New American Standard Bible

Psalm 98

A Call to Praise the Lord for His Righteousness.

A Psalm.

1O sing to the Lord a new song,
For He has done wonderful things,
His right hand and His holy arm have [a]gained the victory for Him.
The Lord has made known His salvation;
He has revealed His [b]righteousness in the sight of the nations.
He has remembered His lovingkindness and His faithfulness to the house of Israel;
All the ends of the earth have seen the salvation of our God.

Shout joyfully to the Lord, all the earth;
Break forth and sing for joy and sing praises.
Sing praises to the Lord with the lyre,
With the lyre and the [c]sound of melody.
With trumpets and the sound of the horn
Shout joyfully before the King, the Lord.

Let the sea roar and [d]all it contains,
The world and those who dwell in it.
Let the rivers clap their hands,
Let the mountains sing together for joy
Before the Lord, for He is coming to judge the earth;
He will judge the world with righteousness
And the peoples with [e]equity.

Notas al pie

  1. Psalm 98:1 Or accomplished salvation
  2. Psalm 98:2 I.e. faithfulness to His gracious promises
  3. Psalm 98:5 Or voice of song (accompanied by music)
  4. Psalm 98:7 Lit its fullness
  5. Psalm 98:9 Or uprightness

Swedish Contemporary Bible

Psalms 98

Psalm 98

Glädje över Herrens makt och frälsning

En psalm

1Sjung en ny sång till Herren,

för han har gjort under!

Genom sin väldiga kraft och helighet

har han vunnit seger.

2Herren har gjort sin räddning känd,

han har uppenbarat sin rättfärdighet för folken.

3Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot israeliterna,

ända till jordens ändar har man sett den räddning som vår Gud ger.

4Höj jubelrop till Herren, hela jorden,

brist ut i glädjerop, sjung, och spela!

5Lova Herren med harpa,

spela på harpor, sjung lovsånger!

6Blås i trumpeter och horn!

Höj jubelrop inför kungen, Herren!

7Låt haven brusa och allt som finns däri,

jorden och alla som bor på den!

8Låt floderna klappa i händerna!

Låt bergen tillsammans sjunga glädjesånger

9inför Herren, för han kommer för att döma jorden

och folken med rättvisa.