New American Standard Bible

Ephesians 1

The Blessings of Redemption

1Paul, an apostle of Christ Jesus [a]by the will of God,

To the [b]saints who are [c]at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before [d]Him. In love [e]He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the [f]kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. In [g]Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace which He [h]lavished on [i]us. In all wisdom and insight He [j]made known to us the mystery of His will, according to His [k]kind intention which He purposed in Him 10 with a view to an administration [l]suitable to the fullness of the times, that is, the summing up of all things in Christ, things [m]in the heavens and things on the earth. In Him 11 [n]also we [o]have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose who works all things after the counsel of His will, 12 to the end that we who were the first to hope in [p]Christ would be to the praise of His glory. 13 In [q]Him, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation—having also [r]believed, you were sealed in [s]Him with the Holy Spirit of promise, 14 who is [t]given as a pledge of our inheritance, with a view to the redemption of God’s own possession, to the praise of His glory.

15 For this reason I too, having heard of the faith in the Lord Jesus which exists among you and [u]your love for all the [v]saints, 16 do not cease giving thanks for you, while making mention of you in my prayers; 17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the [w]knowledge of Him. 18 I pray that the eyes of your heart [x]may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the [y]saints, 19 and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might 20 which He brought about in Christ, when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, 21 far above all rule and authority and power and dominion, and every name that is named, not only in this age but also in the one to come. 22 And He put all things in subjection under His feet, and gave Him as head over all things to the church, 23 which is His body, the fullness of Him who fills all in all.

Notas al pie

 1. Ephesians 1:1 Lit through
 2. Ephesians 1:1 Or holy ones
 3. Ephesians 1:1 Three early mss do not contain at Ephesus
 4. Ephesians 1:4 Or Him, in love
 5. Ephesians 1:5 Lit having predestined
 6. Ephesians 1:5 Lit good pleasure
 7. Ephesians 1:7 Lit whom
 8. Ephesians 1:8 Lit made abundant toward
 9. Ephesians 1:8 Or us, in all wisdom and insight
 10. Ephesians 1:9 Lit making known
 11. Ephesians 1:9 Lit good pleasure
 12. Ephesians 1:10 Lit of
 13. Ephesians 1:10 Lit upon
 14. Ephesians 1:11 Lit in whom also
 15. Ephesians 1:11 Or were made a heritage
 16. Ephesians 1:12 I.e. the Messiah
 17. Ephesians 1:13 Lit whom
 18. Ephesians 1:13 Or believed in Him, you were sealed
 19. Ephesians 1:13 Lit whom
 20. Ephesians 1:14 Or a down payment
 21. Ephesians 1:15 Three early mss do not contain your love
 22. Ephesians 1:15 V 1, note 2
 23. Ephesians 1:17 Or true knowledge
 24. Ephesians 1:18 Lit being
 25. Ephesians 1:18 Or holy ones

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt (în Efes)[a] şi credincioşii în Cristos Isus: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovniceşti în Cristos

Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos! În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. În dragoste, El[b] ne-a predestinat pentru înfiere[c] prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său, pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea. El[d] a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El Însuşi, după buna Lui plăcere, 10 ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, şi anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer şi cele de pe pământ. 11 În El am fost şi aleşi[e], fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale, 12 pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să slujim de laudă slavei Lui. 13 În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia[f] mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, 14 Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulţumire şi rugăciune

15 De aceea, de când am auzit de credinţa voastră în Domnul Isus şi de dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16 nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele. 17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi descoperire[g] în cunoaşterea lui, 18 luminând puterea de înţelegere a minţii voastre, ca să cunoaşteţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slăvită a moştenirii Lui în sfinţi 19 şi care este nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20 pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a aşezat la dreapta Lui în locurile cereşti, 21 deasupra tuturor conducătorilor, autorităţilor, puterilor, domniilor şi a oricărui nume dat, nu doar în acest veac, ci şi în cel viitor. 22 El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23 care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toţi.

Notas al pie

 1. Efeseni 1:1 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin cuvântul Efes, ceea ce ar aduce un argument în plus la ideea că această scrisoare a fost una enciclică, intenţionată pentru mai mult decât o singură audienţă (vezi nota din Col. 4:16); trebuie remarcat că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conţine nume de persoane, ceea ce ar indica faptul că apostolul nu-şi cunoştea audienţa în mod personal (ceea ce nu ar fi fost cazul în ce priveşte biserica din Efes) sau că scrisoarea a fost intenţionată a fi una enciclică
 2. Efeseni 1:5 Sau: înaintea Lui, în dragoste. El
 3. Efeseni 1:5 Adopţia (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată ia sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr-o altă familie; cel adoptat primeşte acelaşi statut şi aceleaşi drepturi ca cele ale unui fiu născut în acea familie: ia numele noului părinte, devine moştenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge
 4. Efeseni 1:9 Sau: peste noi. Cu toată înţelepciunea şi priceperea, El
 5. Efeseni 1:11 Lit.: am fost traşi la sorţi, am fost făcuţi moştenire; unele traduceri redau: am fost făcuţi moştenitori
 6. Efeseni 1:13 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 7. Efeseni 1:17 Sau: să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii; sau: să vă dea înţelepciune şi descoperire duhovnicească