New International Version - UK

Psalm 30

Psalm 30[a]

A psalm. A song. For the dedication of the temple.[b] Of David.

I will exalt you, Lord,
    for you lifted me out of the depths
    and did not let my enemies gloat over me.
Lord my God, I called to you for help,
    and you healed me.
You, Lord, brought me up from the realm of the dead;
    you spared me from going down to the pit.

Sing the praises of the Lord, you his faithful people;
    praise his holy name.
For his anger lasts only a moment,
    but his favour lasts a lifetime;
weeping may stay for the night,
    but rejoicing comes in the morning.

When I felt secure, I said,
    ‘I shall never be shaken.’
Lord, when you favoured me,
    you made my royal mountain[c] stand firm;
but when you hid your face,
    I was dismayed.

To you, Lord, I called;
    to the Lord I cried for mercy:
‘What is gained if I am silenced,
    if I go down to the pit?
Will the dust praise you?
    Will it proclaim your faithfulness?
10 Hear, Lord, and be merciful to me;
    Lord, be my help.’

11 You turned my wailing into dancing;
    you removed my sackcloth and clothed me with joy,
12 that my heart may sing your praises and not be silent.
    Lord my God, I will praise you for ever.

Notas al pie

  1. Psalm 30:1 In Hebrew texts 30:1-12 is numbered 30:2-13.
  2. Psalm 30:1 Title: Or palace
  3. Psalm 30:7 That is, Mount Zion

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 30

Psalmul 30

Un psalm. Un cântec pentru dedicarea Casei. Al lui David.

Te voi înălţa, Doamne, căci m-ai ridicat
    şi n-ai lăsat să se bucure duşmanii mei de mine.
Doamne, Dumnezeul meu, când am strigat către Tine după ajutor,
    Tu m-ai vindecat.
Doamne, Tu ai ridicat sufletul meu din Locuinţa Morţilor;
    m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se coboară în groapă.
Cântaţi Domnului, voi, credincioşii Lui,
    şi lăudaţi aducerea-aminte a sfinţeniei Sale!
Mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine o viaţă întreagă.
    Deşi plânsul poate înnopta cu mine, dimineaţa soseşte bucuria.

Când îmi mergea bine, ziceam:
    „Nimic nu mă va clătina vreodată!“
Doamne, prin bunăvoinţa Ta întărisei muntele meu[a],
    dar, când Ţi-ai ascuns faţa, m-a cuprins frica.
Doamne, către Tine am strigat,
    la Stăpânul am căutat îndurare, zicând:
Ce câştig este de pe urma morţii mele,
atunci când mă cobor în groapă?
Poate să Te laude ţărâna,
    poate ea să vorbească despre credincioşia Ta?
10 Ascultă-mă, Doamne, şi îndură-te de mine!
    Fii Tu, Doamne, ajutorul meu!
11 Iar Tu mi-ai prefăcut bocetul în dans,
    mi-ai înlăturat sacul de jale şi m-ai încins cu veselie,
12 pentru ca să-Ţi cânt slava şi să nu fiu mut!
    Doamne, Dumnezeul meu, veşnic Te voi lăuda!

Notas al pie

  1. Psalmii 30:7 Sau: în îndurarea Ta, m-ai aşezat pe un munte sigur