New International Reader's Version

Psalm 36

Psalm 36

For the director of music. A psalm of David, the servant of the Lord.

I have a message from God in my heart.
    It is about the evil ways of anyone who sins.
    They don’t have any respect for God.
They praise themselves so much
    that they can’t see their sin or hate it.
Their mouths speak words that are evil and false.
    They do not act wisely or do what is good.
Even as they lie in bed they make evil plans.
    They commit themselves to a sinful way of life.
    They never say no to what is wrong.

Lord, your love is as high as the heavens.
    Your faithful love reaches up to the skies.
Your holiness is as great as the height of the highest mountains.
    You are as honest as the oceans are deep.
Lord, you keep people and animals safe.
    How priceless your faithful love is!
    People find safety in the shadow of your wings.
They eat well because there is more than enough in your house.
    You let them drink from your river that flows with good things.
You have the fountain of life.
    We are filled with light because you give us light.

10 Keep on loving those who know you.
    Keep on doing right to those whose hearts are honest.
11 Don’t let the feet of those who are proud step on me.
    Don’t let the hands of those who are evil drive me away.
12 See how those who do evil have fallen!
    They are thrown down and can’t get up.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 36

Ang Pagkamalaot sang Tawo kag ang Kaayo sang Dios

1Ini ang mensahi nga ginahuptan ko sa akon tagipusuon
parte sa pagkamakasasala sang malaot nga tawo:[a]
Ang malaot nga tawo wala sing kahadlok sa Dios.
Tungod kay mataas ang pagtan-aw niya sa iya kaugalingon,
indi niya makita ang iya kalaot agod kaugtan niya kuntani ini.
Malaot kag kabutigan ang iya ginahambal.
Wala na niya ginahimo kon ano ang husto kag ang maayo.
Bisan nagahigda siya nagaplano siya sing malain.
Desidido siya nga maghimo sang indi maayo,
kag wala niya ginasikway ang malaot.

Ang imo gugma kag katutom, Ginoo, indi matakos;
mas mataas pa ini sa kalangitan.
Ang imo pagkamatarong malig-on pareho sa mataas nga mga bukid.
Ang imo paghukom indi matungkad pareho sa kadadalman sang dagat.
Ginatatap mo, Ginoo, ang mga tawo kag mga sapat.
Daw ano kabilidhon sang imo gugma, O Dios.
Ginaprotektaran mo ang mga tawo pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto sa idalom sang iya pakpak.
Nagapaayaw sila sa kabugana sang pagkaon sa imo balay;
ginapainom mo sila sa imo manami nga tubig.
Kay ikaw ang ginahalinan sang kabuhi.
Ginapasanagan mo kami, kag nagakasanagan ang amon hunahuna.
10 Padayuna ang imo paghigugma sa mga nagakilala sa imo.
Padayuna ang imo paghimo sang matarong sa mga nagakabuhi sang husto.
11 Indi pagtuguti nga pierdihon ako sang akon malaot kag bugalon nga mga kaaway.
12 Malaglag gid man inang malaot nga mga tawo kag indi na gid makabangon.

Notas al pie

  1. 36:1 Ini ang mensahi… malaot nga tawo: ukon, Nagapanghikot ang sala sa tagipusuon sang malaot nga tawo.