New American Standard Bible

Isaiah 1

Rebellion of God’s People

1The vision of Isaiah the son of Amoz concerning Judah and Jerusalem, which he saw during the [a]reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah.

Listen, O heavens, and hear, O earth;
For the Lord speaks,
“Sons I have reared and brought up,
But they have revolted against Me.
“An ox knows its owner,
And a donkey its master’s manger,
But Israel does not know,
My people do not understand.”

Alas, sinful nation,
People weighed down with iniquity,
[b]Offspring of evildoers,
Sons who act corruptly!
They have abandoned the Lord,
They have despised the Holy One of Israel,
They have turned away [c]from Him.

Where will you be stricken again,
As you continue in your rebellion?
The whole head is sick
And the whole heart is faint.
From the sole of the foot even to the head
There is nothing sound in it,
Only bruises, welts and raw wounds,
Not pressed out or bandaged,
Nor softened with oil.

Your land is desolate,
Your cities are burned with fire,
Your fields—strangers are devouring them in your presence;
It is desolation, as overthrown by strangers.
The daughter of Zion is left like a shelter in a vineyard,
Like a watchman’s hut in a cucumber field, like a besieged city.
Unless the Lord of hosts
Had left us a few survivors,
We would be like Sodom,
We would be like Gomorrah.

God Has Had Enough

10 Hear the word of the Lord,
You rulers of Sodom;
Give ear to the instruction of our God,
You people of Gomorrah.
11 “What are your multiplied sacrifices to Me?”
Says the Lord.
“I [d]have had enough of burnt offerings of rams
And the fat of fed cattle;
And I take no pleasure in the blood of bulls, lambs or goats.
12 “When you come to appear before Me,
Who requires [e]of you this trampling of My courts?
13 “Bring your worthless offerings no longer,
Incense is an abomination to Me.
New moon and sabbath, the calling of assemblies—
I cannot endure iniquity and the solemn assembly.
14 “I hate your new moon festivals and your appointed feasts,
They have become a burden to Me;
I am weary of bearing them.
15 “So when you spread out your hands in prayer,
I will hide My eyes from you;
Yes, even though you multiply prayers,
I will not listen.
Your hands are [f]covered with blood.

16 “Wash yourselves, make yourselves clean;
Remove the evil of your deeds from My sight.
Cease to do evil,
17 Learn to do good;
Seek justice,
Reprove the ruthless,
[g]Defend the orphan,
Plead for the widow.

“Let Us Reason”

18 “Come now, and let us reason together,”
Says the Lord,
“Though your sins are as scarlet,
They will be as white as snow;
Though they are red like crimson,
They will be like wool.
19 “If you consent and obey,
You will eat the best of the land;
20 “But if you refuse and rebel,
You will be devoured by the sword.”
Truly, the mouth of the Lord has spoken.

Zion Corrupted, to Be Redeemed

21 How the faithful city has become a harlot,
She who was full of justice!
Righteousness once lodged in her,
But now murderers.
22 Your silver has become dross,
Your drink diluted with water.
23 Your rulers are rebels
And companions of thieves;
Everyone loves a bribe
And chases after rewards.
They do not [h]defend the [i]orphan,
Nor does the widow’s plea come before them.

24 Therefore the Lord [j]God of hosts,
The Mighty One of Israel, declares,
“Ah, I will be relieved of My adversaries
And avenge Myself on My foes.
25 “I will also turn My hand against you,
And will smelt away your dross as with lye
And will remove all your alloy.
26 “Then I will restore your judges as at the first,
And your counselors as at the beginning;
After that you will be called the city of righteousness,
A faithful city.”

27 Zion will be redeemed with justice
And her [k]repentant ones with righteousness.
28 But [l]transgressors and sinners will be crushed together,
And those who forsake the Lord will come to an end.
29 Surely [m]you will be ashamed of the [n]oaks which you have desired,
And you will be embarrassed at the gardens which you have chosen.
30 For you will be like an [o]oak whose leaf fades away
Or as a garden that has no water.
31 The strong man will become tinder,
His work also a spark.
Thus they shall both burn together
And there will be none to quench them.

Notas al pie

 1. Isaiah 1:1 Lit days
 2. Isaiah 1:4 Lit Seed
 3. Isaiah 1:4 Lit backward
 4. Isaiah 1:11 Or am sated with
 5. Isaiah 1:12 Lit of your hand
 6. Isaiah 1:15 Lit full of
 7. Isaiah 1:17 Or Vindicate the fatherless
 8. Isaiah 1:23 Or vindicate
 9. Isaiah 1:23 Or fatherless
 10. Isaiah 1:24 Heb YHWH, usually rendered Lord
 11. Isaiah 1:27 Or returnees
 12. Isaiah 1:28 Lit crushing of transgressors and sinners shall be together
 13. Isaiah 1:29 So with some mss; M.T. they
 14. Isaiah 1:29 Or terebinths
 15. Isaiah 1:30 Or terebinth

Swedish Contemporary Bible

Isaiah 1

Syner: domar och löften

(1:1—5:30)

Budskap till ett upproriskt folk

1Detta är de syner som Jesaja, Amos[a] son, såg om Juda och Jerusalem, när Ussia, Jotam, Achas och Hiskia var kungar i Juda.

