špiku a rozsudzuje túžby a myšlienky srdca.

13 Niet tvora, ktorý by sa pred ním mohol skryť. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať za všetko, čo sme vykonali.

Ježiš -- pravý veľkňaz

14 Máme vznešeného veľkňaza, ktorý vstúpil až pred Božiu tvár, Ježiša, Syna Božieho, držme sa teda toho, čo vyznávame.

15 On má pochopenie pre naše slabosti, lebo sám musel zápasiť s tým istým pokušením ako aj my, ibaže sa nedopustil hriechu.

16 Preto smieme smelo a bez strachu pristupovať rovno k Bohu, ktorý nás zahrnie svojím milosrdenstvom a milosťou, keď budeme jeho pomoc potrebovať.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

希伯来书 4

信的人得享安息

1因此,上帝既然仍旧应许让人进入祂的安息,我们就该战战兢兢,免得有人失去这福分。 因为我们和他们一样听到了福音,只是他们听了道后没有凭信心领受,结果没有得到益处。 正如上帝曾说:

“我在愤怒中起誓说,
‘他们绝不可进入我的安息。’”

但我们这些已经信的人能够进入祂的安息。其实造物之工自创世以来就已经完成了, 因为圣经论到第七日时说:“第七日,上帝歇了一切的工。” 又说:“他们绝不可进入我的安息。” 既然最终会有人进入安息,而那些从前听过福音的人因为不信没能进去, 上帝就另定了一个日子,称之为“今日”。正如多年后,祂借着大卫说:

“你们今日若听见祂的声音,
不可心里顽固。”

如果当初约书亚已经让他们得到了安息,上帝就不必另定一个日子了。 这样说来,必定另有一个安息日为上帝的子民存留,使他们可以真正安歇。 10 因为人进入上帝的安息,就是歇了自己的工作,好像上帝歇了祂的工作一样。 11 因此,我们要竭力进入那安息,免得重蹈他们的覆辙,因不顺服而倒毙。

12 上帝的话有生命、有功效,锋利无比,胜过一切两刃的利剑,甚至能够剌入并分开魂与灵、关节与骨髓,辨明人一切的思想和动机。 13 受造物在上帝面前都无法隐藏,因为万物都是赤裸裸地暴露在上帝眼前,我们必须向祂交账。

大祭司耶稣

14 我们既然有一位已经升上高天的尊贵大祭司——上帝的儿子耶稣,就应当持守我们所认定的信仰。 15 因为我们这位大祭司并非不能体恤我们的软弱,祂与我们一样曾经面对各样的试探,却从来没有犯罪。 16 所以,让我们坦然无惧地到祂赐恩的宝座前,好领受怜悯和恩典,作随时的帮助。