New International Version

Psalm 146

Psalm 146

Praise the Lord.[a]

Praise the Lord, my soul.

I will praise the Lord all my life;
    I will sing praise to my God as long as I live.
Do not put your trust in princes,
    in human beings, who cannot save.
When their spirit departs, they return to the ground;
    on that very day their plans come to nothing.
Blessed are those whose help is the God of Jacob,
    whose hope is in the Lord their God.

He is the Maker of heaven and earth,
    the sea, and everything in them—
    he remains faithful forever.
He upholds the cause of the oppressed
    and gives food to the hungry.
The Lord sets prisoners free,
    the Lord gives sight to the blind,
the Lord lifts up those who are bowed down,
    the Lord loves the righteous.
The Lord watches over the foreigner
    and sustains the fatherless and the widow,
    but he frustrates the ways of the wicked.

10 The Lord reigns forever,
    your God, O Zion, for all generations.

Praise the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 146:1 Hebrew Hallelu Yah; also in verse 10

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 146

Pagdayaw sa Dios nga Manluluwas

1Dayawa ang Ginoo!
Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.
Dayawon ko siya sa bug-os ko nga kabuhi.
Kantahan ko ang akon Dios sang mga pagdayaw samtang nagakabuhi ako.

Indi kamo magsalig sa gamhanan nga mga tawo kag sa kay bisan sin-o,
kay indi sila makaluwas sa inyo.
Kon mapatay na sila nagabalik sila sa duta,
kag sa sina nga adlaw ang ila mga plano nangin wala sing pulos.
Bulahan ang tawo nga ang nagabulig sa iya amo ang Dios ni Jacob,
nga ang iya pagsalig ara sa Ginoo nga iya Dios,
nga amo ang naghimo sang kalangitan kag sang kalibutan, sang dagat kag sang tanan nga ara sa sini.
Masaligan gid ang Ginoo sa wala sing katapusan.
Nagahukom siya pabor sa mga ginapigos,
kag nagahatag siya sang pagkaon sa mga ginagutom.
Ginahilway niya ang mga ginbihag,
ginaayo niya ang mga bulag agod makakita,
ginapabakod niya ang mga maluya,
ginahigugma niya ang mga matarong,
ginabantayan niya ang mga dumuluong,[a]
ginabuligan niya ang mga ilo kag mga balo nga babayi,
pero ginaguba niya ang mga pamaagi sang mga malaot.

10 Mga pumuluyo sang Zion,[b] ang Ginoo nga inyo Dios nagahari sa wala sing katapusan!

Dayawa ang Ginoo!

Notas al pie

  1. 146:9 mga dumuluong: buot silingon, mga indi Israelinhon nga mga pumuluyo sang Israel.
  2. 146:10 Zion: ukon, Jerusalem.