New Living Translation

Psalm 10

Psalm 10

O Lord, why do you stand so far away?
    Why do you hide when I am in trouble?
The wicked arrogantly hunt down the poor.
    Let them be caught in the evil they plan for others.
For they brag about their evil desires;
    they praise the greedy and curse the Lord.

The wicked are too proud to seek God.
    They seem to think that God is dead.
Yet they succeed in everything they do.
    They do not see your punishment awaiting them.
    They sneer at all their enemies.
They think, “Nothing bad will ever happen to us!
    We will be free of trouble forever!”

Their mouths are full of cursing, lies, and threats.[a]
    Trouble and evil are on the tips of their tongues.
They lurk in ambush in the villages,
    waiting to murder innocent people.
    They are always searching for helpless victims.
Like lions crouched in hiding,
    they wait to pounce on the helpless.
Like hunters they capture the helpless
    and drag them away in nets.
10 Their helpless victims are crushed;
    they fall beneath the strength of the wicked.
11 The wicked think, “God isn’t watching us!
    He has closed his eyes and won’t even see what we do!”

12 Arise, O Lord!
    Punish the wicked, O God!
    Do not ignore the helpless!
13 Why do the wicked get away with despising God?
    They think, “God will never call us to account.”
14 But you see the trouble and grief they cause.
    You take note of it and punish them.
The helpless put their trust in you.
    You defend the orphans.

15 Break the arms of these wicked, evil people!
    Go after them until the last one is destroyed.
16 The Lord is king forever and ever!
    The godless nations will vanish from the land.
17 Lord, you know the hopes of the helpless.
    Surely you will hear their cries and comfort them.
18 You will bring justice to the orphans and the oppressed,
    so mere people can no longer terrify them.

Notas al pie

  1. 10:7 Greek version reads cursing and bitterness. Compare Rom 3:14.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 10

Psalmul 10

De ce stai departe, Doamne,
    şi Te ascunzi în vreme de necaz?

Cel rău îl urmăreşte cu îngâmfare pe sărman,
    prinzându-l în planurile pe care le-a urzit.
Căci cel rău se laudă cu dorinţele sufletului său,
    binecuvântându-l pe cel lacom şi dispreţuindu-L pe Domnul.
În aroganţa lui, cel rău gândeşte tot timpul:
    Dumnezeu nu pedepseşte! Nu este Dumnezeu!“.[a]
Căile lui sunt prospere în orice vreme;
    judecăţile Tale sunt departe de el;
        el suflă cu dispreţ împotriva tuturor duşmanilor săi.
El zice în inima lui: „Nu mă voi clătina!
    Nu voi suferi niciodată!“
Gura îi este plină de blestem, înşelătorii şi ameninţări;
    sub limba lui este numai necaz şi nelegiuire.
El locuieşte în ascunzişurile din preajma aşezărilor;
    îl ucide în ascunzători pe cel nevinovat;
        îşi urmăreşte victimele.
Pândeşte din cotlon ca leul din desiş,
    pândeşte să-l prindă pe sărman,
        să-l prindă pe sărman şi să-l atragă în laţul lui.
10 Victimele lui sunt zdrobite şi se prăbuşesc;
    cad sub puterea lui.
11 El îşi zice în inima lui: „Dumnezeu a uitat!
    Pe veci Şi-a ascuns faţa, ca să nu mai vadă!“

12 Ridică-Te, Doamne Dumnezeule! Ridică-Ţi mâna!
    Nu-i uita pe cei sărmani!
13 De ce-L dispreţuieşte cel rău pe Dumnezeu?
    De ce zice în inima lui: „Tu nu pedepseşti!“?
14 Tu însă vezi necazul şi mâhnirea;
    te uiţi, ca să le iei în mâna Ta!
Ţie Îţi este încredinţat cel fără ajutor;
    Tu eşti ajutorul orfanului.
15 Fărâmă deci braţul celui rău şi al celui nelegiuit;
    cere-le socoteală de răutatea lor, ca să nu mai fie de găsit!

16 Domnul este Împărat în veci de veci!
    Neamurile vor pieri din ţara Lui!
17 Tu, Doamne, asculţi dorinţa celor sărmani;
    Tu le întăreşti inima, plecându-Ţi urechea la cererea lor,
18 ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit,
    pentru ca omul, care este din ţărână, să nu mai insufle groaza.

Notas al pie

  1. Psalmii 10:4 Sau: În mândria şi ura lui, cel rău nu-L caută pe Dumnezeu; / Nu există Dumnezeu! gândeşte el tot timpul.