New American Standard Bible

Genesis 1

The Creation

1In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was [a]formless and void, and darkness was over the [b]surface of the deep, and the Spirit of God was [c]moving over the [d]surface of the waters. Then God said, “Let there be light”; and there was light. God saw that the light was good; and God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening and there was morning, one day.

Then God said, “Let there be [e]an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters.” God made the [f]expanse, and separated the waters which were below the [g]expanse from the waters which were above the [h]expanse; and it was so. God called the [i]expanse heaven. And there was evening and there was morning, a second day.

Then God said, “Let the waters below the heavens be gathered into one place, and let the dry land appear”; and it was so. 10 God called the dry land earth, and the gathering of the waters He called seas; and God saw that it was good. 11 Then God said, “Let the earth sprout [j]vegetation, [k]plants yielding seed, and fruit trees on the earth bearing fruit after [l]their kind [m]with seed in them”; and it was so. 12 The earth brought forth [n]vegetation, [o]plants yielding seed after [p]their kind, and trees bearing fruit [q]with seed in them, after [r]their kind; and God saw that it was good. 13 There was evening and there was morning, a third day.

14 Then God said, “Let there be [s]lights in the [t]expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years; 15 and let them be for [u]lights in the [v]expanse of the heavens to give light on the earth”; and it was so. 16 God made the two [w]great lights, the greater [x]light [y]to govern the day, and the lesser [z]light [aa]to govern the night; He made the stars also. 17 God placed them in the [ab]expanse of the heavens to give light on the earth, 18 and [ac]to govern the day and the night, and to separate the light from the darkness; and God saw that it was good. 19 There was evening and there was morning, a fourth day.

20 Then God said, “Let the waters [ad]teem with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth [ae]in the open [af]expanse of the heavens.” 21 God created the great sea monsters and every living creature that moves, with which the waters swarmed after their kind, and every winged bird after its kind; and God saw that it was good. 22 God blessed them, saying, “Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.” 23 There was evening and there was morning, a fifth day.

24 Then God said, “Let the earth bring forth living creatures after [ag]their kind: cattle and creeping things and beasts of the earth after [ah]their kind”; and it was so. 25 God made the beasts of the earth after [ai]their kind, and the cattle after [aj]their kind, and everything that creeps on the ground after its kind; and God saw that it was good.

26 Then God said, “Let Us make man in Our image, according to Our likeness; and let them rule over the fish of the sea and over the birds of the [ak]sky and over the cattle and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth.” 27 God created man in His own image, in the image of God He created him; male and female He created them. 28 God blessed them; and God said to them, “Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it; and rule over the fish of the sea and over the birds of the [al]sky and over every living thing that [am]moves on the earth.” 29 Then God said, “Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the [an]surface of all the earth, and every tree [ao]which has fruit yielding seed; it shall be food for you; 30 and to every beast of the earth and to every bird of the [ap]sky and to every thing that [aq]moves on the earth [ar]which has life, I have given every green plant for food”; and it was so. 31 God saw all that He had made, and behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.

Notas al pie

 1. Genesis 1:2 Or a waste and emptiness
 2. Genesis 1:2 Lit face of
 3. Genesis 1:2 Or hovering
 4. Genesis 1:2 Lit face of
 5. Genesis 1:6 Or a firmament
 6. Genesis 1:7 Or firmament
 7. Genesis 1:7 Or firmament
 8. Genesis 1:7 Or firmament
 9. Genesis 1:8 Or firmament
 10. Genesis 1:11 Or grass
 11. Genesis 1:11 Or herbs
 12. Genesis 1:11 Lit its
 13. Genesis 1:11 Lit in which is its seed
 14. Genesis 1:12 Or grass
 15. Genesis 1:12 Or herbs
 16. Genesis 1:12 Lit its
 17. Genesis 1:12 Lit in which is its seed
 18. Genesis 1:12 Lit its
 19. Genesis 1:14 Or luminaries, light-bearers
 20. Genesis 1:14 Or firmament
 21. Genesis 1:15 Or luminaries, light-bearers
 22. Genesis 1:15 Or firmament
 23. Genesis 1:16 Or luminaries, light-bearers
 24. Genesis 1:16 Or luminary, light-bearer
 25. Genesis 1:16 Lit for the dominion of
 26. Genesis 1:16 Or luminary, light-bearer
 27. Genesis 1:16 Lit for the dominion of
 28. Genesis 1:17 Or firmament
 29. Genesis 1:18 Lit for the dominion of
 30. Genesis 1:20 Or swarm
 31. Genesis 1:20 Lit on the face of
 32. Genesis 1:20 Or firmament
 33. Genesis 1:24 Lit its
 34. Genesis 1:24 Lit its
 35. Genesis 1:25 Lit its
 36. Genesis 1:25 Lit its
 37. Genesis 1:26 Lit heavens
 38. Genesis 1:28 Lit heavens
 39. Genesis 1:28 Or creeps
 40. Genesis 1:29 Lit face of
 41. Genesis 1:29 Lit in which is the fruit of a tree yielding seed
 42. Genesis 1:30 Lit heavens
 43. Genesis 1:30 Or creeps
 44. Genesis 1:30 Lit in which is a living soul

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 1:1-31

Istoria creării cerurilor și a pământului

1La început, Dumnezeu1 Ebr.: Elohim, numele divin cel mai frecvent folosit în VT, care exprimă măreția lui Dumnezeu. Deși termenul ebraic este la plural, el funcționează gramatical ca un singular. a creat cerurile1 Termenul ebraic apare întotdeauna la plural, reflectând fie concepția cosmologică ebraică, potrivit căreia există mai mult decât un singur cer, fie un plural de intensitate prin care este evidențiată imensitatea cerului [peste tot în carte]. și pământul. 2Pământul era pustiu2 Sau, posibil, fără formă. și gol. Peste suprafața adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste fața apelor.

