New American Standard Bible

Psalm 107

BOOK 5

The Lord Delivers Men from Manifold Troubles.

1Oh give thanks to the Lord, for He is good,
For His lovingkindness is everlasting.
Let the redeemed of the Lord say so,
Whom He has redeemed from the hand of the adversary
And gathered from the lands,
From the east and from the west,
From the north and from the [a]south.

They wandered in the wilderness in a [b]desert region;
They did not find a way to [c]an inhabited city.
They were hungry [d]and thirsty;
Their soul fainted within them.
Then they cried out to the Lord in their trouble;
He delivered them out of their distresses.
He led them also by a [e]straight way,
To go to [f]an inhabited city.
Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His [g]wonders to the sons of men!
For He has satisfied the [h]thirsty soul,
And the hungry soul He has filled with what is good.

10 There were those who dwelt in darkness and in the shadow of death,
Prisoners in [i]misery and [j]chains,
11 Because they had rebelled against the words of God
And spurned the counsel of the Most High.
12 Therefore He humbled their heart with labor;
They stumbled and there was none to help.
13 Then they cried out to the Lord in their trouble;
He saved them out of their distresses.
14 He brought them out of darkness and the shadow of death
And broke their bands apart.
15 Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His [k]wonders to the sons of men!
16 For He has shattered gates of bronze
And cut bars of iron asunder.

17 Fools, because of [l]their rebellious way,
And because of their iniquities, were afflicted.
18 Their soul abhorred all kinds of food,
And they drew near to the gates of death.
19 Then they cried out to the Lord in their trouble;
He saved them out of their distresses.
20 He sent His word and healed them,
And delivered them from their [m]destructions.
21 Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His [n]wonders to the sons of men!
22 Let them also offer sacrifices of thanksgiving,
And tell of His works with joyful singing.

23 Those who go down to the sea in ships,
Who do business on great waters;
24 They have seen the works of the Lord,
And His [o]wonders in the deep.
25 For He spoke and raised up a stormy wind,
Which lifted up the waves [p]of the sea.
26 They rose up to the heavens, they went down to the depths;
Their soul melted away in their misery.
27 They reeled and staggered like a drunken man,
And [q]were at their wits’ end.
28 Then they cried to the Lord in their trouble,
And He brought them out of their distresses.
29 He caused the storm to be still,
So that the waves [r]of the sea were hushed.
30 Then they were glad because they were quiet,
So He guided them to their desired haven.
31 Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His [s]wonders to the sons of men!
32 Let them extol Him also in the congregation of the people,
And praise Him at the seat of the elders.

33 He [t]changes rivers into a [u]wilderness
And springs of water into a thirsty ground;
34 A fruitful land into a salt waste,
Because of the wickedness of those who dwell in it.
35 He [v]changes a [w]wilderness into a pool of water
And a dry land into springs of water;
36 And there He makes the hungry to dwell,
So that they may establish [x]an inhabited city,
37 And sow fields and plant vineyards,
And [y]gather a fruitful harvest.
38 Also He blesses them and they multiply greatly,
And He does not let their cattle decrease.

39 When they are diminished and bowed down
Through oppression, misery and sorrow,
40 He pours contempt upon [z]princes
And makes them wander in a pathless waste.
41 But He sets the needy [aa]securely on high away from affliction,
And makes his families like a flock.
42 The upright see it and are glad;
But all unrighteousness shuts its mouth.
43 Who is wise? Let him give heed to these things,
And consider the lovingkindnesses of the Lord.

Notas al pie

 1. Psalm 107:3 Lit sea
 2. Psalm 107:4 Lit waste
 3. Psalm 107:4 Or a habitable city; lit a city of habitation
 4. Psalm 107:5 Lit also
 5. Psalm 107:7 Or level
 6. Psalm 107:7 Or a habitable city; lit a city of habitation
 7. Psalm 107:8 I.e. wonderful acts
 8. Psalm 107:9 Or parched
 9. Psalm 107:10 Lit affliction
 10. Psalm 107:10 Lit irons
 11. Psalm 107:15 I.e. wonderful acts
 12. Psalm 107:17 Lit the way of their transgression
 13. Psalm 107:20 Or pits
 14. Psalm 107:21 I.e. wonderful acts
 15. Psalm 107:24 I.e. wonderful acts
 16. Psalm 107:25 Lit of it
 17. Psalm 107:27 Lit all their wisdom was swallowed up
 18. Psalm 107:29 Lit of it
 19. Psalm 107:31 I.e. wonderful acts
 20. Psalm 107:33 Or turns
 21. Psalm 107:33 Or desert
 22. Psalm 107:35 Or turns
 23. Psalm 107:35 Or desert
 24. Psalm 107:36 Or a habitable city; lit a city of habitation
 25. Psalm 107:37 Lit acquire fruits of yield
 26. Psalm 107:40 Or nobles
 27. Psalm 107:41 Lit in an inaccessibly high place

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 107

CARTEA A CINCEA

Psalmul 107

Daţi mulţumire Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Aşa să zică răscumpăraţii Domnului,
    cei pe care i-a răscumpărat din mâna duşmanului,
pe care i-a adunat de pe cuprinsul ţărilor:
    de la răsărit şi de la apus,
        de la nord şi de la sud[a].

