New American Standard Bible

Psalm 108

God Praised and Supplicated to Give Victory.

A Song, a Psalm of David.

1My heart is steadfast, O God;
I will sing, I will sing praises, even with my [a]soul.
Awake, harp and lyre;
I will awaken the dawn!
I will give thanks to You, O Lord, among the peoples,
And I will sing praises to You among the nations.
For Your lovingkindness is great above the heavens,
And Your truth reaches to the skies.
Be exalted, O God, above the heavens,
And Your glory above all the earth.
That Your beloved may be delivered,
Save with Your right hand, and answer me!

God has spoken in His [b]holiness:
“I will exult, I will portion out Shechem
And measure out the valley of Succoth.
“Gilead is Mine, Manasseh is Mine;
Ephraim also is the [c]helmet of My head;
Judah is My [d]scepter.
“Moab is My washbowl;
Over Edom I shall throw My shoe;
Over Philistia I will shout aloud.”

10 Who will bring me into the besieged city?
Who [e]will lead me to Edom?
11 Have not You Yourself, O God, rejected us?
And will You not go forth with our armies, O God?
12 Oh give us help against the adversary,
For deliverance [f]by man is in vain.
13 [g]Through God we will do valiantly,
And it is He who shall tread down our adversaries.

Notas al pie

  1. Psalm 108:1 Lit glory
  2. Psalm 108:7 Or sanctuary
  3. Psalm 108:8 Lit protection
  4. Psalm 108:8 Or lawgiver
  5. Psalm 108:10 Or has led
  6. Psalm 108:12 Lit of
  7. Psalm 108:13 Or In or With

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 108

Psalmul 108

Un cântec. Un psalm al lui David.

Inima mea este pregătită, Dumnezeule;
    voi cânta şi voi suna din instrumentele mele.
Trezeşte-te, suflet al meu!
    Treziţi-vă, harfă şi liră!
        Voi trezi zorii[a].
Doamne, Te voi lăuda printre popoare,
    Îţi voi cânta printre neamuri.
Căci îndurarea Ta este mai înaltă decât cerurile,
    iar credincioşia Ta este mai presus de nori!
Fii înălţat, Dumnezeule, mai presus de ceruri
    şi fie slava Ta peste întreg pământul!

Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi,
    dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-mi!
Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa[b]:
    „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul
        şi voi măsura valea Sucot!
Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase;
    Efraim este coiful Meu,
        iar Iuda – sceptrul Meu!
Moab este vasul în care Mă spăl!
    Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările,
        iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

10 Cine mă va conduce în cetatea fortificată?
    Cine mă va călăuzi până în Edom?
11 Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care ne-ai respins?
    Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care nu mai ieşi cu oştirile noastre?
12 Dă-ne ajutor împotriva duşmanului,
    căci zadarnic este sprijinul dat de om!
13 Cu Dumnezeu vom fi biruitori
    şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri.

Notas al pie

  1. Psalmii 108:2 TM; LXX: Mă voi trezi în zori
  2. Psalmii 108:7 Sau: din Lăcaşul Său