New American Standard Bible

Job 12

Job Chides His Accusers

1Then Job [a]responded,

“Truly then you are the people,
And with you wisdom will die!
“But I have intelligence as well as you;
I am not inferior to you.
And [b]who does not know such things as these?
“I am a joke to [c]my friends,
The one who called on God and He answered him;
The just and blameless man is a joke.
[d]He who is at ease holds calamity in contempt,
As prepared for those whose feet slip.
“The tents of the destroyers prosper,
And those who provoke God are secure,
[e]Whom God brings into their power.

“But now ask the beasts, and let them teach you;
And the birds of the heavens, and let them tell you.
“Or speak to the earth, and let it teach you;
And let the fish of the sea declare to you.
“Who among all these does not know
That the hand of the Lord has done this,
10 In whose hand is the life of every living thing,
And the breath of all mankind?
11 “Does not the ear test words,
As the palate [f]tastes its food?
12 “Wisdom is with aged men,
With [g]long life is understanding.

Job Speaks of the Power of God

13 “With Him are wisdom and might;
To Him belong counsel and understanding.
14 “Behold, He tears down, and it cannot be rebuilt;
He [h]imprisons a man, and [i]there can be no release.
15 “Behold, He restrains the waters, and they dry up;
And He sends them out, and they [j]inundate the earth.
16 “With Him are strength and sound wisdom,
The misled and the misleader belong to Him.
17 “He makes counselors walk [k]barefoot
And makes fools of judges.
18 “He loosens the [l]bond of kings
And binds their loins with a girdle.
19 “He makes priests walk [m]barefoot
And overthrows the secure ones.
20 “He deprives the trusted ones of speech
And takes away the discernment of the elders.
21 “He pours contempt on nobles
And loosens the belt of the strong.
22 “He reveals mysteries from the darkness
And brings the deep darkness into light.
23 “He makes the nations great, then destroys them;
He [n]enlarges the nations, then leads them away.
24 “He deprives of intelligence the chiefs of the earth’s people
And makes them wander in a pathless waste.
25 “They grope in darkness with no light,
And He makes them stagger like a drunken man.

Notas al pie

 1. Job 12:1 Lit answered and said
 2. Job 12:3 Lit with whom is there not like these?
 3. Job 12:4 Lit his
 4. Job 12:5 Lit Contempt for calamity is the thought of him who is at ease
 5. Job 12:6 Or He who brings God into his hand
 6. Job 12:11 Lit tastes food for itself
 7. Job 12:12 Lit length of days
 8. Job 12:14 Lit shuts against
 9. Job 12:14 Lit it is not opened
 10. Job 12:15 Lit overturn
 11. Job 12:17 Or stripped
 12. Job 12:18 Or discipline
 13. Job 12:19 Or stripped
 14. Job 12:23 Or spreads out

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 12

Răspunsul lui Iov

1Iov a răspuns:

„Cu siguranţă, voi sunteţi glasul celor mulţi[a]
    şi înţelepciunea va muri odată cu voi.
Dar ca şi voi am şi eu minte,
    nu sunt mai prejos decât voi.
        Cine nu ştie toate aceste lucruri?
Am ajuns de râsul prietenilor mei,
    deşi L-am chemat pe Dumnezeu şi mi-a răspuns.
        Sunt luat în derâdere, deşi sunt curat şi drept.
O nenorocire, de care râd cei ce o duc bine,
    e pregătită pentru cei cărora le alunecă piciorul.
Corturile tâlharilor sunt în pace
    şi cei ce-L mânie pe Dumnezeu sunt în siguranţă,
        purtându-şi zeul în mâini[b].

Întreabă animalele şi te vor învăţa,
    păsările văzduhului îţi vor spune;
întreabă pământul şi te va învăţa,
    peştii mării îţi vor spune.
Care dintre toate acestea nu ştiu
    că mâna Domnului[c] le-a făcut?
10 În mâna Sa e viaţa fiecărei creaturi
    şi suflarea oricărui om.
11 Nu analizează urechea cuvintele,
    aşa cum gustă cerul gurii mâncarea?
12 Nu se găseşte înţelepciunea la cei bătrâni?
    Viaţa lungă nu aduce ea pricepere?

13 Ale lui Dumnezeu sunt înţelepciunea şi puterea,
    sfatul şi priceperea sunt ale Lui.
14 Dacă El dărâmă, nimeni nu poate rezidi.
    Pe cel închis de El, nimeni nu-l poate elibera.
15 Dacă El opreşte apele, vine seceta;
    dacă El le dă drumul, acestea inundă ţara.
16 Ale Lui sunt puterea şi victoria;
    cel înşelat şi cel ce înşală sunt sub stăpânirea Lui.
17 El îi face pe sfetnici să umble goi
    şi îi face nebuni pe judecători.
18 El desface cingătorile împăraţilor
    şi le leagă coapsele cu o frânghie.
19 El îi face pe preoţi să umble goi
    şi îi răstoarnă pe cei puternici.
20 Închide gura sfătuitorilor
    şi le ia mintea celor bătrâni.
21 El revarsă dispreţ asupra nobililor
    şi îl dezarmează pe cel puternic.[d]
22 El descoperă adâncimile întunericului
    şi aduce întunericul adânc la lumină.
23 El înalţă neamurile şi tot El le coboară,
    El le face să crească şi tot El le împrăştie.
24 El ia mintea conducătorilor pământului
    şi-i face să rătăcească printr-o pustietate fără drum.
25 Bâjbâie în întuneric fără lumină,
    se clatină ca nişte oameni beţi.

Notas al pie

 1. Iov 12:2 Lit: voi sunteţi poporul
 2. Iov 12:6 Sensul versului în ebraică este nesigur
 3. Iov 12:9 Singurul loc, în discursurile lui Iov şi ale prietenilor săi, în care apare numele YHWH
 4. Iov 12:21 Lit.: nobililor/şi îi dezleagă brâul celui puternic.