Nkwa Asem

Nnwom 86

Mmoa mpaebɔ

1Tie me, Awurade, na gye me so efisɛ, minni ɔboafo na meyɛ mmerɛw.

Gye me fi owu mu efisɛ, migye wo di. Gye me nkwa efisɛ, meyɛ ɔsomfo na mewɔ wo mu gyidi. Woyɛ me Nyankopɔn, enti hu me mmɔbɔ. Mebɔ wo mpae daa nyinaa. Ma wo somfo ani nnye, O Awurade, efisɛ me mpaebɔ kɔ wo nkyɛn. Woyɛ yɛn adɔe na wode yɛn bɔne kyɛ, na wɔn a wɔbɔ wo mpae no nso, woma wɔn ɔdɔ a ɛnsa da.

Awurade, tie me mpaebɔ; tie me sufrɛ na boa me. Mefrɛ wo hiada mu efisɛ, wugye me mpaebɔ so.

Onyame bi nni hɔ a ɔte sɛ wo, O Awurade, obiara ntumi nyɛɛ nea woayɛ. Aman a woakyekyere nyinaa bɛba abɛkotow wo; wɔbɛkamfo wo kɛseyɛ. 10 Woyɛ otumfoɔ a woyɛ nneɛma akɛse. Wo nko ne Onyankopɔn.

11 Awurade, kyerɛ me nea wopɛ sɛ meyɛ na medi so nkoware mu. Kyerɛ me na memfa m’adagyew nsom wo. 12 Mede me koma nyinaa bɛkamfo wo, O Awurade me Nyankopɔn. Mɛda wo kɛseyɛ no adi daa daa. 13 Dɔ a wodɔ me daa no so. Woagye me afi damoa ankasa mu.

14 Ahantanfo reba abɛyɛ me dɔm, O Onyankopɔn; atirimɔdenfo kuw pɛ sɛ wokum me; wɔn a wommu wo no. 15 Nanso wo, O Awurade, yɛ mmɔborɔhunufo ne ɔdɔ Nyankopɔn. Daa, wowɔ boasetɔ wɔ ayamye, na woyɛ ɔnokwafo nso. 16 Dan w’ani bra me so na hu me mmɔbɔ. Hyɛ me den na gye me nkwa, efisɛ, mesom wo sɛnea me na yɛe no. 17 Da papa a wuyi no adi kyerɛ me, Awurade; wɔn a wɔtan me no, sɛ wohu sɛ wokyekye me werɛ boa me a, wɔn ani bewu.

New International Version - UK

Psalm 86

Psalm 86

A prayer of David.

Hear me, Lord, and answer me,
    for I am poor and needy.
Guard my life, for I am faithful to you;
    save your servant who trusts in you.
You are my God; have mercy on me, Lord,
    for I call to you all day long.
Bring joy to your servant, Lord,
    for I put my trust in you.

You, Lord, are forgiving and good,
    abounding in love to all who call to you.
Hear my prayer, Lord;
    listen to my cry for mercy.
When I am in distress, I call to you,
    because you answer me.

Among the gods there is none like you, Lord;
    no deeds can compare with yours.
All the nations you have made
    will come and worship before you, Lord;
    they will bring glory to your name.
10 For you are great and do marvellous deeds;
    you alone are God.

11 Teach me your way, Lord,
    that I may rely on your faithfulness;
give me an undivided heart,
    that I may fear your name.
12 I will praise you, Lord my God, with all my heart;
    I will glorify your name for ever.
13 For great is your love towards me;
    you have delivered me from the depths,
    from the realm of the dead.

14 Arrogant foes are attacking me, O God;
    ruthless people are trying to kill me –
    they have no regard for you.
15 But you, Lord, are a compassionate and gracious God,
    slow to anger, abounding in love and faithfulness.
16 Turn to me and have mercy on me;
    show your strength on behalf of your servant;
save me, because I serve you
    just as my mother did.
17 Give me a sign of your goodness,
    that my enemies may see it and be put to shame,
    for you, Lord, have helped me and comforted me.