New International Version

Lamentations 5:1-22

1Remember, Lord, what has happened to us;

look, and see our disgrace.

2Our inheritance has been turned over to strangers,

our homes to foreigners.

3We have become fatherless,

our mothers are widows.

4We must buy the water we drink;

our wood can be had only at a price.

5Those who pursue us are at our heels;

we are weary and find no rest.

6We submitted to Egypt and Assyria

to get enough bread.

7Our ancestors sinned and are no more,

and we bear their punishment.

8Slaves rule over us,

and there is no one to free us from their hands.

9We get our bread at the risk of our lives

because of the sword in the desert.

10Our skin is hot as an oven,

feverish from hunger.

11Women have been violated in Zion,

and virgins in the towns of Judah.

12Princes have been hung up by their hands;

elders are shown no respect.

13Young men toil at the millstones;

boys stagger under loads of wood.

14The elders are gone from the city gate;

the young men have stopped their music.

15Joy is gone from our hearts;

our dancing has turned to mourning.

16The crown has fallen from our head.

Woe to us, for we have sinned!

17Because of this our hearts are faint,

because of these things our eyes grow dim

18for Mount Zion, which lies desolate,

with jackals prowling over it.

19You, Lord, reign forever;

your throne endures from generation to generation.

20Why do you always forget us?

Why do you forsake us so long?

21Restore us to yourself, Lord, that we may return;

renew our days as of old

22unless you have utterly rejected us

and are angry with us beyond measure.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Ẹkun Jeremiah 5:1-22

1Rántí, Olúwa, ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí wa;

wò ó, kí o sì rí ìtìjú wa.

2Àwọn ohun ìní wa ti di ti àlejò,

ilé wa ti di ti àjèjì.

3Àwa ti di aláìní òbí àti aláìní baba,

àwọn ìyá wa ti di opó.

4A gbọdọ̀ ra omi tí à ń mu;

igi wa di títà fún wa.

5Àwọn tí ó ń lé wa súnmọ́ wa;

àárẹ̀ mú wa àwa kò sì rí ìsinmi.

6Àwa jọ̀wọ́ ara wa fún Ejibiti àti Asiria

láti rí oúnjẹ tó tó jẹ.

7Àwọn baba wa ti ṣẹ̀, wọn kò sì ṣí mọ́,

àwa sì ń ru ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ wọn.

8Àwọn ẹrú ń jẹ ọba lórí wa,

kò sì ṣí ẹni tí yóò gbà wá lọ́wọ́ wọn.

9Àwa ń rí oúnjẹ wa nínú ewu ẹ̀mí wa

nítorí idà tí ó wà ní aginjù.

10Ẹran-ara wa gbóná bí ààrò,

ebi sì yó wa bí àárẹ̀.

11Wọ́n ti fipá bá àwọn obìnrin wa lòpọ̀ ní Sioni,

àti àwọn wúńdíá ti o wa ní ìlú Juda.

12Àwọn ọmọ ọbakùnrin ti di síso sókè ní ọwọ́ wọn;

kò sí ìbọ̀wọ̀ fún àgbàgbà mọ́.

13Àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin wa ru òkúta;

àwọn ọmọkùnrin sì ń ṣàárẹ̀ lábẹ́ ẹrù igi.

14Àwọn àgbàgbà ti lọ kúrò ní ẹnu-bodè ìlú;

àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin sì dákẹ́ orin wọn

15Ayọ̀ ti ṣáko ní ọkàn wa;

ọ̀fọ̀ sì ti dúró bí ijó fún wa.

16Adé ti ṣí kúrò ní orí wa

ègbé ni fún wa, nítorí a ti ṣẹ̀.

17Nítorí èyí, àárẹ̀ mú ọkàn wa,

nítorí èyí, ojú wa sì ṣú.

18Fún òkè Sioni tí ó ti di ahoro

lórí rẹ̀ àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ sì ń rìn kiri.

19Ìwọ, Olúwa, jẹ ọba títí láé;

ìjọba rẹ dúró láti ìran kan dé ìran mìíràn.

20Kí ló dé tí o ń gbàgbé wa ní gbogbo ìgbà?

Kí ló dé tí o fi kọ̀ wá sílẹ̀ fún ọjọ́ pípẹ́?

21Mú wa padà sí ọ̀dọ̀ rẹ, Olúwa, kí àwa kí ó le padà;

mú ọjọ́ wa di tuntun bí ìgbàanì

22Àyàfi tí o bá ti kọ̀ wá sílẹ̀ pátápátá

tí ìbínú rẹ sí wa sì kọjá ìwọ̀n.