New International Version

Proverbs 20:1-30

1Wine is a mocker and beer a brawler;

whoever is led astray by them is not wise.

2A king’s wrath strikes terror like the roar of a lion;

those who anger him forfeit their lives.

3It is to one’s honor to avoid strife,

but every fool is quick to quarrel.

4Sluggards do not plow in season;

so at harvest time they look but find nothing.

5The purposes of a person’s heart are deep waters,

but one who has insight draws them out.

6Many claim to have unfailing love,

but a faithful person who can find?

7The righteous lead blameless lives;

blessed are their children after them.

8When a king sits on his throne to judge,

he winnows out all evil with his eyes.

9Who can say, “I have kept my heart pure;

I am clean and without sin”?

10Differing weights and differing measures—

the Lord detests them both.

11Even small children are known by their actions,

so is their conduct really pure and upright?

12Ears that hear and eyes that see—

the Lord has made them both.

13Do not love sleep or you will grow poor;

stay awake and you will have food to spare.

14“It’s no good, it’s no good!” says the buyer—

then goes off and boasts about the purchase.

15Gold there is, and rubies in abundance,

but lips that speak knowledge are a rare jewel.

16Take the garment of one who puts up security for a stranger;

hold it in pledge if it is done for an outsider.

17Food gained by fraud tastes sweet,

but one ends up with a mouth full of gravel.

18Plans are established by seeking advice;

so if you wage war, obtain guidance.

19A gossip betrays a confidence;

so avoid anyone who talks too much.

20If someone curses their father or mother,

their lamp will be snuffed out in pitch darkness.

21An inheritance claimed too soon

will not be blessed at the end.

22Do not say, “I’ll pay you back for this wrong!”

Wait for the Lord, and he will avenge you.

23The Lord detests differing weights,

and dishonest scales do not please him.

24A person’s steps are directed by the Lord.

How then can anyone understand their own way?

25It is a trap to dedicate something rashly

and only later to consider one’s vows.

26A wise king winnows out the wicked;

he drives the threshing wheel over them.

27The human spirit is20:27 Or A person’s words are the lamp of the Lord

that sheds light on one’s inmost being.

28Love and faithfulness keep a king safe;

through love his throne is made secure.

29The glory of young men is their strength,

gray hair the splendor of the old.

30Blows and wounds scrub away evil,

and beatings purge the inmost being.

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 20:1-30

1Vin leder till hädelse och starka drycker till bråk.

Vettlös är den som raglar av rus.

2Kungens vrede är som ett lejons rytande.

Den som väcker hans vrede riskerar livet.

3Det är en ära för en man att hålla sig utanför striden,

men alla som är dåraktiga vill gräla.

4Den late plöjer inte på hösten

och finner heller inget vid skördetiden.

5En människas innersta tankar är som djupt vatten,

men den kloke öser upp dem.

6Många ordar om sin trofasthet,

men var finner man en trogen människa?

7Den rättfärdige lever oförvitligt,

och lyckliga är hans efterkommande.

8En kung som sitter på domarsätet

sållar med blicken bort allt ont.

9Vem kan påstå: ”Jag har ett rent samvete,

jag är fri från synd?”

10Två olika vikter och två olika mått

är båda lika avskyvärda för Herren.

11Redan som ung handlar människan svekfullt.

Är hennes uppförande rent och uppriktigt?20:11 Alternativ översättning: Redan den unge visar i sina gärningar om han lever rent och uppriktigt.

12Örat som hör och ögat som ser,

båda har Herren gjort.

13Älska inte sömn, för då blir du fattig.

Håll dig vaken, så har du tillräckligt att äta.

14”Dåligt, dåligt”, säger köparen,

men går sedan och skryter över sitt fynd.

15Guld och juveler finns i stor mängd,

men kunskapens ord är en sällsynt juvel.

16Ta manteln av den som går i borgen för en främling,

behåll den som pant om han gör det för en okänd.

17Det bröd någon skaffat sig genom bedrägeri smakar sött,

men efteråt har han munnen full av grus.

18Sätt inte dina planer i verket utan att först fråga om råd,

och dra inte ut i krig utan överläggning.

19Den som skvallrar avslöjar hemligheter,

undvik därför den som pratar mycket.

20Honom som förbannar sin far eller mor

låter Gud slockna som en lampa i mörker.

21Egendom som man skaffat sig snabbt

för ingen välsignelse med sig i slutändan.

22Säg inte: ”Jag ska löna ont med ont.”

Vänta på Herren, så ska han hjälpa dig.

23Herren avskyr olika vikter,

och fusk med vågen är fel.

24Herren styr människans steg,

hur skulle hon då kunna förstå sin väg?

25Det är riskabelt att snabbt avge stora löften

och först efteråt reflektera över vad man lovat.

26En vis kung sållar bort de onda

och låter tröskhjulet köra över dem.

27Herrens lampa söker igenom människans livsande

och granskar hennes innersta.

28Nåd och trofasthet skyddar kungen,

hans tron består genom nåden.

29De ungas prydnad är deras styrka,

och de gamlas prakt deras grå hår.

30Svidande sår renar från ondska,

slag renar en människas inre.