Hosea 1 – NIV & NTLR

New International Version

Hosea 1:1-11

1The word of the Lord that came to Hosea son of Beeri during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah, and during the reign of Jeroboam son of Jehoash1:1 Hebrew Joash, a variant of Jehoash king of Israel:

Hosea’s Wife and Children

2When the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, “Go, marry a promiscuous woman and have children with her, for like an adulterous wife this land is guilty of unfaithfulness to the Lord.” 3So he married Gomer daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son.

4Then the Lord said to Hosea, “Call him Jezreel, because I will soon punish the house of Jehu for the massacre at Jezreel, and I will put an end to the kingdom of Israel. 5In that day I will break Israel’s bow in the Valley of Jezreel.”

6Gomer conceived again and gave birth to a daughter. Then the Lord said to Hosea, “Call her Lo-Ruhamah (which means “not loved”), for I will no longer show love to Israel, that I should at all forgive them. 7Yet I will show love to Judah; and I will save them—not by bow, sword or battle, or by horses and horsemen, but I, the Lord their God, will save them.”

8After she had weaned Lo-Ruhamah, Gomer had another son. 9Then the Lord said, “Call him Lo-Ammi (which means “not my people”), for you are not my people, and I am not your God.1:9 Or your I am

10“Yet the Israelites will be like the sand on the seashore, which cannot be measured or counted. In the place where it was said to them, ‘You are not my people,’ they will be called ‘children of the living God.’ 11The people of Judah and the people of Israel will come together; they will appoint one leader and will come up out of the land, for great will be the day of Jezreel.1:11 In Hebrew texts 1:10,11 is numbered 2:1,2.

Nouă Traducere În Limba Română

Osea 1:1-11

Căsătoria lui Osea

(1:1–3:5)

1Acesta este Cuvântul Domnului care a venit la Osea, fiul lui Beeri, în zilele lui Uzia, Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam, fiul lui Iehoaș, regele lui Israel.1 Osea a fost contemporan cu profeții Isaia, Amos și Mica (vezi primul verset din fiecare carte).

Soția și copiii lui Osea

2Când Domnul a vorbit la început prin Osea, Domnul i‑a zis lui Osea: „Du‑te și ia‑ți de soție o prostituată și copiii ai curviei, căci țara s‑a prostituat mult, părăsindu‑L pe Domnul.“ 3El s‑a dus și a luat‑o de soție pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a rămas însărcinată și i‑a născut un fiu.

4Domnul i‑a zis lui Osea: „Pune‑i numele Izreel4 Izreel înseamnă Dumnezeu împrăștie [sămânța]; numele locului unde ia naștere dinastia lui Iehu, din care făcea parte Ieroboam (vezi 2 Regi 9:14-37)., căci peste puțin timp voi pedepsi Casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel și voi pune capăt regatului Casei lui Israel. 5În ziua aceea, voi rupe arcul lui Israel în Valea Izreel.“

6Ea a rămas din nou însărcinată și a născut6 Faptul că lipsește pronumele posesiv (vezi v. 3) poate indica faptul că Lo‑Ruhama și Lo‑Ami (vezi și v. 8) nu erau copiii lui Osea, ci născuți în urma desfrâului. o fată. Domnul i‑a zis lui Osea: „Pune‑i numele Lo‑Ruhama6 Lo‑Ruhama înseamnă Ne‑Iubită (sau Ne‑Miluită), termenul iubire având aici sensul de compasiune, îndurare., căci nu voi mai avea milă de cei din Casa lui Israel, nu‑i voi mai ierta. 7Totuși, voi avea milă de cei din Casa lui Iuda și‑i voi izbăvi doar prin Domnul Dumnezeul lor; deci nu‑i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin luptă și nici prin cai sau călăreți.“

8După ce a înțărcat‑o pe Lo‑Ruhama, Gomera a rămas din nou însărcinată și a născut un fiu. 9Domnul i‑a zis lui Osea: „Pune‑i numele Lo‑Ami9 Lo‑Ami înseamnă Nu este poporul Meu., căci voi nu sunteți poporul Meu, iar Eu nu sunt Dumnezeul vostru.

10Totuși, numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu poate fi nici măsurat, nici numărat. Și în locul unde li s‑a spus: «Voi nu sunteți poporul Meu!», acolo vor fi numiți «fii ai Dumnezeului cel Viu». 11Fiii lui Iuda vor fi aduși laolaltă cu fiii lui Israel, își vor pune o singură căpetenie și se vor ridica11 Sensul termenului este paralel cu Izreel (Dumnezeu plantează), în ideea că poporul va fi „plantat“ și va ajunge să locuiască întreaga țară. din țară, căci mare va fi ziua lui Izreel11 Aici Izreel trebuie luat cu sensul: Dumnezeu seamănă (plantează).!