New International Version - UK

Amos 1

1The words of Amos, one of the shepherds of Tekoa – the vision he saw concerning Israel two years before the earthquake, when Uzziah was king of Judah and Jeroboam son of Jehoash[a] was king of Israel.

He said:

‘The Lord roars from Zion
    and thunders from Jerusalem;
the pastures of the shepherds dry up,
    and the top of Carmel withers.’

Judgment on Israel’s neighbours

This is what the Lord says:

‘For three sins of Damascus,
    even for four, I will not relent.
Because she threshed Gilead
    with sledges having iron teeth,
I will send fire on the house of Hazael
    that will consume the fortresses of Ben-Hadad.
I will break down the gate of Damascus;
    I will destroy the king who is in[b] the Valley of Aven[c]
and the one who holds the sceptre in Beth Eden.
    The people of Aram will go into exile to Kir,’
says the Lord.

This is what the Lord says:

‘For three sins of Gaza,
    even for four, I will not relent.
Because she took captive whole communities
    and sold them to Edom,
I will send fire on the walls of Gaza
    that will consume her fortresses.
I will destroy the king[d] of Ashdod
    and the one who holds the sceptre in Ashkelon.
I will turn my hand against Ekron,
    till the last of the Philistines are dead,’
says the Sovereign Lord.

This is what the Lord says:

‘For three sins of Tyre,
    even for four, I will not relent.
Because she sold whole communities of captives to Edom,
    disregarding a treaty of brotherhood,
10 I will send fire on the walls of Tyre
    that will consume her fortresses.’

11 This is what the Lord says:

‘For three sins of Edom,
    even for four, I will not relent.
Because he pursued his brother with a sword
    and slaughtered the women of the land,
because his anger raged continually
    and his fury flamed unchecked,
12 I will send fire on Teman
    that will consume the fortresses of Bozrah.’

13 This is what the Lord says:

‘For three sins of Ammon,
    even for four, I will not relent.
Because he ripped open the pregnant women of Gilead
    in order to extend his borders,
14 I will set fire to the walls of Rabbah
    that will consume her fortresses
amid war cries on the day of battle,
    amid violent winds on a stormy day.
15 Her king[e] will go into exile,
    he and his officials together,’
says the Lord.

Notas al pie

  1. Amos 1:1 Hebrew Joash, a variant of Jehoash
  2. Amos 1:5 Or the inhabitants of
  3. Amos 1:5 Aven means wickedness.
  4. Amos 1:8 Or inhabitants
  5. Amos 1:15 Or / Molek

New Serbian Translation

Књига пророка Амоса 1

1Речи Амоса које је видео за Израиљ, док је био међу сточарима из Текује. Било је то две године пре земљотреса, у време Озије, цара Јуде, и за време Јеровоама, цара Израиља, Јоасовог сина.

Он је рекао:

„Господ риче са Сиона,
    из Јерусалима глас свој пушта.
Тугују пастирски пашњаци
    и врх Кармила се суши.“

Суд над околним народима

Овако каже Господ:

„Због три преступа Дамаска,
    а и због четири, своју казну нећу да повучем,
јер су Галад овршили
    гвозденом вршилицом.
Бацићу огањ на кућу Азаилову
    и спалиће Вен-Ададова утврђења.
Изломићу преворнице на Дамаску,
    истребићу живаљ из те долине Авен[a]
и онога што у Вет-Едену жезло држи.
    У изгнанство, у Кир ће отићи Арамов народ –
        каже Господ.“

Овако каже Господ:

„Због три преступа Газе,
    а и због четири, своју казну нећу да повучем,
јер су све изгнанике одвели у ропство
    и предали их Едому.
Бацићу огањ на зидине Газе
    и спалиће њена утврђења.
Истребићу живаљ из Азота
    и онога што у Аскалону жезло држи.
Руку ћу своју да окренем на Акарон,
    и пострадаће остатак филистејски
        – говори Господ Бог.“

Овако каже Господ:

„Због три преступа Тира,
    а и због четири, своју казну нећу да повучем,
јер су све изгнанике предали Едому.
    Нису се сетили братског савеза.
10 Бацићу огањ на зидине Тира
    и спалиће његова утврђења.“

11 Овако каже Господ:

„Због три преступа Едома,
    а и због четири, своју казну нећу да повучем,
јер је мачем свога брата прогонио
    и потиснуо своје смиловање.
У свом га је бесу сатирао стално
    и довека разјарен био.
12 Бацићу огањ на Теман
    и спалиће утврђења Восоре.“

13 Овако каже Господ:

„Због три преступа синова Амонових,
    а и због четири, своју казну нећу да повучем,
јер су распорили труднице Галада
    да би међу своју проширили.
14 Запалићу огањ на зидинама Раве
    и спалиће њена утврђења,
све уз поклич на дан боја
    и уз вихор олујнога дана.
15 А њихов ће цар отићи у изгнанство,
    заједно – он и главари његови“ –
        каже Господ.

Notas al pie

  1. 1,5 Или: долине идолатрије, што је погрдан назив за Дамаск и цара Арама.