New International Reader's Version

Colossians 4:1-18

1Masters, give your slaves what is right and fair. Do it because you know that you also have a Master in heaven.

More Teachings

2Give a lot of time and effort to prayer. Always be watchful and thankful. 3Pray for us too. Pray that God will give us an opportunity to preach our message. Then we can preach the mystery of Christ. Because I preached it, I am being held by chains. 4Pray that I will preach it clearly, as I should. 5Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. 6Let the words you speak always be full of grace. Learn how to make your words what people want to hear. Then you will know how to answer everyone.

Final Greetings

7Tychicus will tell you all the news about me. He is a dear brother. He is a faithful worker. He serves the Lord together with us. 8I am sending him to you for one reason. I want you to know what is happening here. I want him to encourage you and make your hearts strong. 9He is coming with Onesimus, our faithful and dear brother. He is one of you. They will tell you everything that is happening here.

10Aristarchus is in prison with me. He sends you his greetings. So does Mark, the cousin of Barnabas. You have been given directions about him. If he comes to you, welcome him.

11Jesus, who is called Justus, also sends greetings. They are the only Jews who have worked together with me for God’s kingdom. They have been a comfort to me.

12Epaphras sends greetings. He is one of you. He serves Christ Jesus. He is always praying hard for you. He prays that you will hold on tightly to all that God has in mind for us. He prays that you will keep growing in your knowledge of what God wants. He also prays that you will be completely sure about it. 13I am happy to tell you that he is working very hard for you. He is also working hard for everyone in Laodicea and Hierapolis.

14Our dear friend Luke, the doctor, sends greetings. So does Demas.

15Give my greetings to the brothers and sisters in Laodicea. Also give my greetings to Nympha and the church that meets in her house.

16After this letter has been read to you, send it on. Be sure that it is also read to the church in Laodicea. And be sure that you read the letter from Laodicea.

17Tell Archippus, “Be sure that you complete the work the Lord gave you to do.”

18I, Paul, am writing this greeting with my own hand. Remember that I am being held by chains. May grace be with you.

Swedish Contemporary Bible

Kolosserbrevet 4:1-18

1Ni som är slavägare, ge era slavar allt vad de behöver och har rätt till. Ni vet ju att ni också har en Herre – i himlen.

Förmaningar

2Be ständigt, utan att ge upp, vaka och var tacksamma. 3Be också för oss, att Gud öppnar en möjlighet för oss att sprida budskapet, så att jag kan förkunna Kristus hemlighet4:3 Se not till 1:26. 4och på ett rätt sätt kan tala och göra den känd – det är ju för den hemlighetens skull jag sitter i fängelse.

5Uppträd förståndigt i era kontakter med de utomstående, och ta vara på varje tillfälle. 6Tala till människor på ett vänligt sätt, men låt era ord få sälta. Se till att ni vet hur ni ska svara var och en.

Personliga hälsningar

7Vår käre bror Tychikos, en trogen tjänare och medarbetare i Herren, kommer att berätta allt för er om hur jag har det. 8Jag skickar honom till er just för att ni ska få veta hur det står till med oss, och för att han ska uppmuntra era hjärtan. 9Tillsammans med honom kommer också Onesimos4:9 Onesimos var den slav som Paulus skrev om i brevet till Filemon., en trogen och älskad bror, som ju är en av er. De kommer att ge er en rapport om det som händer här.

10Aristarchos, som sitter här i fängelse tillsammans med mig, hälsar till er. Det gör också Markus4:10 Detta är den Markus som skrev Markusevangeliet., som är kusin med Barnabas. Om honom har ni redan fått anvisningar: ta väl emot honom om han skulle komma till er. 11Jesus, som även kallas Justus, hälsar också till er. Dessa är de enda omskurna som arbetar tillsammans med mig för Guds rike, och de har varit till stor uppmuntran för mig.

12Epafras, som ju också är en av er, hälsar till er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om vad som är Guds vilja. 13Jag kan intyga hur hårt han arbetar för er och för dem i Laodikeia och Hierapolis.4:13 Både Laodikeia och Hierapolis låg ca två mil från Kolossai.

14Vår käre Lukas4:14 Detta är den Lukas som skrev Lukasevangeliet., läkaren, hälsar till er, och det gör också Demas. 15Hälsa till alla de troende i Laodikeia och till Nymfas och den församling som möts i hans4:15 Eller: Nymfa…hennes hus. hus.

16När det här brevet har blivit uppläst hos er, se till att det också blir läst i församlingen i Laodikeia, och att ni själva får läsa det brev som kommer från Laodikeia.4:16 Brevet som kom från Laodikeia var antagligen ett brev som var på väg runt till olika församlingar, eftersom Paulus brev var undervisningsbrev som skulle läsas av alla. Det kan ha varit brevet till Efesos, en stad som låg i närheten.

17Och säg till Archippos: ”Se till att du slutför den uppgift som Herren har gett dig.”

18Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand.4:18 Paulus dikterade brevet för en annan men skrev hälsningen själv, så att mottagarna skulle veta att brevet kom från honom. Kom ihåg mig i fängelset.

Nåd åt er alla.