New International Version

1 Kings 15:1-34

Abijah King of Judah

1In the eighteenth year of the reign of Jeroboam son of Nebat, Abijah15:1 Some Hebrew manuscripts and Septuagint (see also 2 Chron. 12:16); most Hebrew manuscripts Abijam; also in verses 7 and 8 became king of Judah, 2and he reigned in Jerusalem three years. His mother’s name was Maakah daughter of Abishalom.15:2 A variant of Absalom; also in verse 10

3He committed all the sins his father had done before him; his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his forefather had been. 4Nevertheless, for David’s sake the Lord his God gave him a lamp in Jerusalem by raising up a son to succeed him and by making Jerusalem strong. 5For David had done what was right in the eyes of the Lord and had not failed to keep any of the Lord’s commands all the days of his life—except in the case of Uriah the Hittite.

6There was war between Abijah15:6 Some Hebrew manuscripts and Syriac Abijam (that is, Abijah); most Hebrew manuscripts Rehoboam and Jeroboam throughout Abijah’s lifetime. 7As for the other events of Abijah’s reign, and all he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Judah? There was war between Abijah and Jeroboam. 8And Abijah rested with his ancestors and was buried in the City of David. And Asa his son succeeded him as king.

Asa King of Judah

9In the twentieth year of Jeroboam king of Israel, Asa became king of Judah, 10and he reigned in Jerusalem forty-one years. His grandmother’s name was Maakah daughter of Abishalom.

11Asa did what was right in the eyes of the Lord, as his father David had done. 12He expelled the male shrine prostitutes from the land and got rid of all the idols his ancestors had made. 13He even deposed his grandmother Maakah from her position as queen mother, because she had made a repulsive image for the worship of Asherah. Asa cut it down and burned it in the Kidron Valley. 14Although he did not remove the high places, Asa’s heart was fully committed to the Lord all his life. 15He brought into the temple of the Lord the silver and gold and the articles that he and his father had dedicated.

16There was war between Asa and Baasha king of Israel throughout their reigns. 17Baasha king of Israel went up against Judah and fortified Ramah to prevent anyone from leaving or entering the territory of Asa king of Judah.

18Asa then took all the silver and gold that was left in the treasuries of the Lord’s temple and of his own palace. He entrusted it to his officials and sent them to Ben-Hadad son of Tabrimmon, the son of Hezion, the king of Aram, who was ruling in Damascus. 19“Let there be a treaty between me and you,” he said, “as there was between my father and your father. See, I am sending you a gift of silver and gold. Now break your treaty with Baasha king of Israel so he will withdraw from me.”

20Ben-Hadad agreed with King Asa and sent the commanders of his forces against the towns of Israel. He conquered Ijon, Dan, Abel Beth Maakah and all Kinnereth in addition to Naphtali. 21When Baasha heard this, he stopped building Ramah and withdrew to Tirzah. 22Then King Asa issued an order to all Judah—no one was exempt—and they carried away from Ramah the stones and timber Baasha had been using there. With them King Asa built up Geba in Benjamin, and also Mizpah.

23As for all the other events of Asa’s reign, all his achievements, all he did and the cities he built, are they not written in the book of the annals of the kings of Judah? In his old age, however, his feet became diseased. 24Then Asa rested with his ancestors and was buried with them in the city of his father David. And Jehoshaphat his son succeeded him as king.

Nadab King of Israel

25Nadab son of Jeroboam became king of Israel in the second year of Asa king of Judah, and he reigned over Israel two years. 26He did evil in the eyes of the Lord, following the ways of his father and committing the same sin his father had caused Israel to commit.

27Baasha son of Ahijah from the tribe of Issachar plotted against him, and he struck him down at Gibbethon, a Philistine town, while Nadab and all Israel were besieging it. 28Baasha killed Nadab in the third year of Asa king of Judah and succeeded him as king.

29As soon as he began to reign, he killed Jeroboam’s whole family. He did not leave Jeroboam anyone that breathed, but destroyed them all, according to the word of the Lord given through his servant Ahijah the Shilonite. 30This happened because of the sins Jeroboam had committed and had caused Israel to commit, and because he aroused the anger of the Lord, the God of Israel.

31As for the other events of Nadab’s reign, and all he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Israel? 32There was war between Asa and Baasha king of Israel throughout their reigns.

Baasha King of Israel

33In the third year of Asa king of Judah, Baasha son of Ahijah became king of all Israel in Tirzah, and he reigned twenty-four years. 34He did evil in the eyes of the Lord, following the ways of Jeroboam and committing the same sin Jeroboam had caused Israel to commit.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Regi 15:1-34

Domnia lui Abia în Iuda

(2 Cron. 13:1-2, 22–14:1)

1În al optsprezecelea an al regelui Ieroboam, fiul lui Nebat, peste Iuda a început să domnească Abia. 2El a domnit la Ierusalim timp de trei ani. Mama lui se numea Maaca și era fiica lui Absalom. 3El a trăit în toate păcatele pe care tatăl său le săvârșise înaintea lui și inima lui nu I‑a fost devotată în întregime Domnului, Dumnezeul său, cum fusese inima tatălui său David. 4Totuși, Domnul, Dumnezeul său, i‑a dat o lumină în Ierusalim de dragul lui David, ridicându‑l la tron pe fiul său după el și consolidând Ierusalimul, 5căci David a făcut ce este drept în ochii Domnului și toată viața lui nu s‑a abătut de la niciuna dintre poruncile pe care El i le dăduse, în afară de evenimentul cu hititul Urie. 6Cât timp a trăit Roboam, Ieroboam a fost în război cu el.

