New International Reader's Version

Amos 1

1These are the words of Amos. He was a shepherd from the town of Tekoa. Here is the vision he saw concerning Israel. It came to him two years before the earthquake. At that time Uzziah was king of Judah. Jeroboam, the son of Jehoash, was king of Israel. Here are the words of Amos.

He said,

“The Lord roars like a lion from Jerusalem.
    His voice sounds like thunder from Zion.
The grasslands of the shepherds turn brown.
    The top of Mount Carmel dries up.”

The Lord Judges Israel’s Neighbors

The Lord says,

“The people of Damascus have sinned again and again.
    So I will judge them.
They used threshing sleds with iron teeth
    to crush Gilead’s people.
So I will send fire to destroy the palace of King Hazael.
    It will burn up the forts of his son Ben-Hadad.
I will break down the city gate of Damascus.
    I will kill the king
    who lives in the Valley of Aven, that evil place.
He holds the ruler’s scepter in Beth Eden.
    The people of Aram will be taken away to Kir as prisoners,”
    says the Lord.

The Lord says,

“The people of Gaza have sinned again and again.
    So I will judge them.
They captured whole communities.
    They sold them to Edom.
So I will send fire to destroy the walls of Gaza.
    It will burn up its forts.
I will kill the king of Ashdod.
    He holds the ruler’s scepter in Ashkelon.
I will use my power against Ekron.
    Every single Philistine will die,”
    says the Lord and King.

The Lord says,

“The people of Tyre have sinned again and again.
    So I will judge them.
They captured whole communities.
    They sold them to Edom.
They did not honor the treaty
    of friendship they had made.
10 So I will send fire to destroy the walls of Tyre.
    It will burn up its forts.”

11 The Lord says,

“The people of Edom have sinned again and again.
    So I will judge them.
They chased Israel with swords
    that were ready to strike them down.
    They killed the women of the land.
They were angry all the time.
    Their anger was like a fire that blazed out.
    It could not be stopped.
12 So I will send fire to destroy the city of Teman.
    It will burn up Bozrah’s forts.”

13 The Lord says,

“The people of Ammon have sinned again and again.
    So I will judge them.
They ripped open the pregnant women in Gilead.
    They wanted to add land to their territory.
14 So I will set fire to destroy the walls of Rabbah.
    It will burn up its forts.
War cries will be heard on that day of battle.
    Strong winds will blow on that stormy day.
15 Ammon’s king will be carried away.
    So will his officials,”
    says the Lord.

Bibelen på hverdagsdansk

Amos 1

1Denne bog indeholder de budskaber, som Herren åbenbarede for fårehyrden Amos fra landsbyen Tekoa to år før jordskælvet. Det var mens Uzzija var konge i Juda, og Jeroboam, søn af Joash, var konge i Israel.[a] Amos begyndte:

„Når Herren råber fra Jerusalem,
    når han brøler som en løve fra Zion,
da visner græsset på marken,
    og Karmels regnskove tørrer ud.”

Guds dom over Israels nabofolk

Herren siger:

„Damaskus har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De knuste mit folk i Gilead
    som under en tærskeslæde med jernpigge.
Jeg sætter ild til kong Hazaels palads,
    ødelægger Ben-Hadads fæstningsværker.
Jeg smadrer Damaskus’ byporte,
    fjerner dem, der bor på ondskabens slette.[b]
Aramæernes konge nyder livet på tronen,[c]
    men hele hans folk bliver sendt tilbage til Kir.”
Gud har talt!

Herren siger:

„Gaza har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De sendte en hel befolkning i eksil,
    solgte dem som slaver til Edom.
Jeg sætter ild til Gazas mure,
    ødelægger byens fæstningsværker.
Jeg dræber kongen af Ashdod,
    og tilintetgør regenten i Ashkalon.
Jeg udrydder Ekrons befolkning,
    ja, hver eneste filister skal dræbes.”
Gud Herren har talt!

Herren siger:

„Tyrus har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De solgte en hel befolkning til Edom,
    selv om de havde sluttet fredspagt med dem.
10 Jeg sætter ild til Tyrus’ mure,
    nedbrænder byens fæstningsværker.”

11 Herren siger:

„Edom har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De angreb deres broderfolk
    og lod hånt om al barmhjertighed.
De rev og flåede uden ophør,
    der var ingen ende på deres vrede.
12 Jeg sætter ild til Teman,
    nedbrænder Botzras fæstningsværker.”

13 Herren siger:

„Ammon har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
Under et erobringstogt i Gilead
    skar de maven op på gravide kvinder.
14 Derfor sætter jeg ild til Rabbas bymure,
    nedbrænder deres fæstningsværker.
Slagmarken vil fyldes med råb og skrig,
    kampen vil rase som en ødelæggende orkan.
15 Ammons konge bliver sendt i eksil,
    og landets ledere bliver alle ført bort.”
Gud har talt!

Notas al pie

  1. 1,1 Uzzija var formodentlig konge fra 792-740 f.Kr. og Jeroboam fra 793-753 f. Kr.
  2. 1,5 Eller: Bikat-Aven, som betyder ondskabens slette.
  3. 1,5 Mere ordret: „han, der holder scepteret i Bet-Eden (glædens hus).”