New Living Translation

Psalm 13

Psalm 13

For the choir director: A psalm of David.

O Lord, how long will you forget me? Forever?
    How long will you look the other way?
How long must I struggle with anguish in my soul,
    with sorrow in my heart every day?
    How long will my enemy have the upper hand?

Turn and answer me, O Lord my God!
    Restore the sparkle to my eyes, or I will die.
Don’t let my enemies gloat, saying, “We have defeated him!”
    Don’t let them rejoice at my downfall.

But I trust in your unfailing love.
    I will rejoice because you have rescued me.
I will sing to the Lord
    because he is good to me.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 13

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mpaka liti Yehova? Kodi mudzandiyiwala mpaka kalekale?
    Mpaka liti mudzandibisira nkhope yanu?
Ndidzalimbana ndi maganizo anga
    ndi kukhala ndi chisoni mu mtima mwanga tsiku lililonse mpaka liti?
    Mpaka liti adani anga adzandipambana?

Ndiyangʼaneni ndi kundiyankha, Inu Yehova Mulungu wanga.
    Walitsani maso anga kuti ndingafe;
mdani wanga adzati, “Ndamugonjetsa,”
    ndipo adani anga adzakondwera pamene ine ndagwa.

Koma ndikudalira chikondi chanu chosasinthika;
    mtima wanga umakondwera ndi chipulumutso chanu.
Ine ndidzayimbira Yehova
    pakuti wandichitira zokoma.