New American Standard Bible

Psalm 4

Evening Prayer of Trust in God.

[a]For the choir director; on stringed instruments. A Psalm of David.

1Answer me when I call, O God [b]of my righteousness!
You have [c]relieved me in my distress;
Be gracious to me and hear my prayer.

O sons of men, how long will my [d]honor become a reproach?
How long will you love what is worthless and aim at deception? [e]Selah.
But know that the Lord has [f]set apart the godly man for Himself;
The Lord hears when I call to Him.

[g]Tremble, [h]and do not sin;
[i]Meditate in your heart upon your bed, and be still. Selah.
Offer [j]the sacrifices of righteousness,
And trust in the Lord.

Many are saying, “Who will show us any good?”
Lift up the light of Your countenance upon us, O Lord!
You have put gladness in my heart,
More than when their grain and new wine abound.
In peace I will [k]both lie down and sleep,
For You alone, O Lord, make me to dwell in safety.

Notas al pie

 1. Psalm 4:1 I.e. Belonging to the choir director’s anthology
 2. Psalm 4:1 I.e. who maintains my right
 3. Psalm 4:1 Lit made room for
 4. Psalm 4:2 Or glory
 5. Psalm 4:2 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 6. Psalm 4:3 Another reading is dealt wonderfully with
 7. Psalm 4:4 I.e. with anger or fear
 8. Psalm 4:4 Or but
 9. Psalm 4:4 Lit Speak
 10. Psalm 4:5 Or righteous sacrifices
 11. Psalm 4:8 Or at the same time

Swedish Contemporary Bible

Psalms 4

Psalm 4

Bön, förtröstan

1För körledaren[a], till stränginstrument. En psalm av David.

2Svara mig när jag ropar,

min rättfärdighets Gud.

I mitt trångmål öppnar du vägen för mig.

Var nådig mot mig och hör min bön!

3Ni människor, hur länge ska ni förolämpa min heder,

älska tomhet och söka lögn? Séla

4Ni ska veta att Herren har avskilt den fromme åt sig.

Han hör mig när jag ropar till honom.

5Grips ni av vrede, så synda inte.

Tänk i ert innersta, när ni ligger på er bädd: ”Var stilla.” Séla

6Bär fram rätta offer,

förtrösta på Herren.

7Många frågar: ”Vem kan visa oss något gott?”

Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss!

8Du har lagt en större glädje i mitt innersta

än vad de fått av sitt myckna korn och vin.

9Jag lägger mig ner i frid och sover,

för du, Herre, du ensam, låter mig bo i trygghet.

Notas al pie

 1. 4:1 Eller musikledaren, en ofta förekommande benämning i Psaltaren; det hebreiska ordets betydelse är osäker.