New Living Translation

Amos 1

1This message was given to Amos, a shepherd from the town of Tekoa in Judah. He received this message in visions two years before the earthquake, when Uzziah was king of Judah and Jeroboam II, the son of Jehoash,[a] was king of Israel.

This is what he saw and heard:

“The Lord’s voice will roar from Zion
    and thunder from Jerusalem!
The lush pastures of the shepherds will dry up;
    the grass on Mount Carmel will wither and die.”

God’s Judgment on Israel’s Neighbors

This is what the Lord says:

“The people of Damascus have sinned again and again,[b]
    and I will not let them go unpunished!
They beat down my people in Gilead
    as grain is threshed with iron sledges.
So I will send down fire on King Hazael’s palace,
    and the fortresses of King Ben-hadad will be destroyed.
I will break down the gates of Damascus
    and slaughter the people in the valley of Aven.
I will destroy the ruler in Beth-eden,
    and the people of Aram will go as captives to Kir,”
    says the Lord.

This is what the Lord says:

“The people of Gaza have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
They sent whole villages into exile,
    selling them as slaves to Edom.
So I will send down fire on the walls of Gaza,
    and all its fortresses will be destroyed.
I will slaughter the people of Ashdod
    and destroy the king of Ashkelon.
Then I will turn to attack Ekron,
    and the few Philistines still left will be killed,”
    says the Sovereign Lord.

This is what the Lord says:

“The people of Tyre have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
They broke their treaty of brotherhood with Israel,
    selling whole villages as slaves to Edom.
10 So I will send down fire on the walls of Tyre,
    and all its fortresses will be destroyed.”

11 This is what the Lord says:

“The people of Edom have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
They chased down their relatives, the Israelites, with swords,
    showing them no mercy.
In their rage, they slashed them continually
    and were unrelenting in their anger.
12 So I will send down fire on Teman,
    and the fortresses of Bozrah will be destroyed.”

13 This is what the Lord says:

“The people of Ammon have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
When they attacked Gilead to extend their borders,
    they ripped open pregnant women with their swords.
14 So I will send down fire on the walls of Rabbah,
    and all its fortresses will be destroyed.
The battle will come upon them with shouts,
    like a whirlwind in a mighty storm.
15 And their king[c] and his princes will go into exile together,”
    says the Lord.

Notas al pie

 1. 1:1 Hebrew Joash, a variant spelling of Jehoash.
 2. 1:3 Hebrew have committed three sins, even four; also in 1:6, 9, 11, 13.
 3. 1:15 Hebrew malcam, possibly referring to their god Molech.

Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, pe vremea lui Uzia, regele lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş[a], regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului[b]. El a zis:

Domnul răcneşte din Sion
    şi glasul Lui răsună din Ierusalim.
Păşunile păstorilor jelesc[c],
    iar vârful Carmelului este uscat.

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Damascului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a treierat Ghiladul
    cu treierătoarea de fier.
Voi trimite foc în Casa lui Hazael,
    care va mistui fortăreţele lui Ben-Hadad.
Voi sfărâma zăvoarele Damascului;
    îl voi nimici pe cel ce locuieşte[d] în câmpia Aven[e]
şi pe cel ce ţine sceptrul în Bet-Eden.
    Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir, zice Domnul

Judecată împotriva Filistiei

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Gazei,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi,
    ca să le dea pe mâna Edomului.
Voi trimite foc în zidurile Gazei,
    care îi va mistui fortăreţele.
Îl voi nimici pe locuitorul din[f] Aşdod
    şi pe cel ce ţine sceptrul în Aşchelon,
Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,
    iar rămăşiţa filistenilor va pieri, zice Stăpânul Domn

Judecată împotriva Tirului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Tirului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi, dându-le Edomului
    şi nu şi-a adus aminte de legământul frăţesc[g].
10 Voi trimite foc asupra zidurilor Tirului,
    care îi va mistui fortăreţele.»

Judecată împotriva Edomului

11 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Edomului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că l-a urmărit cu sabia pe fratele său,
    înăbuşindu-şi îndurarea,
pentru că s-a lăsat mereu condus de mânie
    şi nu şi-a înăbuşit furia.
12 Voi trimite foc în Teman,
    care va mistui fortăreţele Boţrei.»

Judecată împotriva amoniţilor

13 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale amoniţilor,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,
    ca să-şi lărgească hotarul.
14 Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,
    care îi va mistui fortăreţele
în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,
    în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.
15 Regele[h] lor va merge în exil
    împreună cu căpeteniile sale», zice Domnul.

Notas al pie

 1. Amos 1:1 Ebr.: Ioaş, o variantă a lui Iehoaş
 2. Amos 1:1 Vezi Zah. 14:5
 3. Amos 1:2 Sau: se usucă
 4. Amos 1:5 Sau: pe cel ce stăpâneşte (regele)
 5. Amos 1:5 Aven înseamnă răutate
 6. Amos 1:8 Sau: pe cel ce stăpâneşte în (sau: pe regele din)
 7. Amos 1:9 Vezi 1 Regi 5:1, 12
 8. Amos 1:15 Sau: Milcom (Moleh, zeul suprem al amoniţilor); ebr.: Malcam