3Atunci Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!“ Și a fost lumină. 4Dumnezeu a văzut că lumina era bună și a separat lumina de întuneric. 5Dumnezeu a numit lumina „zi“, iar întunericul l‑a numit „noapte“. Astfel, a fost o seară și a fost o dimineață: ziua întâi.

6Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere6 Sau: firmament. în mijlocul apelor și ea să separe apele de ape!“ 7Astfel, Dumnezeu a făcut întinderea și a separat apele care sunt sub întindere de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. 8Dumnezeu a numit întinderea „ceruri“. Astfel, a fost o seară și a fost o dimineață: ziua a doua.

9Dumnezeu a zis: „Să se adune la un loc apele care sunt sub ceruri și să apară uscatul!“ Și așa a fost. 10Dumnezeu a numit uscatul „pământ“, iar apele care au fost adunate, le‑a numit „mări“. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 11Atunci Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vegetație: plante care să facă sămânță și pomi fructiferi care să facă rod cu sămânță în el pe pământ, după felul lor!“ Și așa a fost. 12Pământul a dat vegetație: plante care fac sămânță, după felul lor, și pomi care fac rod cu sămânță în el, după felul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 13Astfel, a fost o seară și a fost o dimineață: ziua a treia.

14Dumnezeu a zis: „Să fie niște luminători pe întinderea cerurilor, care să separe ziua de noapte. Ei să fie pentru semne14 Cu referire la semnele de pe cer (de ex.: eclipsele, alinierea planetelor, constelațiile)., pentru anotimpuri, pentru zile și pentru ani 15și să slujească drept luminători pe întinderea cerurilor, ca să dea lumină pe pământ!“ Și așa a fost. 16Dumnezeu a făcut cei doi luminători mari: luminătorul cel mare, ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel mic, ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele. 17Dumnezeu i‑a așezat pe întinderea cerurilor, ca să dea lumină pe pământ, 18să stăpânească ziua și noaptea și să separe lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 19Astfel, a fost o seară și a fost o dimineață: ziua a patra.

20Dumnezeu a zis: „Să mișune apele de ființe vii și să zboare păsări deasupra pământului, pe suprafața întinderii cerurilor!“ 21Astfel, Dumnezeu a creat făpturile cele mari din ape, orice ființă vie, care se mișcă și de care mișună apele, după felul ei, și orice pasăre înaripată, după felul ei. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 22Dumnezeu le‑a binecuvântat, zicând: „Fiți roditoare, înmulțiți‑vă și umpleți apele mărilor. Să se înmulțească și păsările pe pământ!“ 23Astfel, a fost o seară și a fost o dimineață: ziua a cincea.

24Dumnezeu a zis: „Să dea pământul ființe vii, după felul lor: vite,24 Cu referire la toate animalele care mai târziu vor fi domesticite. târâtoare24-26 Sau: animale care mișună; sau: animale care se târăsc. Termenul ebraic face referire la toate celelalte animalele mai mărunte, distincte de vite și de animalele sălbatice mari. De asemenea, termenul poate include și insectele. și vietăți ale pământului, după felul lor!“ Și așa a fost. 25Dumnezeu a făcut vietățile pământului, după felul lor, vitele, după felul lor, și orice târâtoare a pământului, după felul ei. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

Crearea omului

26Atunci Dumnezeu a zis: „Să facem om26-27 Termenul ebraic se referă la ființele umane în general, și nu la o singură persoană. după chipul Nostru, după asemănarea Noastră. Ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste orice animal care se târăște pe pământ!“

27Astfel, Dumnezeu l‑a creat pe om după chipul Său,

după chipul lui Dumnezeu l‑a creat;

bărbat și femeie i‑a creat.

28Dumnezeu i‑a binecuvântat și le‑a zis: „Fiți roditori și înmulțiți‑vă, umpleți pământul și supuneți‑l. Domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice vietate care se târăște pe pământ!“ 29Apoi Dumnezeu a zis: „Iată, v‑am dat orice plantă care face sămânță și care este pe suprafața întregului pământ și orice pom care are fruct cu sămânță în el. Le veți avea ca hrană. 30Iar oricărei vietăți a pământului, oricărei păsări a cerului și oricărui animal care se târăște pe pământ, tuturor acestora deci care au suflare de viață în ele, le‑am dat ca hrană orice plantă verde.“ Și așa a fost.

31Dumnezeu S‑a uitat la tot ce a făcut și iată că toate erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și a fost o dimineață: ziua a șasea.