New International Version - UK

Psalm 111

Psalm 111[a]

Praise the Lord.[b]

I will extol the Lord with all my heart
    in the council of the upright and in the assembly.

Great are the works of the Lord;
    they are pondered by all who delight in them.
Glorious and majestic are his deeds,
    and his righteousness endures for ever.
He has caused his wonders to be remembered;
    the Lord is gracious and compassionate.
He provides food for those who fear him;
    he remembers his covenant for ever.

He has shown his people the power of his works,
    giving them the lands of other nations.
The works of his hands are faithful and just;
    all his precepts are trustworthy.
They are established for ever and ever,
    enacted in faithfulness and uprightness.
He provided redemption for his people;
    he ordained his covenant for ever –
    holy and awesome is his name.

10 The fear of the Lord is the beginning of wisdom;
    all who follow his precepts have good understanding.
    To him belongs eternal praise.

Notas al pie

  1. Psalm 111:1 This psalm is an acrostic poem, the lines of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 111:1 Hebrew Hallelu Yah

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 111

Psalmul 111[a]

Lăudaţi-L pe Domnul![b]
    Îi voi mulţumi Domnului din toată inima mea,
        în sfatul celor drepţi şi în adunare!

Mari sunt lucrările Domnului;
    ele sunt cercetate de toţi cei ce le iubesc!
Plină de măreţie şi splendoare este lucrarea Lui,
    iar dreptatea Lui dăinuie pe vecie.
El a făcut minuni spre aducere-aminte.
    Domnul este îndurător şi milostiv!
El dă hrană celor ce se tem de El;
    El Îşi aduce pururi aminte de legământul Său.
El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său,
    dându-le drept moştenire posesiunile neamurilor.
Lucrările mâinilor Sale sunt motivate de credincioşie şi de judecată;
    toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,
sunt întărite pe veci de veci,
    fiind întocmite în adevăr şi cu integritate.
El a trimis poporului Său răscumpărarea;
    Şi-a decretat legământul pe vecie.
        Sfânt şi înfricoşător este Numele Lui!

10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii;
    toţi cei ce păzesc orânduirile Sale au o minte sănătoasă.
        Lauda Lui este statornicită pe vecie.

Notas al pie

  1. Psalmii 111:1 Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 111:1 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în carte