New Living Translation

Psalm 73

Book three (Psalms 73–89)

Psalm 73

A psalm of Asaph.

Truly God is good to Israel,
    to those whose hearts are pure.
But as for me, I almost lost my footing.
    My feet were slipping, and I was almost gone.
For I envied the proud
    when I saw them prosper despite their wickedness.
They seem to live such painless lives;
    their bodies are so healthy and strong.
They don’t have troubles like other people;
    they’re not plagued with problems like everyone else.
They wear pride like a jeweled necklace
    and clothe themselves with cruelty.
These fat cats have everything
    their hearts could ever wish for!
They scoff and speak only evil;
    in their pride they seek to crush others.
They boast against the very heavens,
    and their words strut throughout the earth.
10 And so the people are dismayed and confused,
    drinking in all their words.
11 “What does God know?” they ask.
    “Does the Most High even know what’s happening?”
12 Look at these wicked people—
    enjoying a life of ease while their riches multiply.

13 Did I keep my heart pure for nothing?
    Did I keep myself innocent for no reason?
14 I get nothing but trouble all day long;
    every morning brings me pain.

15 If I had really spoken this way to others,
    I would have been a traitor to your people.
16 So I tried to understand why the wicked prosper.
    But what a difficult task it is!
17 Then I went into your sanctuary, O God,
    and I finally understood the destiny of the wicked.
18 Truly, you put them on a slippery path
    and send them sliding over the cliff to destruction.
19 In an instant they are destroyed,
    completely swept away by terrors.
20 When you arise, O Lord,
    you will laugh at their silly ideas
    as a person laughs at dreams in the morning.

21 Then I realized that my heart was bitter,
    and I was all torn up inside.
22 I was so foolish and ignorant—
    I must have seemed like a senseless animal to you.
23 Yet I still belong to you;
    you hold my right hand.
24 You guide me with your counsel,
    leading me to a glorious destiny.
25 Whom have I in heaven but you?
    I desire you more than anything on earth.
26 My health may fail, and my spirit may grow weak,
    but God remains the strength of my heart;
    he is mine forever.

27 Those who desert him will perish,
    for you destroy those who abandon you.
28 But as for me, how good it is to be near God!
    I have made the Sovereign Lord my shelter,
    and I will tell everyone about the wonderful things you do.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 73

Tredje boken

(73—89)

Psalm 73

Den gudlöses kortvariga framgång och den rättfärdiges eviga lön

1En psalm av Asaf.

Gud är sannerligen god mot Israel,

mot dem som har rena hjärtan.

2Men jag höll på att snava,

mina fötter höll på att tappa fästet.

3Jag var avundsjuk på de högmodiga

då jag såg de gudlösas framgång.

4De slipper svårigheter ända fram till sin död,

de är friska och välmående.

5De råkar inte i människans nöd

och plågas inte som andra.

6Därför är högfärd deras halsband,

och våld deras kläder.

7Ur deras fetma tittar ögonen fram,

deras fantasier har ingen gräns.

8De talar föraktfullt och ondsint.

De är högfärdiga och förtrycker andra.

9De gör anspråk på himlen

och talar som om de ägde jorden.

10Så återvänder hans folk dit

och suger åt sig mängder av vatten.[a]

11De frågar: ”Hur kan Gud veta?

Skulle den Högste ha den kunskapen?”

12Så är det med de gudlösa,

ostörda ökar de alltid sin rikedom.

13Förgäves har jag hållit mitt hjärta rent

och tvättat mina händer i oskuld.

14Jag har plågats dagen lång,

bestraffats var morgon.

15Om jag hade sagt: ”Så vill jag tala”,

skulle jag ha varit en förrädare mot dina barns generation.

16När jag försökte förstå detta

var det alltför mödosamt för mig,

17tills jag kom in i Guds helgedom

och insåg hur det går med dessa till slut.

18Du låter dem vandra på en hal väg,

störtar dem i fördärvet

19och plötsligt går de under.

De tar en ände med förskräckelse.

20Det blir som när man vaknar ur en dröm:

Du, Herre, reser dig

och föraktar dem som om de vore fantasier.[b]

21När mitt hjärta var bittert

och det sved inom mig,

22då var jag oförnuftig och ovetande,

som ett djur inför dig.

23Ändå är jag alltid hos dig,

och du håller min högra hand.

24Du leder mig efter ditt råd,

och sedan för du mig till härligheten[c].

25Vem har jag i himlen utom dig?

Och när jag har dig,

önskar jag ingenting på jorden.

26Min kropp och min själ kan tyna bort,

men Gud är min inre klippa och min del för evigt.

27Men de som är långt borta från dig kommer att förgås.

Du förgör dem som inte är trogna mot dig.

28Men det är gott för mig att vara nära Gud.

Jag har gjort Herren Gud till min tillflykt,

och jag vill berätta om alla dina gärningar.

Notas al pie

  1. 73:10 Grundtextens innebörd är okänd och översättningen bara en ungefärlig ord-för-ord översättning.
  2. 73:20 Grundtextens innebörd är okänd och översättningen bara en ungefärlig ord-för-ord översättning.
  3. 73:24 Det framkommer inte om det är evigheten eller någon form av jordisk härlighet/ära som åsyftas här.