New Living Translation

Jeremiah 1

1These are the words of Jeremiah son of Hilkiah, one of the priests from the town of Anathoth in the land of Benjamin. The Lord first gave messages to Jeremiah during the thirteenth year of the reign of Josiah son of Amon, king of Judah.[a] The Lord’s messages continued throughout the reign of King Jehoiakim, Josiah’s son, until the eleventh year of the reign of King Zedekiah, another of Josiah’s sons. In August[b] of that eleventh year the people of Jerusalem were taken away as captives.

Jeremiah’s Call and First Visions

The Lord gave me this message:

“I knew you before I formed you in your mother’s womb.
    Before you were born I set you apart
    and appointed you as my prophet to the nations.”

“O Sovereign Lord,” I said, “I can’t speak for you! I’m too young!”

The Lord replied, “Don’t say, ‘I’m too young,’ for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. And don’t be afraid of the people, for I will be with you and will protect you. I, the Lord, have spoken!” Then the Lord reached out and touched my mouth and said,

“Look, I have put my words in your mouth!
10 Today I appoint you to stand up
    against nations and kingdoms.
Some you must uproot and tear down,
    destroy and overthrow.
Others you must build up
    and plant.”

11 Then the Lord said to me, “Look, Jeremiah! What do you see?”

And I replied, “I see a branch from an almond tree.”

12 And the Lord said, “That’s right, and it means that I am watching,[c] and I will certainly carry out all my plans.”

13 Then the Lord spoke to me again and asked, “What do you see now?”

And I replied, “I see a pot of boiling water, spilling from the north.”

14 “Yes,” the Lord said, “for terror from the north will boil out on the people of this land. 15 Listen! I am calling the armies of the kingdoms of the north to come to Jerusalem. I, the Lord, have spoken!

“They will set their thrones
    at the gates of the city.
They will attack its walls
    and all the other towns of Judah.
16 I will pronounce judgment
    on my people for all their evil—
for deserting me and burning incense to other gods.
    Yes, they worship idols made with their own hands!

17 “Get up and prepare for action.
    Go out and tell them everything I tell you to say.
Do not be afraid of them,
    or I will make you look foolish in front of them.
18 For see, today I have made you strong
    like a fortified city that cannot be captured,
    like an iron pillar or a bronze wall.
You will stand against the whole land—
    the kings, officials, priests, and people of Judah.
19 They will fight you, but they will fail.
    For I am with you, and I will take care of you.
    I, the Lord, have spoken!”

Notas al pie

  1. 1:2 The thirteenth year of Josiah’s reign was 627 B.c.
  2. 1:3 Hebrew In the fifth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. A number of events in Jeremiah can be cross-checked with dates in surviving Babylonian records and related accurately to our modern calendar. The fifth month in the eleventh year of Zedekiah’s reign occurred within the months of August and September 586 B.c. Also see 52:12 and the note there.
  3. 1:12 The Hebrew word for “watching” (shoqed) sounds like the word for “almond tree” (shaqed).

Swedish Contemporary Bible

Jeremiah 1

1Detta är ord av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. 2Herrens ord kom till honom under Amons son Josias trettonde regeringsår i Juda, 3och när Josias son Jojakim var kung i Juda, och ända till slutet av det elfte året av Josias son Sidkias regering i Juda, när Jerusalems befolkning i femte månaden fördes bort i fångenskap.

Gud kallar Jeremia

4Herrens ord kom till mig:

5”Jag kände dig innan du formades i din mors liv.

Innan du föddes avskilde jag dig

och utsåg dig till en profet för folken.”

6Jag svarade: ”Min Herre, Herre, jag kan inte tala! Jag är för ung!”

7Då sa Herren till mig: ”Säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och tala vad jag befaller dig. 8Var inte rädd för dem, för jag är med dig och ska rädda dig, säger Herren.”

9Sedan räckte Herren ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig: ”Se, jag lägger mina ord i din mun. 10Jag sätter dig över folk och riken, för att rycka upp och bryta ner, förgöra och förkasta, bygga upp och plantera.”

11Herrens ord kom till mig: ”Vad ser du, Jeremia?” Jag svarade: ”Jag ser en gren av ett mandelträd[a].” 12Herren sa till mig: ”Du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord tills det fullföljs.”

13Herrens ord kom till mig en andra gång: ”Vad ser du?” Jag svarade: ”Jag ser en kokande gryta. Den lutar hitåt norrifrån.” 14Herren sa till mig: ”Från norr kommer olycka att dra fram över alla som bor i landet. 15Jag ska kalla samman alla folken från rikena i norr, säger Herren.

De ska komma och sätta upp var och en sin tron

framför Jerusalems portar

och längs dess murar

och vid alla städer i Juda.

16Jag ska döma dem för all deras ondska

för att de har övergett mig,

tänt rökelse åt andra gudar

och tillbett dem som de själva har gjort.

17Gör dig beredd! Stå upp och tala till dem allt som jag befaller dig. Var inte förskräckt för dem, för då kommer jag att förskräcka dig inför dem. 18I dag gör jag dig till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot Juda kungar, dess furstar och präster och folket i landet. 19De ska anfalla dig men inte besegra dig, för jag är med dig, säger Herren, jag ska rädda dig.”

Notas al pie

  1. 1:11 De hebreiska orden för mandelträd (shaked) och vaka (shoked) liknar varandra och utgör en ordlek, något som ofta förekommer framför allt i profetiska texter.