New Living Translation

Psalm 82

Psalm 82

A psalm of Asaph.

God presides over heaven’s court;
    he pronounces judgment on the heavenly beings:
“How long will you hand down unjust decisions
    by favoring the wicked? Interlude

“Give justice to the poor and the orphan;
    uphold the rights of the oppressed and the destitute.
Rescue the poor and helpless;
    deliver them from the grasp of evil people.
But these oppressors know nothing;
    they are so ignorant!
They wander about in darkness,
    while the whole world is shaken to the core.
I say, ‘You are gods;
    you are all children of the Most High.
But you will die like mere mortals
    and fall like every other ruler.’”

Rise up, O God, and judge the earth,
    for all the nations belong to you.

Het Boek

Psalmen 82

1Een psalm van Asaf.

God staat te midden van de bijeenkomst van de goden,
Hij treedt in hun midden als rechter op.
Het lijkt wel of U de ongelovigen recht verschaft
en ons niet. Hoelang moet dat nog duren?
Spreek uw oordeel uit over armen en wezen,
laat het recht zegevieren voor de armzaligen
en hen die niets hebben.
Bevrijd de man die wordt vernederd en de arme,
red hen uit de handen van de misdadigers.
Zij zijn dom en kunnen niets vatten,
zij lopen in het donker en de aarde wankelt onder uw voeten.
Toch heb Ik gezegd:
‘U bent goden, kinderen van de Allerhoogste, allemaal.’
Net als andere mensen zullen zij sterven
en vallen als overwonnen koningen.
Kom, God, spreek recht over de aarde.
Alle volken zijn immers van U?