New American Standard Bible

Psalm 106

Israel’s Rebelliousness and the Lord’s Deliverances.

1[a]Praise [b]the Lord!
Oh give thanks to the Lord, for He is good;
For His lovingkindness is everlasting.
Who can speak of the mighty deeds of the Lord,
Or can show forth all His praise?
How blessed are those who keep [c]justice,
[d]Who practice righteousness at all times!

Remember me, O Lord, in Your favor [e]toward Your people;
Visit me with Your salvation,
That I may see the prosperity of Your chosen ones,
That I may rejoice in the gladness of Your nation,
That I may glory with Your [f]inheritance.

We have sinned [g]like our fathers,
We have committed iniquity, we have behaved wickedly.
Our fathers in Egypt did not understand Your [h]wonders;
They did not remember [i]Your abundant kindnesses,
But rebelled by the sea, at the [j]Red Sea.
Nevertheless He saved them for the sake of His name,
That He might make His power known.
Thus He rebuked the [k]Red Sea and it dried up,
And He led them through the deeps, as through the wilderness.
10 So He saved them from the [l]hand of the one who hated them,
And redeemed them from the [m]hand of the enemy.
11 The waters covered their adversaries;
Not one of them was left.
12 Then they believed His words;
They sang His praise.

13 They quickly forgot His works;
They did not wait for His counsel,
14 But craved intensely in the wilderness,
And [n]tempted God in the desert.
15 So He gave them their request,
But sent a [o]wasting disease among them.

16 When they became envious of Moses in the camp,
And of Aaron, the holy one of the Lord,
17 The earth opened and swallowed up Dathan,
And engulfed the [p]company of Abiram.
18 And a fire blazed up in their [q]company;
The flame consumed the wicked.

19 They made a calf in Horeb
And worshiped a molten image.
20 Thus they exchanged their glory
For the image of an ox that eats grass.
21 They forgot God their Savior,
Who had done great things in Egypt,
22 [r]Wonders in the land of Ham
And awesome things by the [s]Red Sea.
23 Therefore He said that He would destroy them,
Had not Moses His chosen one stood in the breach before Him,
To turn away His wrath from destroying them.
24 Then they despised the pleasant land;
They did not believe in His word,
25 But grumbled in their tents;
They did not listen to the voice of the Lord.
26 Therefore He [t]swore to them
That He would cast them down in the wilderness,
27 And that He would cast their seed among the nations
And scatter them in the lands.

28 They joined themselves also to [u]Baal-peor,
And ate sacrifices offered to the dead.
29 Thus they provoked Him to anger with their deeds,
And the plague broke out among them.
30 Then Phinehas stood up and interposed,
And so the plague was stayed.
31 And it was reckoned to him for righteousness,
To all generations forever.

32 They also provoked Him to wrath at the waters of [v]Meribah,
So that it went hard with Moses on their account;
33 Because they were rebellious against [w]His Spirit,
He spoke rashly with his lips.

34 They did not destroy the peoples,
As the Lord commanded them,
35 But they mingled with the nations
And learned their [x]practices,
36 And served their idols,
Which became a snare to them.
37 They even sacrificed their sons and their daughters to the demons,
38 And shed innocent blood,
The blood of their sons and their daughters,
Whom they sacrificed to the idols of Canaan;
And the land was polluted with the blood.
39 Thus they became unclean in their [y]practices,
And played the harlot in their deeds.

40 Therefore the anger of the Lord was kindled against His people
And He abhorred His [z]inheritance.
41 Then He gave them into the hand of the [aa]nations,
And those who hated them ruled over them.
42 Their enemies also oppressed them,
And they were subdued under their [ab]power.
43 Many times He would deliver them;
They, however, were rebellious in their counsel,
And so sank down in their iniquity.

44 Nevertheless He looked upon their distress
When He heard their cry;
45 And He remembered His covenant for their sake,
And [ac]relented according to the greatness of His lovingkindness.
46 He also made them objects of compassion
In the presence of all their captors.

