New International Reader's Version

Psalm 86

Psalm 86

A prayer of David.

Lord, hear me and answer me.
    I am poor and needy.
Keep my life safe, because I am faithful to you.
    Save me, because I trust in you.
    You are my God.
Lord, have mercy on me.
    I call out to you all day long.
Bring joy to me.
    Lord, I put my trust in you.

Lord, you are forgiving and good.
    You are full of love for all who call out to you.
Lord, hear my prayer.
    Listen to my cry for mercy.
When I’m in trouble, I will call out to you.
    And you will answer me.

Lord, there’s no one like you among the gods.
    No one can do what you do.
Lord, all the nations you have made
    will come and worship you.
    They will bring glory to you.
10 You are great. You do wonderful things.
    You alone are God.

11 Lord, teach me how you want me to live.
    Do this so that I will depend on you, my faithful God.
Give me a heart that doesn’t want anything
    more than to worship you.
12 Lord my God, I will praise you with all my heart.
    I will bring glory to you forever.
13 Great is your love for me.
    You have kept me from going down into the place of the dead.

14 God, proud people are attacking me.
    A gang of mean people is trying to kill me.
    They don’t care about you.
15 But Lord, you are a God who is tender and kind.
    You are gracious.
You are slow to get angry.
    You are faithful and full of love.
16 Come to my aid and have mercy on me.
    Show your strength by helping me.
    Save me because I serve you just as my mother did.
17 Prove your goodness to me.
    Then my enemies will see it and be put to shame.
    Lord, you have helped me and given me comfort.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 86

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Ginoo, pamatii kag sabta ang akon pangamuyo kay kubos kag imol ako.
Tipigi ang akon kabuhi kay matutom ako sa imo.
Ikaw ang akon Dios; luwasa ako nga imo alagad nga nagasalig sa imo.
Kaluoyi ako, Ginoo, kay permi ako nagapanawag sa imo.
Lipaya ako, Ginoo, nga imo alagad kay sa imo ako nagapangamuyo.
Matuod nga maayo ka kag mapinatawaron,
kag puno ka sang paghigugma sa tanan nga nagapanawag sa imo.
Pamatii ang akon pangamuyo, Ginoo;
pamatii ang akon pagpakitluoy sa imo.
Nagapanawag ako sa imo sa tion sang kalisod kay ginasabat mo ako.

Wala sing dios nga pareho sa imo, Ginoo;
wala sing bisan sin-o nga makahimo sang imo mga ginpanghimo.
Ang tanan nga nasyon[a] nga imo ginhimo magasimba sa imo, Ginoo.
Pagadayawon ka nila.
10 Kay gamhanan ka, kag makatilingala ang imo mga binuhatan;
kag ikaw lang ang Dios.

11 Ginoo, tudlui ako sang imo pamaagi,
kag tumanon ko ini nga may katutom sa imo.[b]
Buligi ako nga mangin matinud-anon sa akon pagtahod sa imo.
12 Ginoo nga akon Dios, dayawon ko ikaw sa bug-os ko nga tagipusuon.
Dayawon ko ikaw sa wala sing katapusan.
13 Kay dako ang imo gugma sa akon;
ginluwas mo ako sa kamatayon.

14 O Dios, ginasalakay ako sang grupo sang bugalon nga mga tawo agod patyon.
Mga mapintas sila kag wala nagakilala sa imo.
15 Pero ikaw, Ginoo, mabinalak-on kag maluluy-on nga Dios.
Mahigugmaon ka kag matutom, kag indi dali maakig.
16 Talupangda ako kag kaluoyi;
hatagi ako sang imo kusog kag luwasa ako nga imo alagad.
17 Hatagi ako sang tanda sang imo kaayo agod makita ini sang akon mga kaaway kag mahuy-an sila.
Kay ikaw, Ginoo, ang nagabulig kag nagalipay sa akon.

Notas al pie

  1. 86:9 nasyon: ukon, katawhan.
  2. 86:11 ini nga may katutom sa imo: ukon, ang imo kamatuoran.