New American Standard Bible

Psalm 9

A Psalm of Thanksgiving for God’s Justice.

For the choir director; on [a]Muth-labben. A Psalm of David.

1I will give thanks to the Lord with all my heart;
I will tell of all Your [b]wonders.
I will be glad and exult in You;
I will sing praise to Your name, O Most High.

When my enemies turn back,
They stumble and perish before You.
For You have maintained [c]my just cause;
You have sat on the throne [d]judging righteously.
You have rebuked the nations, You have destroyed the wicked;
You have blotted out their name forever and ever.
[e]The enemy has come to an end in perpetual ruins,
And You have uprooted the cities;
The very memory of them has perished.

But the Lord [f]abides forever;
He has established His throne for judgment,
And He will judge the world in righteousness;
He will execute judgment for the peoples with equity.
[g]The Lord also will be a stronghold for the oppressed,
A stronghold in times of trouble;
10 And [h]those who know Your name will put their trust in You,
For You, O Lord, have not forsaken those who seek You.

11 Sing praises to the Lord, who dwells in Zion;
Declare among the peoples His deeds.
12 For He who [i]requires blood remembers them;
He does not forget the cry of the afflicted.
13 Be gracious to me, O Lord;
See my affliction from those who hate me,
You who lift me up from the gates of death,
14 That I may tell of all Your praises,
That in the gates of the daughter of Zion
I may rejoice in Your [j]salvation.
15 The nations have sunk down in the pit which they have made;
In the net which they hid, their own foot has been caught.
16 The Lord has made Himself known;
He has executed judgment.
In the work of his own hands the wicked is snared. [k]Higgaion [l]Selah.

17 The wicked will [m]return to [n]Sheol,
Even all the nations who forget God.
18 For the needy will not always be forgotten,
Nor the hope of the afflicted perish forever.
19 Arise, O Lord, do not let man prevail;
Let the nations be judged before You.
20 Put them in fear, O Lord;
Let the nations know that they are but men. Selah.

Notas al pie

 1. Psalm 9:1 I.e. “Death to the Son”
 2. Psalm 9:1 Or miracles
 3. Psalm 9:4 Lit my right and my cause
 4. Psalm 9:4 Or a righteous Judge
 5. Psalm 9:6 Or O enemy, desolations are finished forever; And their cities You have plucked up
 6. Psalm 9:7 Or sits as king
 7. Psalm 9:9 Or Let the Lord also be
 8. Psalm 9:10 Or let those...name put
 9. Psalm 9:12 I.e. avenges bloodshed
 10. Psalm 9:14 Or deliverance
 11. Psalm 9:16 Perhaps, resounding music or meditation
 12. Psalm 9:16 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 13. Psalm 9:17 Or turn
 14. Psalm 9:17 I.e. the nether world

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 9

Psalmul 9[a]

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Moartea fiului“. Un psalm al lui David.

Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea,
    voi povesti toate minunile Tale.
Mă voi bucura şi mă voi veseli în Tine,
    voi cânta laudă Numelui Tău, Preaînalte!

Duşmanii mei dau înapoi,
    se poticnesc şi pier dinaintea Ta,
căci Tu ai judecat cauza mea şi mi-ai făcut dreptate;
    ai şezut pe tron ca Unul Care judeci cu dreptate.
Tu ai mustrat neamurile şi l-ai nimicit pe cel rău;
    le-ai şters numele pentru veci de veci.
Duşmanul a sfârşit în ruine veşnice!
    I-ai smuls cetăţile
        şi ai dat uitării amintirea lor.

Domnul însă va trona pe vecie!
    El Îşi pregăteşte tronul pentru judecată.
El va judeca lumea cu dreptate,
    va cântări noroadele cu nepărtinire.
Domnul este o fortăreaţă pentru cel asuprit,
    o fortăreaţă în vremuri de necaz.
10 Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine,
    căci Tu nu-i părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!
11 Cântaţi Domnului, Care este întronat în Sion!
    Vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
12 Căci El, Care răzbună sângele vărsat, Îşi aduce aminte
    şi nu trece cu vederea strigătul sărmanilor.

13 Îndură-te de mine, Doamne,
    uită-te la suferinţa pe care mi-o pricinuiesc duşmanii mei!
        Ridică-mă de la porţile morţii!
14 Atunci voi vesti toate laudele Tale la porţile fiicei Sionului,
    mă voi veseli de mântuirea Ta!
15 Neamurile se vor cufunda în groapa pe care au săpat-o;
    chiar în laţul pe care l-au ascuns li se va prinde piciorul.
16 Domnul Se descoperă şi face judecată[b];
    Cel rău este prins chiar prin lucrarea mâinilor lui.Higgaion[c]. Sela
17 Cei răi se întorc în Locuinţa Morţilor,
    împreună cu toate neamurile care uită de Dumnezeu.
18 Dar El nu-l uită pe cel sărman pentru totdeauna,
    nici nu-i lasă fără nădejde pe cei asupriţi.

19 Ridică-Te, Doamne, să nu biruie omul!
    Să fie judecate neamurile înaintea Ta!
20 Pune groaza în ei, Doamne!
    Să recunoască neamurile că sunt doar nişte oameni!Sela

Notas al pie

 1. Psalmii 9:1 Titlu. Psalmii 9 şi 10 au fost, probabil, la origini, un singur poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor); în LXX Psalmul 9 şi 10 constituie un singur psalm
 2. Psalmii 9:16 Sau: făcând judecată
 3. Psalmii 9:16 Meditaţie, probabil un interludiu muzical, ca şi Sela