47 Save us, O Lord our God,
And gather us from among the nations,
To give thanks to Your holy name
And [ad]glory in Your praise.
48 Blessed be the Lord, the God of Israel,
From everlasting even to everlasting.
And let all the people say, “Amen.”
[ae]Praise [af]the Lord!

Notas al pie

 1. Psalm 106:1 Or Hallelujah!
 2. Psalm 106:1 Heb Yah
 3. Psalm 106:3 Or judgment
 4. Psalm 106:3 Many Heb mss read The one who performs
 5. Psalm 106:4 Lit of
 6. Psalm 106:5 I.e. people
 7. Psalm 106:6 Lit with
 8. Psalm 106:7 I.e. wonderful acts
 9. Psalm 106:7 Lit the multitude of Your lovingkindnesses
 10. Psalm 106:7 Lit Sea of Reeds
 11. Psalm 106:9 Lit Sea of Reeds
 12. Psalm 106:10 Or power
 13. Psalm 106:10 Or power
 14. Psalm 106:14 Or put God to the test
 15. Psalm 106:15 Or leanness into their soul
 16. Psalm 106:17 Or assembly, band
 17. Psalm 106:18 Or assembly, band
 18. Psalm 106:22 I.e. Wonderful acts
 19. Psalm 106:22 Lit Sea of Reeds
 20. Psalm 106:26 Lit lifted up His hand
 21. Psalm 106:28 Or Baal of Peor
 22. Psalm 106:32 Lit strife
 23. Psalm 106:33 Or his spirit
 24. Psalm 106:35 Lit works
 25. Psalm 106:39 Lit works
 26. Psalm 106:40 I.e. people
 27. Psalm 106:41 Or Gentiles
 28. Psalm 106:42 Lit hand
 29. Psalm 106:45 Lit was sorry
 30. Psalm 106:47 Lit boast
 31. Psalm 106:48 Or Hallelujah!
 32. Psalm 106:48 Heb Yah

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 106

Psalmul 106

Lăudaţi-L pe Domnul!

Daţi mulţumire Domnului, căci este bun!
    Îndurarea Lui ţine pe vecie![a]
Cine poate spune toate isprăvile Domnului?
    Cine poate vesti toată lauda Sa?
Ferice de cei care păzesc ce este drept
    şi care înfăptuiesc dreptatea tot timpul.
Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău!
    Apropie-Te de mine cu mântuirea Ta,
ca să văd bunăstarea aleşilor Tăi,
    să mă bucur de bucuria poporului Tău
        şi să Te laud împreună cu moştenirea Ta.

Noi am păcătuit ca şi strămoşii noştri,
    am săvârşit nelegiuire, am făcut rău.
În timp ce erau în Egipt, strămoşii noştri
    nu au luat aminte la minunile Tale;
nu au ţinut minte mulţimea îndurărilor Tale
    şi s-au răzvrătit când au ajuns la mare, la Marea Roşie[b].
El i-a izbăvit din pricina Numelui Său,
    ca să-Şi descopere puterea Sa.
A mustrat Marea Roşie şi aceasta s-a uscat;
    apoi i-a condus prin adâncuri sterpe ca pustia.
10 I-a izbăvit din mâna celui ce-i ura
    şi i-a răscumpărat din mâna duşmanului.
11 Apele i-au acoperit pe potrivnicii lor,
    fără ca vreunul din ei să scape.
12 Atunci I-au crezut cuvintele
    şi I-au cântat laudă.

13 Dar au uitat curând lucrările Lui;
    ei nu I-au aşteptat sfatul.
14 Li s-au aprins poftele în pustie
    şi L-au ispitit pe Dumnezeu în pustietăţi.
15 El le-a dat ce ceruseră,
    dar a trimis o boală nimicitoare peste ei.

16 Unii din tabără au fost geloşi pe Moise
    şi pe Aaron, cel sfinţit Domnului.
17 Pământul s-a deschis, l-a înghiţit pe Datan
    şi a acoperit ceata lui Abiram.
18 Focul le-a consumat ceata;
    flăcările i-au mistuit pe cei răi.