7Celelalte fapte ale lui Abia și tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“? Între Abia și Ieroboam a fost război. 8Abia a adormit alături de părinții săi și l‑au înmormântat în Cetatea lui David, iar în locul lui a domnit fiul său Asa.

Domnia lui Asa în Iuda

(2 Cron. 14:2-3; 15:16–16:6, 11-14)

9În al douăzecilea an al lui Ieroboam, regele lui Israel, Asa a început să domnească peste Iuda. 10El a domnit la Ierusalim timp de patruzeci și unu de ani. Bunica lui se numea Maaca și era fiica lui Absalom.

11Asa a făcut ce este drept în ochii Domnului, ca tatăl său David. 12I‑a nimicit din țară pe bărbații care se prostituau12 Bărbați care practicau prostituția în temple. și a îndepărtat toți idolii pe care părinții lui îi făcuseră. 13De asemenea, chiar și pe bunica13 Lit.: mama. sa Maaca, nu a mai lăsat‑o să fie regină, pentru că făcuse un idol hidos al Așerei13 Zeița canaanită a mării (soția lui El, zeul suprem), adesea confundată cu Aștoret (numită în greacă Astarte). Asa i‑a sfărâmat idolul și l‑a ars lângă uedul13 Vezi nota de la 2:37. Chidron. 14Dar înălțimile nu au fost îndepărtate, deși inima lui Asa I‑a fost devotată în întregime Domnului în toate zilele lui. 15El a adus în Casa Domnului lucrurile pe care el și tatăl său le închinaseră Domnului: argintul, aurul și celelalte obiecte.15 Probabil din prada de război pe care Abia o luase de la Ieroboam (vezi 2 Cron. 13) iar Asa de la cușitul Zerah (2 Cron. 14:8-15).

16Între Asa și Bașa, regele lui Israel, a fost război în toate zilele lor. 17Bașa, regele lui Israel, s‑a suit împotriva lui Iuda. El a fortificat Rama, ca să nu dea voie nimănui să iasă sau să intre în teritoriul lui Asa, regele lui Iuda. 18Asa a luat tot argintul și aurul care rămăsese în vistieriile Casei Domnului și în vistieriile palatului regelui și l‑a dat slujitorilor săi. Apoi, regele Asa i‑a trimis pe aceștia la Ben‑Hadad, fiul lui Tab‑Rimon, fiul lui Hezion, regele Aramului, care locuia în Damasc, zicându‑i: 19„Să fie un legământ între mine și tine, așa cum a fost între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit un dar de argint și de aur. Du‑te deci și rupe legământul tău cu Bașa, regele lui Israel, ca el să se retragă dinaintea mea.“

20Ben‑Hadad a ascultat de regele Asa și i‑a trimis pe conducătorii oștirilor sale împotriva cetăților lui Israel. Ei au cucerit cetățile Iyon, Dan, Abel-Bet-Maaca, tot Chineretul, precum și toată țara lui Neftali. 21Când Bașa a auzit acest lucru, a încetat să mai fortifice Rama și s‑a retras la Tirța. 22Atunci regele Asa i‑a chemat pe toți cei din Iuda – niciunul n‑a fost scutit – ca să ia pietrele și lemnele folosite de Bașa la fortificarea Ramei. Regele Asa le‑a folosit la fortificarea Ghevei din Beniamin și a Mițpei.

23Celelalte fapte ale lui Asa, toată puterea lui, tot ce a făcut el și cetățile pe care le‑a zidit, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“? La bătrânețe el a avut o boală de picioare. 24Asa a adormit alături de părinții săi și a fost înmormântat alături de părinții săi, în cetatea tatălui său David. Apoi în locul lui a domnit fiul său Iehoșafat.

Domnia lui Nadab peste Israel și complotul lui Bașa

25Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, regele lui Iuda, și a domnit timp de doi ani peste Israel. 26El a făcut ce este rău în ochii Domnului și a trăit ca tatăl său; a trăit în păcatele prin care acesta îl făcuse și pe Israel să păcătuiască.

27Bașa, fiul lui Ahia, din seminția lui Isahar, a uneltit împotriva lui și l‑a ucis la Ghibeton, care aparține filistenilor, în timp ce Nadab și tot Israelul asediau Ghibetonul. 28Bașa l‑a omorât în al treilea an al lui Asa, regele lui Iuda, și a domnit el în locul lui.

29Când a devenit rege, Bașa a omorât toată familia lui Ieroboam. N‑a lăsat pe nimeni în viață dintre cei ai lui Ieroboam, ci i‑a nimicit pe toți, potrivit cuvântului rostit de Domnul prin robul Său Ahia din Șilo, 30din cauza păcatelor pe care Ieroboam le făcuse și prin care îl făcuse și pe Israel să păcătuiască, mâniindu‑L astfel pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

31Celelalte fapte ale lui Nadab și tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“? 32Între Asa și Bașa, regele lui Israel, a fost război în toate zilele lor.

Domnia lui Bașa peste Israel

33În al treilea an al lui Asa, regele lui Iuda, Bașa, fiul lui Ahia, a început să domnească peste tot Israelul, la Tirța, și a domnit timp de douăzeci și patru de ani. 34El a făcut ce este rău în ochii Domnului și a umblat pe căile lui Ieroboam, comițând păcatele prin care acesta îl făcuse și pe Israel să păcătuiască.