New Living Translation

Jeremiah 1

1These are the words of Jeremiah son of Hilkiah, one of the priests from the town of Anathoth in the land of Benjamin. The Lord first gave messages to Jeremiah during the thirteenth year of the reign of Josiah son of Amon, king of Judah.[a] The Lord’s messages continued throughout the reign of King Jehoiakim, Josiah’s son, until the eleventh year of the reign of King Zedekiah, another of Josiah’s sons. In August[b] of that eleventh year the people of Jerusalem were taken away as captives.

Jeremiah’s Call and First Visions

The Lord gave me this message:

“I knew you before I formed you in your mother’s womb.
    Before you were born I set you apart
    and appointed you as my prophet to the nations.”

“O Sovereign Lord,” I said, “I can’t speak for you! I’m too young!”

The Lord replied, “Don’t say, ‘I’m too young,’ for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. And don’t be afraid of the people, for I will be with you and will protect you. I, the Lord, have spoken!” Then the Lord reached out and touched my mouth and said,

“Look, I have put my words in your mouth!
10 Today I appoint you to stand up
    against nations and kingdoms.
Some you must uproot and tear down,
    destroy and overthrow.
Others you must build up
    and plant.”

11 Then the Lord said to me, “Look, Jeremiah! What do you see?”

And I replied, “I see a branch from an almond tree.”

12 And the Lord said, “That’s right, and it means that I am watching,[c] and I will certainly carry out all my plans.”

13 Then the Lord spoke to me again and asked, “What do you see now?”

And I replied, “I see a pot of boiling water, spilling from the north.”

14 “Yes,” the Lord said, “for terror from the north will boil out on the people of this land. 15 Listen! I am calling the armies of the kingdoms of the north to come to Jerusalem. I, the Lord, have spoken!

“They will set their thrones
    at the gates of the city.
They will attack its walls
    and all the other towns of Judah.
16 I will pronounce judgment
    on my people for all their evil—
for deserting me and burning incense to other gods.
    Yes, they worship idols made with their own hands!

17 “Get up and prepare for action.
    Go out and tell them everything I tell you to say.
Do not be afraid of them,
    or I will make you look foolish in front of them.
18 For see, today I have made you strong
    like a fortified city that cannot be captured,
    like an iron pillar or a bronze wall.
You will stand against the whole land—
    the kings, officials, priests, and people of Judah.
19 They will fight you, but they will fail.
    For I am with you, and I will take care of you.
    I, the Lord, have spoken!”

Notas al pie

  1. 1:2 The thirteenth year of Josiah’s reign was 627 B.c.
  2. 1:3 Hebrew In the fifth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. A number of events in Jeremiah can be cross-checked with dates in surviving Babylonian records and related accurately to our modern calendar. The fifth month in the eleventh year of Zedekiah’s reign occurred within the months of August and September 586 B.c. Also see 52:12 and the note there.
  3. 1:12 The Hebrew word for “watching” (shoqed) sounds like the word for “almond tree” (shaqed).

Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 1

Gud kalder Jeremias til profet

1Denne bog indeholder de budskaber, som Herren åbenbarede for mig. Jeg hedder Jeremias, er præst og søn af Hilkija, og jeg kommer fra Anatot i Benjamins land. Herren begyndte at tale til mig i kong Josias[a] af Judas 13. regeringsår, og budskaberne fortsatte med at komme, mens Josias’ søn, Jojakim, var konge, helt frem til den femte måned i Zidkijas 11. regeringsår, da Jerusalem blev indtaget og indbyggerne ført i eksil.[b]

Herren sagde til mig: „Længe før jeg dannede dig i din mors liv, havde jeg planer for dig. Før du blev født, udvalgte jeg dig til at være profet for folkeslagene.”

„Åh, almægtige Gud!” svarede jeg. „Jeg er alt for ung. Jeg har slet ikke autoritet til at kunne tale som profet.”

„Du skal ikke undskylde dig med, at du er for ung,” svarede Herren. „Du skal bare gå, hvor jeg sender dig, og sige alt, hvad jeg befaler dig. Du skal ikke være bange for, hvordan folk vil reagere, for jeg går med dig og beskytter dig.”

Så rakte Herren hånden ud og rørte ved min mund. „Jeg vil lægge mine ord i din mund,” sagde han. 10 „Jeg giver dig hermed autoritet over folkeslag og kongeriger. Noget skal rykkes op med rode, mens andet skal plantes på ny. Noget skal rives ned til grunden, mens andet skal genopbygges.”

To syner, som bekræfter kaldet

11 Derefter sagde Herren til mig: „Jeremias! Hvad ser du?”

„Jeg ser en gren fra et mandeltræ,” svarede jeg.

12 „Det er rigtigt,” svarede Herren. „For jeg våger[c] over mit ord for at opfylde det.”

13 Lidt efter spurgte Herren: „Hvad ser du nu?”

„Jeg ser en gryde med kogende vand mod nord, og den er ved at vælte hen imod os,” svarede jeg.

14 „Rigtigt,” svarede Gud. „For ulykken vil komme nordfra og strømme ud over alle landets indbyggere. 15 Jeg tilkalder alle nordens konger med deres hære, så de kommer og belejrer Jerusalem og alle Judas byer. 16 På den måde vil jeg dømme og straffe mit folk, fordi de har forladt mig og vendt sig til andre folks guder. Nu tilbeder de afgudsbilleder, som de selv har lavet. 17 Gør dig parat til at stå frem og fortælle dem alt, hvad jeg befaler dig. Vær ikke bange for at konfrontere dem, ellers skal jeg give dig noget at være bange for. 18-19 Jeg vil gøre dig hård over for deres kritik. Jeg gør dig stærk som en befæstet by, der er umulig at indtage, urokkelig som en jernsøjle, massiv som en mur af bronze. Hele folket med kongerne, embedsmændene og præsterne i spidsen vil være imod dig, men de vil ikke kunne vinde over dig, for jeg går med dig og beskytter dig.”

Notas al pie

  1. 1,2 Teksten har Josias, søn af Amon.
  2. 1,3 Både Jojakim og Zidkija var sønner af Josias. Se 2.Kong. 22–25. Jerusalem faldt i året 586 f.Kr.
  3. 1,12 Et ordspil: Mandelgren hedder shaked på hebraisk, at våge hedder shoked.