2Hör, himlar, och lyssna, jord,

för Herren talar.

”Barn som jag har fostrat och vårdat

har vänt sig emot mig.

3Oxen känner sin ägare

och åsnan sin herres krubba,

men Israel känner inget,

mitt folk förstår inte.”

4Ve detta syndiga folk,

tyngt av skuld,

de gudlösas avkomma,

dessa vanartiga barn.

De har övergett Herren,

föraktat Israels Helige

och vänt honom ryggen.

5Har ni inte blivit tillräckligt slagna,

när ni fortsätter med ert trots?

Hela huvudet är sjukt

och hela hjärtat försvagat.

6Från foten till huvudet finns det ingenting helt,

bara blåmärken, ärr och infekterade sår,

som inte är urkramade,

som är utan förband,

som inte är behandlade med olja.

7Ert land ligger i ruiner,

och era städer är nerbrända.

Medan ni ser på förtär främlingar era åkrar.

Landet ligger skövlat som efter främlingars framfart[b].

8Dotter Sion har lämnats

som en hydda i en vingård

eller ett vaktskjul på gurkfältet,

som en belägrad stad.

9Om härskarornas Herre inte hade lämnat en liten rest av oss,

hade vi blivit som Sodom

och skulle likna Gomorra.

10Lyssna till Herrens ord, ni Sodoms furstar,

hör vår Guds lag, ni Gomorras folk!

11”Vad angår mig alla era slaktoffer?

säger Herren.

Jag har fått nog av brännoffer av baggar

och av det feta från gödda djur.

Jag har ingen glädje av blodet

från tjurar, lamm och getter.

12Vem har begärt av er,

att ni ska klampa in så här över mina förgårdar,

när ni kommer inför mig?

13Sluta att komma med era meningslösa offer,

offerröken är avskyvärd för mig.

Nymånadsfester och sabbater, era utlysta högtider –

jag står inte ut med era sammankomster!

De är besudlade med orätt.

14Jag hatar era nymånadsfester och högtider,

de har blivit en börda för mig,

och jag orkar inte bära den.

15När ni sträcker upp era händer

döljer jag min blick.

Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte.

Era händer är täckta med blod.

16Tvätta er, bli rena!

Låt mig slippa se era onda gärningar,

sluta upp med er ondska!

17Lär er att göra det goda,

sök rättvisa.

Uppmuntra den förtryckte[c],

ställ upp för faderlösa,

och för änkans talan.

18Kom och låt oss göra upp med varandra!”

säger Herren.

”Även om era synder är blodröda

ska de bli vita som snö,

även om de är purpurröda

ska de bli vita som ull.

19Om ni är villiga att lyda mig,

ska ni få äta av landets goda.

20Men om ni vägrar och är upproriska,

kommer ni att förgöras med svärd.” Herren har talat.

Sions berg

21Se, hur den trogna staden blivit en hora!

Den var full av rätt,

och rättfärdighet bodde därinne,

men nu bor där bara mördare.

22Ditt silver har blivit slagg,

ditt vin är utspätt med vatten.

23Dina ledare är upprorsmakare

och vänner med tjuvar.

Allesammans tar de mutor

och jagar efter vinning.

De bryr sig inte om att försvara den faderlöse,

och änkors sak tar de sig inte an.

24Därför säger Herren, härskarornas Herre,

Israels mäktige:

”Ve! Jag ska frigöra mig från mina fiender,

och min hämnd ska drabba mina motståndare.

25Jag ska vända min hand mot dig,

smälta bort ditt slagg som med lut

och avlägsna all din orenhet.

26Sedan ska jag ge dig domare,

sådana som du en gång hade,

och rådgivare som de du hade förr.

Då ska du kallas ’rättfärdighetens stad’

och ’den trogna staden.’ ”

27Genom rätt ska Sion räddas,

genom rättfärdighet de som vänder åter.

28Men överträdarna och syndarna ska gå under,

de som överger Herren ska förgås.

29”Då ska ni få skämmas

över de ekar som var er lust

och vanhedras för de lundar

som ni har utvalt.

30Ni ska bli som en terebint med vissnade löv,

som en lund utan vatten.

31Den mäktige ska bli som fnöske

och hans ogärningar som en gnista.

Tillsammans ska de brinna upp i en eld

som ingen kan släcka.”

Notas al pie

 1. 1:1 Inte profeten Amos (Am 1:1); de hebreiska namnen stavas olika.
 2. 1:7 Eller möjligen Sodom; de hebreiska orden liknar varandra. Sodom som ödeläggelsens symbol återkommer i v. 9, vilket ibland har ansetts tala för denna läsart.
 3. 1:17 Uppmuntra den förtryckte är en osäker översättning; grundtextens innebörd är osäker. Ev: Led förtryckaren på rätt väg.