New International Version - UK

Psalm 64

Psalm 64[a]

For the director of music. A psalm of David.

Hear me, my God, as I voice my complaint;
    protect my life from the threat of the enemy.

Hide me from the conspiracy of the wicked,
    from the plots of evildoers.
They sharpen their tongues like swords
    and aim cruel words like deadly arrows.
They shoot from ambush at the innocent;
    they shoot suddenly, without fear.

They encourage each other in evil plans,
    they talk about hiding their snares;
    they say, ‘Who will see it?’[b]
They plot injustice and say,
    ‘We have devised a perfect plan!’
    Surely the human mind and heart are cunning.

But God will shoot them with his arrows;
    they will suddenly be struck down.
He will turn their own tongues against them
    and bring them to ruin;
    all who see them will shake their heads in scorn.
All people will fear;
    they will proclaim the works of God
    and ponder what he has done.

10 The righteous will rejoice in the Lord
    and take refuge in him;
    all the upright in heart will glory in him!

Notas al pie

  1. Psalm 64:1 In Hebrew texts 64:1-10 is numbered 64:2-11.
  2. Psalm 64:5 Or us

Het Boek

Psalmen 64

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Luister naar mij, o God,
als ik met mijn zorgen bij U kom.
Bescherm mijn leven
tegen de aanvallen van de vijand.
Verberg mij
als de misdadigers iets tegen mij beramen,
als de zondaars het op mij gemunt hebben.
Zij scherpen hun tong alsof het een zwaard is
en schieten hun boosaardige taal als pijlen op mij af.
Vanuit hun schuilplaats schieten zij op onschuldigen.
Niets en niemand ontzien zij.
Zij wagen het kwade dingen te doen
en spreken er zelfs over valstrikken te zetten.
Zij denken dat niemand hen ziet.
Zij zijn op slechte dingen uit en zeggen:
‘Nu is het zover, het plan is goed doordacht.’
Ja, het hart van de mens is ondoorgrondelijk.
Maar God kan hen onverwacht treffen.
Als Hij een pijl afschiet,
is het altijd raak, zij zijn gewond.
Zij struikelen over hun eigen woorden.
Wie hen ziet, schudt misprijzend het hoofd.
10 Dan zullen alle mensen ontzag hebben
voor God en voor alles wat Hij doet.
Met ontzag zien zij op naar zijn werk.
11 De oprechte mens verheugt zich in de Here
en vindt bij Hem bescherming.
Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem.