New Living Translation

Psalm 115

Psalm 115

Not to us, O Lord, not to us,
    but to your name goes all the glory
    for your unfailing love and faithfulness.
Why let the nations say,
    “Where is their God?”
Our God is in the heavens,
    and he does as he wishes.
Their idols are merely things of silver and gold,
    shaped by human hands.
They have mouths but cannot speak,
    and eyes but cannot see.
They have ears but cannot hear,
    and noses but cannot smell.
They have hands but cannot feel,
    and feet but cannot walk,
    and throats but cannot make a sound.
And those who make idols are just like them,
    as are all who trust in them.

O Israel, trust the Lord!
    He is your helper and your shield.
10 O priests, descendants of Aaron, trust the Lord!
    He is your helper and your shield.
11 All you who fear the Lord, trust the Lord!
    He is your helper and your shield.

12 The Lord remembers us and will bless us.
    He will bless the people of Israel
    and bless the priests, the descendants of Aaron.
13 He will bless those who fear the Lord,
    both great and lowly.

14 May the Lord richly bless
    both you and your children.
15 May you be blessed by the Lord,
    who made heaven and earth.
16 The heavens belong to the Lord,
    but he has given the earth to all humanity.
17 The dead cannot sing praises to the Lord,
    for they have gone into the silence of the grave.
18 But we can praise the Lord
    both now and forever!

Praise the Lord!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 115

Psalmul 115

Nu nouă, Doamne, nu nouă,
    ci Numelui Tău să-i fie adusă slava,
        pentru îndurarea şi credincioşia Ta!
Pentru ce să zică neamurile:
    „Unde le este Dumnezeul?“
Dumnezeul nostru însă este în ceruri
    şi face tot ce vrea.
Idolii lor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
Ei au gură, dar nu vorbesc,
    au ochi, dar nu văd,
au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu pot mirosi,
au mâini, dar nu pot pipăi,
    au picioare, dar nu pot umbla cu ele,
        iar din gâtlej nu pot scoate nici un sunet.
Ca ei sunt cei care-i fac
    şi toţi cei care se încred în ei.

Israele, încrede-te în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lui!
10 Casă a lui Aaron, încrede-te în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lui!
11 Cei temători de Domnul, încredeţi-vă în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lor!

12 Domnul Îşi aduce aminte de noi şi dă binecuvântare:
    El binecuvântează casa lui Israel,
        binecuvântează casa lui Aaron,
13 îi binecuvântează pe cei ce se tem de Domnul,
    de la cei mici până la cei mari.

14 Să vă înmulţească Domnul,
    pe voi şi pe fiii voştri!
15 Să fiţi binecuvântaţi de Domnul,
    Creatorul cerurilor şi al pământului.

16 Cerurile, cerurile sunt ale Domnului,
    dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
17 Nu morţii Îi dau laudă Domnului,
    nici cei care s-au pogorât în tăcere,
18 ci noi Îl vom binecuvânta pe Domnul,
    de acum şi până în veci.

Lăudaţi-L pe Domnul!