New American Standard Bible

2 Timothy 1

Timothy Charged to Guard His Trust

1Paul, an apostle of Christ Jesus [a]by the will of God, according to the promise of life in Christ Jesus,

To Timothy, my beloved [b]son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.

I thank God, whom I serve with a clear conscience [c]the way my forefathers did, as I constantly remember you in my [d]prayers night and day, longing to see you, even as I recall your tears, so that I may be filled with joy. [e]For I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well. For this reason I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of [f]timidity, but of power and love and [g]discipline.

Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me His prisoner, but join with me in suffering for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was granted us in Christ Jesus from all eternity, 10 but now has been revealed by the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, 11 for which I was appointed a preacher and an apostle and a teacher. 12 For this reason I also suffer these things, but I am not ashamed; for I know whom I have believed and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him [h]until that day. 13 [i]Retain the standard of sound words which you have heard from me, in the faith and love which are in Christ Jesus. 14 Guard, through the Holy Spirit who dwells in us, the [j]treasure which has been entrusted to you.

15 You are aware of the fact that all who are in [k]Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. 16 The Lord grant mercy to the house of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my [l]chains; 17 but when he was in Rome, he eagerly searched for me and found me— 18 the Lord grant to him to find mercy from the Lord on that day—and you know very well what services he rendered at Ephesus.

Notas al pie

 1. 2 Timothy 1:1 Lit through
 2. 2 Timothy 1:2 Or child
 3. 2 Timothy 1:3 Lit from my forefathers
 4. 2 Timothy 1:3 Or petitions
 5. 2 Timothy 1:5 Lit Receiving remembrance of
 6. 2 Timothy 1:7 Or cowardice
 7. 2 Timothy 1:7 Or sound judgment
 8. 2 Timothy 1:12 Or for
 9. 2 Timothy 1:13 Or Hold the example
 10. 2 Timothy 1:14 Lit good deposit
 11. 2 Timothy 1:15 I.e. the province of Asia
 12. 2 Timothy 1:16 Lit chain

Nouă Traducere În Limba Română

2 Timotei 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după promisiunea vieţii în Cristos Isus, către Timotei, copilul preaiubit: har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus, Domnul nostru!

Mulţumiri şi încurajări

Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, pe Care-L slujesc cu o conştiinţă curată, aşa cum au făcut-o şi strămoşii mei, când îmi aduc aminte mereu de tine în rugăciunile mele, zi şi noapte. Îmi amintesc de lacrimile tale şi doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credinţa ta, care este fără ipocrizie şi care a locuit mai întâi în bunica ta, Lois, apoi în mama ta, Eunice, iar acum sunt convins că şi în tine. De aceea, îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de înţelepciune. Aşadar, să nu-ţi fie ruşine să mărturiseşti despre Domnul nostru şi nici despre mine, prizonier de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie[a], prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit şi ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului şi harului Său, pe care ni l-a dat în Cristos Isus înainte de vremurile veşniciilor, 10 dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Isus Cristos, Care a desfiinţat moartea şi a adus la lumină viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie. 11 Iar eu am fost pus predicatorul, apostolul şi învăţătorul ei. 12 De aceea sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e ruşine, pentru că ştiu în Cine am crezut şi sunt convins că El poate să păzească până în ziua aceea ce I-am încredinţat. 13 Păstrează modelul[b] cuvintelor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, împreună cu credinţa şi dragostea care sunt în Cristos Isus! 14 Păzeşte lucrul acela bun care ţi-a fost încredinţat prin Duhul Sfânt, Care locuieşte în noi!

15 Tu ştii că toţi cei ce sunt în Asia[c] m-au părăsit, între care sunt şi Figel, şi Hermogen. 16 Fie ca Domnul să-Şi arate îndurarea peste casa lui Onisifor, pentru că, de multe ori, el m-a încurajat şi nu i-a fost ruşine de lanţul meu. 17 Dimpotrivă, când a fost în Roma, m-a căutat cu mult efort şi m-a găsit. 18 Să dea Domnul să găsească îndurare de la Domnul în ziua aceea! Tu ştii bine cât de mult mi-a slujit în Efes.

Notas al pie

 1. 2 Timotei 1:8 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 2. 2 Timotei 1:13 Sau: standardul
 3. 2 Timotei 1:15 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, provincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică