New International Reader's Version

Zephaniah 1

1A message from the Lord came to Zephaniah, the son of Cushi. Cushi was the son of Gedaliah. Gedaliah was the son of Amariah. Amariah was the son of King Hezekiah. The Lord spoke to Zephaniah during the rule of Josiah. He was king of Judah and the son of Amon.

The Lord Will Judge the Whole World

“I will sweep away everything
    from the face of the earth,”
    announces the Lord.
“I will destroy people and animals alike.
    I will wipe out the birds in the sky
    and the fish in the waters.
I will destroy the statues of gods that cause evil people to sin.
    That will happen when I destroy all human beings on the face of the earth,”
    announces the Lord.
“I will reach out my powerful hand against Judah.
    I will punish all those who live in Jerusalem.
I will destroy from this place
    what is left of Baal worship.
The priests who serve other gods
    will be removed.
I will destroy those who bow down on their roofs
    to worship all the stars.
I will destroy those who make promises
    not only in my name but also in the name of Molek.
I will destroy those who stop following the Lord.
    They no longer look to him or ask him for advice.
Be silent in front of him.
    He is the Lord and King.
    The day of the Lord is near.
The Lord has prepared a sacrifice.
    He has set apart for himself
    the people he has invited.
When the Lord’s sacrifice is ready to be offered,
    I will punish the officials and the king’s sons.
I will also judge all those who follow
    the practices of other nations.
At that time I will punish
    all those who worship other gods.
They fill the temples of their gods
    with lies and other harmful things.

10 “At that time people at the Fish Gate in Jerusalem
    will cry out,” announces the Lord.
“So will those at the New Quarter.
    The buildings on the hills will come crashing down
    with a loud noise.
11 Cry out, you who live in the market places.
    All your merchants will be wiped out.
    Those who trade in silver will be destroyed.
12 At that time I will search Jerusalem with lamps.
    I will punish those who are so contented.
    They are like wine that has not been shaken up.
They think, ‘The Lord won’t do anything.
    He won’t do anything good or bad.’
13 Their wealth will be stolen.
    Their houses will be destroyed.
They will build houses.
    But they will not live in them.
They will plant vineyards.
    But they will not drink the wine they produce.
14 The great day of the Lord is near.
    In fact, it is coming quickly.
The cries on that day are bitter.
    The Mighty Warrior shouts his battle cry.
15 At that time I will pour out my anger.
    There will be great suffering and pain.
It will be a day of horrible trouble.
    It will be a time of darkness and gloom.
    It will be filled with the blackest clouds.
16 Trumpet blasts and battle cries will be heard.
    Soldiers will attack cities
    that have forts and corner towers.
17 I will bring great trouble on all people.
    So they will feel their way around like blind people.
    They have sinned against the Lord.
Their blood will be poured out like dust.
    Their bodies will lie rotting on the ground.
18 Their silver and gold
    won’t save them
    on the day the Lord pours out his anger.
The whole earth will be burned up
    when his jealous anger blazes out.
Everyone who lives on earth
    will come to a sudden end.”

Swedish Contemporary Bible

Zephaniah 1

1Herrens ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, under Juda kung Josias, Amons sons, regeringstid.

Vredens dag

2”Jag ska fullständigt utplåna allt

från jordens yta, säger Herren.

3Jag ska utplåna både människor och djur,

jag ska utplåna himlens fåglar och havets fiskar,

och ruinhögarna tillsammans med de gudlösa.

Jag ska utrota människorna från jordens yta, säger Herren.

4Jag ska sträcka ut min hand mot Juda

och mot alla som bor i Jerusalem.

Jag ska utrota från denna plats

det som finns kvar av Baal,

avgudaprästernas namn

tillsammans med prästerna,

5dem som på taken böjer sig

i tillbedjan för himlens här,

dem som böjer sig ner för Herren

men också svär vid Milkom[a],

6dessa som vänt sig bort från Herren

och inte söker eller frågar efter Herren.”

7Var stilla inför Herren, Herren,

för Herrens dag är nära!

Herren har förberett en offerhögtid

och helgat sina inbjudna.

8”På Herrens offerdag

ska jag straffa furstarna och prinsarna

och alla som bär främmande kläder.

9På den dagen ska jag straffa dem

som hoppar över tröskeln

och fyller sina herrars hus

med våld och svek.[b]

10Den dagen, säger Herren,

ska rop höras från Fiskporten,

klagan från Nya staden,

väldigt dån från höjderna.

11Jämra er, ni som bor i Mortelkvarteret,

för skaran av köpmän är borta,

och utplånade är de

som handlar med silver.

12Vid den tiden ska jag med ljus och lykta

söka igenom Jerusalem

och straffa de män som sitter där

liknöjda på sin drägg,

och tänker:

Herren gör ingenting, vare sig gott eller ont.’

13Men deras rikedom ska plundras

och deras hus läggas öde.

De ska bygga hus,

men inte få bo i dem,

plantera vingårdar,

men inte få dricka vinet från dem.”

14Herrens stora dag är nära,

ja, den är nära och kommer mycket snabbt.

Det kommer att höras rop på Herrens dag,

starka män ska då gråta bittert.[c]

15Den dagen är en vredens dag,

en dag av nöd och ångest,

en dag av förödelse och ödeläggelse,

en dag av mörker och dimma,

en dag av moln och dunkel,

16en dag med hornstötar och krigsrop

mot befästa städer och höga torn.

17”Jag ska låta människorna drabbas av ångest,

så att de går omkring som blinda,

för de har syndat mot Herren.

Deras blod ska hällas ut som stoft

och deras inälvor som dynga.

18Varken deras silver eller guld

kan rädda dem på Herrens vredes dag.”

Hans lidelses eld

ska förtära hela jorden.

Han ska göra ett snabbt slut

på alla dess invånare.

Notas al pie

  1. 1:5 Om ordet inte tolkas som ett avgudanamn utan översätts, betyder det deras kung.
  2. 1:9 Grundtextens innebörd är osäker. Jfr 1 Sam 5:5.
  3. 1:14 Grundtextens innebörd är osäker.