New International Version - UK

2 Chronicles 13

Abijah king of Judah

1In the eighteenth year of the reign of Jeroboam, Abijah became king of Judah, and he reigned in Jerusalem for three years. His mother’s name was Maakah,[a] a daughter[b] of Uriel of Gibeah.

There was war between Abijah and Jeroboam. Abijah went into battle with an army of four hundred thousand able fighting men, and Jeroboam drew up a battle line against him with eight hundred thousand able troops.

Abijah stood on Mount Zemaraim, in the hill country of Ephraim, and said, ‘Jeroboam and all Israel, listen to me! Don’t you know that the Lord, the God of Israel, has given the kingship of Israel to David and his descendants for ever by a covenant of salt? Yet Jeroboam son of Nebat, an official of Solomon son of David, rebelled against his master. Some worthless scoundrels gathered around him and opposed Rehoboam son of Solomon when he was young and indecisive and not strong enough to resist them.

‘And now you plan to resist the kingdom of the Lord, which is in the hands of David’s descendants. You are indeed a vast army and have with you the golden calves that Jeroboam made to be your gods. But didn’t you drive out the priests of the Lord, the sons of Aaron, and the Levites, and make priests of your own as the peoples of other lands do? Whoever comes to consecrate himself with a young bull and seven rams may become a priest of what are not gods.

10 ‘As for us, the Lord is our God, and we have not forsaken him. The priests who serve the Lord are sons of Aaron, and the Levites assist them. 11 Every morning and evening they present burnt offerings and fragrant incense to the Lord. They set out the bread on the ceremonially clean table and light the lamps on the gold lampstand every evening. We are observing the requirements of the Lord our God. But you have forsaken him. 12 God is with us; he is our leader. His priests with their trumpets will sound the battle cry against you. People of Israel, do not fight against the Lord, the God of your ancestors, for you will not succeed.’

13 Now Jeroboam had sent troops round to the rear, so that while he was in front of Judah the ambush was behind them. 14 Judah turned and saw that they were being attacked at both front and rear. Then they cried out to the Lord. The priests blew their trumpets 15 and the men of Judah raised the battle cry. At the sound of their battle cry, God routed Jeroboam and all Israel before Abijah and Judah. 16 The Israelites fled before Judah, and God delivered them into their hands. 17 Abijah and his troops inflicted heavy losses on them, so that there were five hundred thousand casualties among Israel’s able men. 18 The Israelites were subdued on that occasion, and the people of Judah were victorious because they relied on the Lord, the God of their ancestors.

19 Abijah pursued Jeroboam and took from him the towns of Bethel, Jeshanah and Ephron, with their surrounding villages. 20 Jeroboam did not regain power during the time of Abijah. And the Lord struck him down and he died.

21 But Abijah grew in strength. He married fourteen wives and had twenty-two sons and sixteen daughters.

22 The other events of Abijah’s reign, what he did and what he said, are written in the annotations of the prophet Iddo.

Notas al pie

  1. 2 Chronicles 13:2 Most Septuagint manuscripts and Syriac (see also 11:20 and 1 Kings 15:2); Hebrew Micaiah
  2. 2 Chronicles 13:2 Or granddaughter

Bibelen på hverdagsdansk

Anden Krønikebog 13

Abija som konge over Juda

1Abija kom til magten i Juda i kong Jeroboam af Israels 18. regeringsår, og han regerede i Jerusalem i tre år. Hans mor hed Maʼaka og var datter af Uriel fra Gibea.

Da Abija blev konge, brød krigen mellem Sydriget og Nordriget ud for alvor. Abija samlede en hær på 400.000 erfarne krigere, men Jeroboam drog imod ham med en hær på 800.000. Da Judas hær nåede frem til Zemarajims bjerg i Efraims højland, råbte kong Abija:

„Hør på mig, Jeroboam og Israels[a] folk! Ved I ikke, at Herren, Israels Gud, etablerede en ubrydelig pagt med David og gav ham det løfte, at hans slægt skulle regere over Israel for evigt? Jeroboam er jo blot søn af kong Salomons slave, Nebat, og han har gjort oprør mod sin herre. En flok gemene slyngler sluttede sig til ham og satte sig op imod Salomons søn Rehabeam, dengang han var ung og uerfaren og ikke kunne magte dem. Tror I virkelig, det vil lykkes jer at besejre et rige, som er under Herrens beskyttelse, og hvor en af Davids efterkommere sidder på tronen? Godt nok er jeres hær dobbelt så stor som min, og I har taget de guldkalve med, som Jeroboam har lavet og fået jer til at tilbede som jeres gud. Men I har jaget Herrens præster og levitterne bort og indsat jeres egne afgudspræster, som de øvrige folkeslag gør. I accepterer alle og enhver som præst for jeres afguder—bare han bringer en tyrekalv og syv væddere som offer.

10 Vi derimod, vi har Herren som vores Gud, og vi har ikke vendt ham ryggen. Vores præster er alle sammen Arons efterkommere, og vi har kun levitter til at hjælpe dem. 11 Hver morgen og aften ofrer de brændofre og røgelse til Herren, de fremlægger de hellige brød på Herrens bord, og de hælder olie på lamperne på guldlysestagen hver aften, så de altid brænder. Det er nemlig magtpåliggende for os at adlyde Herren, vores Gud, i modsætning til jer, der har vendt ham ryggen. 12 Derfor er Gud med os—ja, han er vores fører. Når hans præster blæser i krigstrompeterne, vil han lede os i kamp. Hør efter, israelitter, opgiv dog at kæmpe imod Herren, jeres fædres Gud. I kan umuligt vinde kampen.”

13 I mellemtiden havde Jeroboam i al hemmelighed sendt en del af sine krigere bag om Judas hær, hvor de nu lå i baghold. 14 Da Judas folk opdagede, at de var omringet af fjender, råbte de til Herren om hjælp. Derpå blæste præsterne i trompeterne som tegn på angreb, 15 og hele Judas hær istemte krigsråbet. Da råbet lød, besejrede Gud Jeroboam og den israelitiske hær for øjnene af Abija og Judas folk. 16 Israelitterne flygtede over hals og hoved, og Gud hjalp Judas hær med at slå dem. 17 Det blev en overvældende sejr den dag, og 500.000 israelitiske krigere faldt i kampen.

18 Judæerne besejrede israelitterne, fordi de satte deres lid til Herren, deres fædres Gud. 19 Abijas hær forfulgte Jeroboams hær, og de indtog flere af de israelitiske byer, bl.a. Betel, Jeshana og Efron med deres omliggende landsbyer. 20 Jeroboam kom sig aldrig efter det nederlag, og inden længe tog Herren hans liv.

21 Men Abija styrkede sin kongemagt. Han havde 14 koner, 22 sønner og 16 døtre. 22 Hvad der ellers er at fortælle om Abijas ord og bedrifter som konge, er nedskrevet i profeten Iddos kommentar.

23 Da Abija døde, blev han begravet i familiegravstedet i Davidsbyen. Hans søn Asa overtog derefter magten, og under hans regering var der fred i landet i 10 år.

Notas al pie

  1. 13,5 Efter at landet er opdelt i to dele, får ordet Israel to forskellige betydninger. Nogle gange refererer det til alle de 12 stammer, nogle gange kun til de 10 stammer, der udgør Nordriget.