19 La Horeb şi-au făcut un viţel
    şi s-au închinat chipului turnat.
20 Au schimbat Slava lor
    cu chipul unui bou care mănâncă iarbă.
21 L-au uitat pe Dumnezeu, Izbăvitorul lor,
    pe Cel Ce făcuse mari lucrări în Egipt,
22 pe Cel Ce înfăptuise minuni în ţara lui Ham
    şi lucruri înfricoşătoare la Marea Roşie.
23 Astfel El a spus că o să-i nimicească,
    însă Moise, alesul Său,
a stat în spărtură înaintea Lui,
    ca să-I abată mânia de la nimicire.

24 Apoi au respins ţara cea plăcută;
    ei nu au crezut în promisiunea Lui.
25 Au cârtit în corturile lor
    şi nu au ascultat de glasul Domnului.
26 Atunci, El a jurat solemn
    că îi va face să cadă în pustie,
27 că le va face urmaşii să cadă printre neamuri
    şi-i va împrăştia printre popoare.

28 S-au alipit de Baal-Peor
    şi au mâncat jertfe închinate morţilor[c].
29 L-au mâniat prin faptele lor,
    astfel încât o urgie a izbucnit printre ei.
30 Dar s-a ridicat Fineas, a făcut judecată
    şi urgia s-a oprit.
31 Lucrul acesta i-a fost socotit dreptate,
    din generaţie în generaţie, pe vecie.

32 L-au mâniat pe Dumnezeu şi la apele Meriba,
    iar din pricina lor i-a mers rău şi lui Moise.
33 Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Său,
    iar Moise a vorbit necugetat cu buzele lui.[d]

34 Ei nu au nimicit popoarele
    despre care le spusese Domnul,
35 ci s-au amestecat cu neamurile
    şi s-au deprins cu faptele acestora.
36 Au slujit idolilor lor,
    iar aceştia au devenit o cursă pentru ei.
37 Şi-au jertfit fiii şi fiicele
    în cinstea demonilor.
38 Au vărsat sânge nevinovat,
    sângele fiilor şi al fiicelor lor,
jertfindu-i idolilor din Canaan,
    şi au spurcat ţara din pricina sângelui.
39 S-au întinat prin faptele lor,
    s-au desfrânat prin lucrările lor.

40 Atunci s-a aprins mânia Domnului împotriva poporului Său
    şi Şi-a urât moştenirea.
41 I-a dat pe mâna neamurilor
    şi astfel cei ce îi urau au stăpânit peste ei.
42 Duşmanii lor i-au asuprit
    şi au fost umiliţi sub mâna lor.
43 El i-a scăpat de multe ori,
    dar ei se răzvrăteau prin planurile lor.
        S-au nenorocit prin nelegiuirea lor.

44 El a privit la strâmtorarea lor
    când le-a auzit strigătele.
45 Din pricina lor Şi-a adus aminte de legământul Lui.
    I s-a făcut milă de ei din pricina marii Sale îndurări
46 şi a făcut ca aceştia să capete milă
    din partea tuturor celor ce-i luaseră captivi.

47 Doamne, Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne!
    Strânge-ne dintre neamuri
ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt
    şi să ne fălim aducându-Ţi laudă.

48 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,
    din veşnicie în veşnicie!
Tot poporul să zică: „Amin!“

Laudă Domnului!

Notas al pie

 1. Psalmii 106:1 Sau: Dragostea Lui este veşnică!
 2. Psalmii 106:7 Ebr.: Yam Suf (lit.: Marea Trestiilor sau Marea Algelor - vezi Iona 2:5, unde acelaşi termen ebraic, suf, are sensul de alge). Denumirea de Marea Roşie a fost introdusă în traducerile moderne prin LXX şi VUL; în VT însă, sintagma ebraică denumea actualul Golf Aqaba, la sud de Elat. Chiar şi astăzi localnicii numesc Golful Aqaba Yam Suf; vezi 1 Regi 9:26
 3. Psalmii 106:28 Cu referire probabil la idoli
 4. Psalmii 106:33 Sau: Căci i-au întărâtat duhul (lui Moise) / iar el a vorbit necugetat cu buzele lui.