New American Standard Bible

Psalm 32

Blessedness of Forgiveness and of Trust in God.

A Psalm of David. A [a]Maskil.

1How blessed is he whose transgression is forgiven,
Whose sin is covered!
How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity,
And in whose spirit there is no deceit!

When I kept silent about my sin, my [b]body wasted away
Through my [c]groaning all day long.
For day and night Your hand was heavy upon me;
My [d]vitality was drained away as with the fever heat of summer. [e]Selah.
I acknowledged my sin to You,
And my iniquity I did not hide;
I said, “I will confess my transgressions to the Lord”;
And You forgave the [f]guilt of my sin. Selah.
Therefore, let everyone who is godly pray to You [g]in a time when You may be found;
Surely in a flood of great waters they will not reach him.
You are my hiding place; You preserve me from trouble;
You surround me with [h]songs of deliverance. Selah.

I will instruct you and teach you in the way which you should go;
I will counsel you with My eye upon you.
Do not be as the horse or as the mule which have no understanding,
Whose trappings include bit and bridle to hold them in check,
Otherwise they will not come near to you.
10 Many are the sorrows of the wicked,
But he who trusts in the Lord, lovingkindness shall surround him.
11 Be glad in the Lord and rejoice, you righteous ones;
And shout for joy, all you who are upright in heart.

Notas al pie

  1. Psalm 32:1 Possibly Contemplative, or Didactic, or Skillful Psalm
  2. Psalm 32:3 Or bones, substance
  3. Psalm 32:3 Lit roaring
  4. Psalm 32:4 Lit life juices were turned into the drought of summer
  5. Psalm 32:4 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  6. Psalm 32:5 Or iniquity
  7. Psalm 32:6 Lit in a time of finding out
  8. Psalm 32:7 Or shouts

Swedish Contemporary Bible

Psalms 32

Psalm 32

Ångerpsalm; syndabekännelse och förlåtelse

1Av David. Maskil[a].

Lycklig är den som har fått sin överträdelse förlåten,

den vars synd är utplånad.

2Lycklig är den som Herren inte tillräknar synd

och vars ande är utan svek.

3Så länge jag teg tynade jag bort

i min dagliga klagan.

4Både dag och natt fanns din tunga hand över mig.

Min livskraft torkade bort som i hettan av en varm sommardag. Séla

5Då bekände jag min synd för dig.

Jag dolde inte min skuld.

Jag sa: ”Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren.”

Och du förlät mig min syndaskuld. Séla

6Därför ska alla fromma be till dig,

när det går att finna dig.

När de stora vattnen stiger

kommer de inte att drabba dem.

7Du är min tillflykt,

du bevarar mig för nöden,

du omger mig med befrielsens sånger. Séla

8”Jag vill vägleda och undervisa dig på den väg du ska gå.

Jag ska ge dig råd,

och jag ska följa dig med min blick.

9Var därför inte som en häst eller mula utan förstånd,

som måste kontrolleras med tygel och betsel

för att den ska komma till dig.”

10Många sorger drabbar gudlösa människor,

men den som förtröstar på Herren

ska omslutas av hans nåd.

11Gläd er i Herren och jubla, ni rättfärdiga,

sjung av glädje, ni rättsinniga.

Notas al pie

  1. 32:1 Det hebreiska ordets betydelse är okänd, men antagligen är det en musikalisk term och kan möjligen syfta på undervisning, visdom eller dikt.