New American Standard Bible

Isaiah 15

Judgment on Moab

1The [a]oracle concerning Moab.

Surely in a night Ar of Moab is devastated and ruined;
Surely in a night Kir of Moab is devastated and ruined.
They have gone up to the [b]temple and to Dibon, even to the high places to weep.
Moab wails over Nebo and Medeba;
Everyone’s head is bald and every beard is cut off.
In their streets they have girded themselves with sackcloth;
On their housetops and in their squares
Everyone is wailing, [c]dissolved in tears.
Heshbon and Elealeh also cry out,
Their voice is heard all the way to Jahaz;
Therefore the [d]armed men of Moab cry aloud;
His soul trembles within him.
My heart cries out for Moab;
His fugitives are as far as Zoar and Eglath-shelishiyah,
For they go up the ascent of Luhith weeping;
Surely on the road to Horonaim they raise a cry of distress over their ruin.
For the waters of Nimrim are [e]desolate.
Surely the grass is withered, the tender grass [f]died out,
There is no green thing.
Therefore the abundance which they have acquired and stored up
They carry off over the brook of [g]Arabim.
For the cry of distress has gone around the territory of Moab,
Its wail goes as far as Eglaim and its wailing even to Beer-elim.
For the waters of Dimon are full of [h]blood;
Surely I will bring added woes upon Dimon,
A lion upon the fugitives of Moab and upon the remnant of the land.

Notas al pie

 1. Isaiah 15:1 Or burden of
 2. Isaiah 15:2 Lit house
 3. Isaiah 15:3 Lit going down in weeping
 4. Isaiah 15:4 Another reading is the loins of
 5. Isaiah 15:6 Lit desolations
 6. Isaiah 15:6 Lit come to an end
 7. Isaiah 15:7 Or the poplars
 8. Isaiah 15:9 Heb dam (a wordplay)

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 15

Profeţie împotriva Moabului

1O profeţie cu privire la Moab.

„Da! Pustiit într-o singură noapte,
    nimicit este Ar-Moab.
Da! Pustiit într-o singură noapte,
    nimicit este Chir-Moab.
Dibon se suie la templu[a],
    pe înălţimi, ca să plângă.
Pe Nebo şi pe Medeba,
    acolo se vaietă Moab.
Toate capetele sunt rase
    şi toate bărbile sunt tăiate.
Pe străzi umblă încinşi cu saci;
    pe acoperişuri şi în pieţe
        toţi se vaietă şi se topesc de plâns.
Heşbon şi Eleale ţipă,
    iar glasurile lor sunt auzite până departe în Iahaţ.
Iată de ce luptătorii Moabului ţipă
    având sufletul plin de groază.

Îmi plânge inima pentru Moab!
    Fugarii lui ajung până la Ţoar
        şi până la Eglat-Şelişia.
Plângând,
    ei urcă culmea Luhitului
şi pe drumul Horonaimului
    îşi jelesc nimicirea.
Apele din Nimrim sunt secate;
    iarba este uscată, vegetaţia a pierit
        şi nu mai există nimic verde.
De aceea îşi iau bogăţia câştigată şi agoniseala lor[b]
    şi o cară peste Pârâul Sălciilor.
Ţipetele se aud
    în întreg teritoriul Moabului;
vaietele ajung până la Eglaim
    şi până la Beer-Elim.
Apele din Dimon[c] sunt pline de sânge.
    Cu toate acestea, Eu voi aduce şi mai multe asupra Dimonului –
voi aduce un leu împotriva fugarilor din Moab,
    împotriva rămăşiţei din ţară.

Notas al pie

 1. Isaia 15:2 Sau: Fiica Dibonului se suie pe înălţimi
 2. Isaia 15:7 Sau: Ceea ce au putut salva din agoniseala lor
 3. Isaia 15:9 TM; Q, LXX, VUL: Dibon