New International Reader's Version

Psalm 103

Psalm 103

A psalm of David.

I will praise the Lord.
    Deep down inside me, I will praise him.
    I will praise him, because his name is holy.
I will praise the Lord.
    I won’t forget anything he does for me.
He forgives all my sins.
    He heals all my sicknesses.
He saves my life from going down into the grave.
    His faithful and tender love makes me feel like a king.
He satisfies me with the good things I desire.
    Then I feel young and strong again, just like an eagle.

The Lord does what is right and fair
    for all who are treated badly.

He told Moses all about his plans.
    He let the people of Israel see his mighty acts.
The Lord is tender and kind. He is gracious.
    He is slow to get angry. He is full of love.
He won’t keep bringing charges against us.
    He won’t stay angry with us forever.
10 He doesn’t punish us for our sins as much as we should be punished.
    He doesn’t pay us back in keeping with the evil things we’ve done.
11 He loves those who have respect for him.
    His love is as high as the heavens are above the earth.
12 He has removed our sins from us.
    He has removed them as far as the east is from the west.
13 A father is tender and kind to his children.
    In the same way, the Lord is tender and kind
    to those who have respect for him.
14 He knows what we are made of.
    He remembers that we are dust.
15 The life of human beings is like grass.
    People grow like the flowers in the field.
16 When the wind blows on them, they are gone.
    No one can tell that they had ever been there.
17 But the Lord’s love
    for those who have respect for him
    lasts for ever and ever.
Their children’s children will know
    that he always does what is right.
18 He always loves those who keep his covenant.
    He always does what is right for those who remember to obey his commands.

19 The Lord has set up his throne in heaven.
    His kingdom rules over all.

20 Praise the Lord, you angels of his.
    Praise him, you mighty ones
    who carry out his orders and obey his word.
21 Praise the Lord, all you angels in heaven.
    Praise him, all you who serve him and do what he wants.
22 Let everything the Lord has made praise him
    everywhere in his kingdom.

I will praise the Lord.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 103

Psalm 103

Lovprisning för Herrens godhet

1Av David.

Lova[a]Herren, min själ!

Hela mitt innersta ska prisa hans heliga namn.

2Lova Herren, min själ,

och glöm inte allt det goda han har gjort.

3Han förlåter mig alla mina synder.

Han helar mig från alla sjukdomar.

4Han räddar mig från graven.

Han kröner mig med nåd och barmhärtighet.

5Han fyller mitt liv med allt som är gott,

och jag blir ung igen som en örn.

6Herren handlar rättfärdigt

och skaffar de förtryckta rättvisa.

7Han lät Mose få veta hans förehavanden,

och Israels folk hans gärningar.

8Herren är barmhärtig och nådig,

sen till vrede och rik på nåd.

9Han går inte ständigt till rätta,

hans vrede varar inte för evigt.

10Han handlar inte med oss som våra synder förtjänar,

han lönar oss inte efter våra missgärningar.

11Så hög som himlen är över jorden

så stor är hans nåd mot dem som fruktar honom.

12Så långt bort som öster är från väster

kastar han våra överträdelser från oss.

13Som en far förbarmar sig över barnen

så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.

14För han vet hur vi är skapade,

han minns att vi bara är stoft.

15Människans dagar är som gräset,

hon blomstrar som en blomma på ängen;

16när vinden drar fram över den är den borta,

och dess plats kommer inte ihåg den mer.

17Men Herrens nåd varar från evighet till evighet

mot dem som fruktar honom,

och hans rättfärdighet till kommande generationer,

18till dem som håller hans förbund

och tänker på hans befallningar och följer dem.

19Herren har rest sin tron i himlen,

och han regerar över allt.

20Lova Herren, ni hans änglar, ni mäktiga,

som lyder och utför hans befallningar.

21Lova Herren, alla hans härskaror

som tjänar honom och gör hans vilja.

22Lova Herren, alla hans verk,

överallt där han härskar.

Lova Herren, min själ!

Notas al pie

  1. 103:1,2,20-22 Mer ordagrant: välsigna.