Ei rătăceau prin pustie, pe o cale neumblată,
    fără să găsească o cetate în care să locuiască.
Flămânzi şi însetaţi,
    li se lihnise sufletul în ei.
Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
    şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
I-a călăuzit pe o cale dreaptă,
    ca să meargă spre o cetate în care să locuiască.
Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
Căci El a potolit sufletul însetat
    şi a săturat sufletul flămând.

10 Celor ce locuiau în întuneric şi în umbra morţii,
    legaţi în chin şi în fiare,
11 pentru că se răzvrătiseră faţă de mesajele lui Dumnezeu
    şi dispreţuiseră sfatul Celui Preaînalt,
12 El le-a smerit inima prin necaz;
    ei se clătinaseră şi nu era nimeni să-i ajute.
13 Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
    şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
14 I-a scos din întuneric şi din umbra morţii
    şi le-a rupt legăturile.
15 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
16 Căci El a zdrobit porţi de bronz
    şi a tăiat zăvoare de fier.

17 Ei ajunseseră nebuni[b] din cauza căii lor nelegiuite
    şi se nenorociseră din cauza păcatelor lor.
18 Sufletul lor se dezgustase de orice hrană
    şi ajunseseră la porţile morţii.
19 Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
    şi El i-a eliberat din necazurile lor.
20 Le-a trimis Cuvântul Lui, i-a tămăduit
    şi i-a scăpat din groapă.
21 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
22 Să aducă jertfe de mulţumire
    şi să povestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie!

23 Cei ce coborau pe mare cu corăbiile,
    cei ce făceau negoţ pe ape mari,
24 au văzut ei înşişi lucrările Domnului
    şi minunile Lui din adâncuri.
25 Când a grăit El, s-a iscat o furtună năprasnică,
    care a ridicat talazurile mării.
26 Se suiau spre ceruri şi se coborau în adâncuri;
    sufletul li se înmuiase din cauza nenorocirii.
27 Se clătinau şi se mişcau ca un om beat;
    toată înţelepciunea lor fusese înghiţită.
28 Atunci, în strâmtorarea lor, ei au strigat către Domnul,
    şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
29 A liniştit furtuna,
    iar valurile s-au potolit.
30 Ei s-au bucurat că acestea s-au liniştit,
    iar El i-a condus la limanul dorit.
31 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
32 Să-L înalţe în adunarea poporului
    şi să-L înalţe în sfatul bătrânilor[c]!

33 El preface râurile în pustiu
    şi izvoarele de ape în pământ uscat
34 şi pământul roditor în pământ sterp,
    din pricina răutăţii locuitorilor ţării.

35 El preface pustia într-o vale cu apă
    şi ţinutul arid în izvoare de ape.
36 Aşază acolo pe cei flămânzi,
    iar ei îşi întemeiază o cetate în care să locuiască,
37 îşi seamănă ogoare, îşi plantează vii
    şi au recolte bogate.
38 El îi binecuvântează, astfel încât se înmulţesc foarte mult,
    iar vitele nu li le împuţinează.

39 Când sunt împuţinaţi şi umiliţi
    din pricina asupririi, a necazului şi a suferinţei,
40 El revarsă dispreţ asupra nobililor
    şi-i face să rătăcească prin pustietate fără drum.
41 Îi ridică însă pe cei nevoiaşi din sărăcie
    şi le înmulţeşte familiile ca pe o turmă.
42 Cei drepţi văd şi se bucură
    şi orice nedreptate îşi închide gura.

43 Cine este înţelept, să păzească aceste lucruri
    şi să ia aminte la marea îndurare a Domnului!

Notas al pie

 1. Psalmii 107:3 TM: de la mare; Tg explică: de la marea de la miazăzi
 2. Psalmii 107:17 Termenul ebraic tradus cu nebun denotă, aici şi aproape peste tot în VT, o persoană deficientă din punct de vedere moral
 3. Psalmii 107:32 Lit.: bătrânii (sau: cei care poartă barbă) lui Israel, şefi de familii şi de clanuri, recunoscuţi ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunităţii locale (Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituţie, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7)