Nkwa Asem

Nnwom 7

Atemmu mpaebɔ

1O Awurade, me Nyankopɔn, meba wo nkyɛn sɛ bɔ me ho ban. Gye me fi wɔn a wɔtaa me no nsam. Na wɔansoa me ankɔ sɛ obi a gyata akyere no a obiara rentumi nnye me nkwa na wɔatetew me mu asinasin. O Awurade me Nyankopɔn, sɛ mayɛ obi bɔne, anaasɛ mayi obi ama, anaasɛ mayɛ obi a ɔne me te yiye bɔne a, anaa mebɔ me tamfo korɔn kwa a, anaa mayɛ eyinom mu bi a, ma m’atamfo ntaa me nkyere me; ma wontwa me nhwe fam na wonkum me na wonnyaw me funu wɔ fam.

Sɔre wɔ w’abufuw mu, O Awurade! Sɔre tia m’atamfo abufuw. Ma wo ho so na boa me. Atɛntrenee na wohwehwɛ; enti ma nnipa nyinaa mmetwa wo ho nhyia na fi soro di wɔn so. Wone adasamma temmufo; enti O Awurade, di ma me efisɛ, wunim me mu fann.

Woyɛ Onyankopɔn ɔtreneeni a wubu yɛn adwene ne yɛn apɛde atɛn. Siw nnebɔneyɛfo kwan na hyira atreneefo.

10 Onyankopɔn yɛ me hwɛfo. Ogye wɔn a wotie n’asɛm nkwa.

11 Onyankopɔn yɛ ɔtemmufo treneeni a daa obu nnebɔneyɛfo fɔ. 12 Na sɛ wɔansesa wɔn akwan a, Onyankopɔn bɛsew ne nkrante. Okuntun ne tadua mu siesie no. 13 Ɔfa n’akode a ɛyɛ hu de ne bɛmma a ɛredɛw no sɔn wɔn so.

14 Sɛɛ na nnebɔneyɛfo dwen bɔne ho; wodwen ɔhaw ho na wɔaso nnaadaa mu. 15 Na firi a wosum afoforo no, wɔn ara na eyi wɔn. 16 Enti wɔn ankasa wɔn bɔne na ɛtwe wɔn aso na wɔn basabasayɛ apira wɔn.

17 Meda Awurade ase wɔ n’atɛntrenee ho. Meto ayeyi nnwom ma Awurade, Ɔsorosoroni no.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 7

Zabbuli ya Dawudi gye yayimbira Mukama ng’efa ku Kuusi Omubenyamini.

1Ayi Mukama, Katonda wange, neesiga ggwe:
    ngobaako bonna abangigganya era omponye,
si kulwa nga bantagulataagula ng’empologoma
    ne bankutulakutula obufiififi ne watabaawo amponya.

Ayi Mukama, Katonda wange, obanga nkoze kino,
    era ng’engalo zange ziriko omusango,
obanga waliwo andaze ebirungi nze ne si muyisa bulungi,
    oba nzibye omulabe wange awatali nsonga:
Kale, abalabe bange baleke bangoberere bankwate,
    bankube wansi banninnyirire,
    banzitire mu nfuufu.

Golokoka, Ayi Mukama, mu busungu bwo oziyize abalabe bange abajjudde obukambwe.
    Golokoka, Ayi Katonda wange,
    onnyambe ggwe asala omusango mu bwenkanya.
Kuŋŋaanya bannaggwanga bonna okukwetooloola;
    obafuge ng’oli waggulu ennyo.
    Ggwe, Ayi Mukama, Ali Waggulu Ennyo,
    asalira amawanga gonna emisango,
osale omusango gwange Ayi Mukama Ali Waggulu Ennyo ng’obutuukirivu bwange bwe buli,
    era n’amazima agali mu nze bwe gali.
Ayi Katonda omutukuvu,
    akebera emitima n’emmeeme;
okomye ebikolwa by’abakola ebibi:
    era onyweze abatuukirivu.

10 Katonda Ali Waggulu Ennyo ye ngabo yange;
    alokola abo abalina omutima omulongoofu.
11 Katonda mulamuzi wa mazima;
    era alaga ekiruyi kye buli lunaku.
12 Mukama awagala ekitala kye
    n’aleega omutego gwe
    ogw’obusaale.
13 Era ategese ebyokulwanyisa ebissi;
    era akozesa obusaale obw’omuliro.

14 Omuntu ajjudde ebibi afuna emitawaana,
    n’azaala obulimba.
15 Asima ekinnya, n’akiwanvuya nnyo;
    ate n’akigwamu ye kye yasimye.
16 Emitawaana gye gimwebunguludde;
    n’obukambwe bwe bumuddire.

17 Nneebazanga Mukama olw’obutuukirivu bwe;
    nnaayimbanga nga ntendereza erinnya lya Mukama Ali Waggulu Ennyo.