New International Reader's Version

Psalm 96

Psalm 96

Sing a new song to the Lord.
    All you people of the earth, sing to the Lord.
Sing to the Lord. Praise him.
    Day after day tell about how he saves us.
Tell the nations about his glory.
    Tell all people about the wonderful things he has done.

The Lord is great. He is really worthy of praise.
    People should have respect for him as the greatest God of all.
All the gods of the nations are like their statues.
    They can’t do anything.
    But the Lord made the heavens.
Glory and majesty are all around him.
    Strength and glory can be seen in his temple.

Praise the Lord, all you nations.
    Praise the Lord for his glory and strength.
Praise the Lord for the glory that belongs to him.
    Bring an offering and come into the courtyards of his temple.
Worship the Lord because of his beauty and holiness.
    All you people of the earth, tremble when you are with him.

10 Say to the nations, “The Lord rules.”
    The world is firmly set in place. It can’t be moved.
    The Lord will judge the people of the world fairly.
11 Let the heavens be full of joy. Let the earth be glad.
    Let the ocean and everything in it roar.
12     Let the fields and everything in them be glad.
Let all the trees in the forest sing for joy.
13     Let all creation be full of joy in front of the Lord,
    because he is coming to judge the earth.
He will faithfully judge the people of the world
    in keeping with what is right.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 96

Psalm 96

Herren är kung

(1 Krön 16:23-33)

1Sjung en ny sång till Herrens ära,

sjung till Herrens ära, hela jorden!

2Sjung till Herrens ära!

Välsigna hans namn!

Ropa ut hans räddning varje dag!

3Förkunna hans härlighet bland folken,

berätta för alla människor om hans under!

4För Herren är stor och högt prisad,

värd att frukta, mer än alla gudar.

5Folkens alla gudar är avgudar,

men Herren har gjort himlen.

6Majestät och prakt omger honom,

kraft och skönhet finns i hans helgedom.

7Ge Herren ära, alla folkslag,

erkänn hans majestät och kraft!

8Ge Herrens höga namn ära,

kom med era offer till hans förgårdar!

9Tillbe Herren i helig skrud,

darra inför honom, hela jorden!

10Säg bland folken: ”Herren regerar!”

Världen står fast, den kan inte rubbas.

Han dömer folken med rättvisa.

11Låt himlen vara glad och jorden jubla,

låt havet brusa och allt som finns i det!

12Låt fälten glädjas och allt som växer på dem!

Skogens alla träd ska susa av lovsånger

13inför Herren, ty han kommer för att döma jorden.

Han ska döma världen i rättfärdighet

och folken med trofasthet.