New International Version - UK

Psalm 83

Psalm 83[a]

A song. A psalm of Asaph.

O God, do not remain silent;
    do not turn a deaf ear,
    do not stand aloof, O God.
See how your enemies growl,
    how your foes rear their heads.
With cunning they conspire against your people;
    they plot against those you cherish.
‘Come,’ they say, ‘let us destroy them as a nation,
    so that Israel’s name is remembered no more.’

With one mind they plot together;
    they form an alliance against you –
the tents of Edom and the Ishmaelites,
    of Moab and the Hagrites,
Byblos, Ammon and Amalek,
    Philistia, with the people of Tyre.
Even Assyria has joined them
    to reinforce Lot’s descendants.[b]

Do to them as you did to Midian,
    as you did to Sisera and Jabin at the River Kishon,
10 who perished at Endor
    and became like dung on the ground.
11 Make their nobles like Oreb and Zeeb,
    all their princes like Zebah and Zalmunna,
12 who said, ‘Let us take possession
    of the pasture-lands of God.’

13 Make them like tumble-weed, my God,
    like chaff before the wind.
14 As fire consumes the forest
    or a flame sets the mountains ablaze,
15 so pursue them with your tempest
    and terrify them with your storm.
16 Cover their faces with shame, Lord,
    so that they will seek your name.

17 May they ever be ashamed and dismayed;
    may they perish in disgrace.
18 Let them know that you, whose name is the Lord –
    that you alone are the Most High over all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 83:1 In Hebrew texts 83:1-18 is numbered 83:2-19.
  2. Psalm 83:8 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.

Het Boek

Psalmen 83

1Een psalm van Asaf.

Laat iets van U horen, o God.
Spreek toch en blijf niet werkeloos toezien.
Uw tegenstanders gaan tekeer.
De mensen die U haten, krijgen de overhand.
Zij beramen aanslagen tegen uw volk
en overleggen hoe zij uw volgelingen kunnen aanvallen.
Zij zeggen tegen elkaar:
‘We gaan dat hele volk uitroeien.
Niemand kent dan nog het volk van Israël.’
Zij waren het al snel eens
en hebben een verdrag gesloten
om gezamenlijk tegen U op te staan.
De Edomieten en Ismaëlieten,
de Moabieten en de Hagarenen.
De Gebalieten, Ammonieten en Amalekieten,
en ook de Filistijnen,
samen met de inwoners van de stad Tyrus.
Ook Assur kwam erbij,
het helpt de nakomelingen van Lot.
10 Doe met hen maar hetzelfde
als U met de Midjanieten deed
en als met Sisera.
Of zoals met Jabin bij de rivier de Kison.
11 Zij werden bij Endor verslagen en gedood,
hun lijken dienden als mest voor het land.
12 Dood hun leiders,
zoals U met de koningen Oreb en Zeëb hebt gedaan.
Doe met hun koningen hetzelfde als U deed
met de Midjanitische koningen Zebah en Zalmuna.
13 Want zij wilden uw land in bezit nemen.
14 Mijn God, laat hen zweven
als de zaadjes van een distel,
blaas hen weg
als kaf dat door de wind wordt verdreven.
15 Zoals het vuur een bos verbrandt
en de vlammen de bergen roodgloeiend maken,
16 achtervolg hen zo met uw storm,
jaag hun schrik aan met uw wervelwind.
17 Maak hen te schande,
misschien zullen zij dan ooit
nog eens naar U zoeken, Here.
18 Laten zij zich schamen
en door schrik overmand worden,
laat hen door de grond gaan van berouw.
19 Dan zullen zij eindelijk beseffen
dat U de Here bent,
dat U de Allerhoogste bent op de aarde.