Nkwa Asem

Nnwom 134

Kamfo Onyankopɔn

1Awurade asomfo nyinaa, mommra mmɛkamfo no, mo a mosom wɔ ne fi anadwo no nyinaa. Momma mo nsa so wɔ fie hɔ na monkamfo Awurade!

Awurade a ɔbɔɔ soro ne asase no nhyira wo mfi Sion!

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Saamu 134

Orin ìgòkè.

1Ẹ kíyèsi i, ẹ fi ìbùkún fún Olúwa,
    gbogbo ẹ̀yin ìránṣẹ́ Olúwa,
    tí ó dúró ní ilé Olúwa ní òru.
Ẹ gbé ọwọ́ yín sókè sí ibi mímọ́,
    kí ẹ sì fi ìbùkún fún Olúwa.

Olúwa tí ó dá ọ̀run òun ayé,
    kí ó bùsi i fún ọ láti Sioni wá.