New Living Translation

Psalm 114

Psalm 114

When the Israelites escaped from Egypt—
    when the family of Jacob left that foreign land—
the land of Judah became God’s sanctuary,
    and Israel became his kingdom.

The Red Sea[a] saw them coming and hurried out of their way!
    The water of the Jordan River turned away.
The mountains skipped like rams,
    the hills like lambs!
What’s wrong, Red Sea, that made you hurry out of their way?
    What happened, Jordan River, that you turned away?
Why, mountains, did you skip like rams?
    Why, hills, like lambs?

Tremble, O earth, at the presence of the Lord,
    at the presence of the God of Jacob.
He turned the rock into a pool of water;
    yes, a spring of water flowed from solid rock.

Notas al pie

  1. 114:3 Hebrew the sea; also in 114:5.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 114

1Pamene Israeli anatuluka mu Igupto,
    nyumba ya Yakobo kuchoka ku mtundu wa anthu a chiyankhulo chachilendo,
Yuda anasanduka malo opatulika a Mulungu,
    Israeli anasanduka ufumu wake.

Nyanja inaona ndi kuthawa,
    mtsinje wa Yorodani unabwerera mʼmbuyo;
mapiri analumphalumpha ngati nkhosa zazimuna,
    timapiri ngati ana ankhosa.

Nʼchifukwa chiyani iwe unathawa?
    iwe mtsinje wa Yorodani unabwereranji mʼmbuyo?
inu mapiri, munalumphalumphiranji ngati nkhosa zazimuna,
    inu timapiri, ngati ana ankhosa?

Njenjemera pamaso pa Ambuye iwe dziko lapansi,
    pamaso pa Mulungu wa Yakobo,
amene anasandutsa thanthwe kukhala chitsime,
    thanthwe lolimba kukhala akasupe a madzi.