New International Version - UK

Psalm 15

Psalm 15

A psalm of David.

Lord, who may dwell in your sacred tent?
    Who may live on your holy mountain?

The one whose way of life is blameless,
    who does what is righteous,
    who speaks the truth from their heart;
whose tongue utters no slander,
    who does no wrong to a neighbour,
    and casts no slur on others;
who despises a vile person
    but honours those who fear the Lord;
who keeps an oath even when it hurts,
    and does not change their mind;
who lends money to the poor without interest;
    who does not accept a bribe against the innocent.

Whoever does these things
    will never be shaken.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 15

Ett rättfärdigt liv

1En psalm av David.

Herre, vem får bo i ditt tält?

Vem får vistas uppe på ditt heliga berg?

2Den som lever ett oklanderligt liv,

gör det som är rättfärdigt

och talar sanning av hjärtat,

3den som inte förtalar andra,

den som inte skadar sin granne

eller vanärar sin medmänniska,

4den som föraktar den förkastlige

men ärar dem som fruktar Herren,

den som håller sin ed även om det skulle skada honom,

5den som inte lånar ut pengar mot ränta

och vägrar att ta emot mutor för att fälla en oskyldig.

Den som gör så kommer aldrig att vackla.