The Message

Psalm 7

A David Psalm

11-2 God! God! I am running to you for dear life;
    the chase is wild.
If they catch me, I’m finished:
    ripped to shreds by foes fierce as lions,
    dragged into the forest and left
    unlooked for, unremembered.

3-5 God, if I’ve done what they say—
    betrayed my friends,
    ripped off my enemies—
If my hands are really that dirty,
    let them get me, walk all over me,
    leave me flat on my face in the dirt.

6-8 Stand up, God; pit your holy fury
    against my furious enemies.
Wake up, God. My accusers have packed
    the courtroom; it’s judgment time.
Take your place on the bench, reach for your gavel,
    throw out the false charges against me.
I’m ready, confident in your verdict:
    “Innocent.”

9-11 Close the book on Evil, God,
    but publish your mandate for us.
You get us ready for life:
    you probe for our soft spots,
    you knock off our rough edges.
And I’m feeling so fit, so safe:
    made right, kept right.
God in solemn honor does things right,
    but his nerves are sandpapered raw.

11-13 Nobody gets by with anything.
    God is already in action—
Sword honed on his whetstone,
    bow strung, arrow on the string,
Lethal weapons in hand,
    each arrow a flaming missile.

14 Look at that guy!
    He had sex with sin,
    he’s pregnant with evil.
Oh, look! He’s having
    the baby—a Lie-Baby!

15-16 See that man shoveling day after day,
    digging, then concealing, his man-trap
    down that lonely stretch of road?
Go back and look again—you’ll see him in it headfirst,
    legs waving in the breeze.
That’s what happens:
    mischief backfires;
    violence boomerangs.

17 I’m thanking God, who makes things right.
I’m singing the fame of heaven-high God.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 7

Psalmul 7

Un şiggaion[a] al lui David, pe care el l-a cântat Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuş.

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine îmi caut scăparea!
    Izbăveşte-mă de toţi prigonitorii mei, scapă-mă,
ca să nu mă sfâşie ca un leu,
    să nu mă rupă în bucăţi fără ca cineva să mă poată scăpa!

Doamne, Dumnezeul meu, dacă am săvârşit aşa ceva,
    dacă este fărădelege pe mâinile mele,
dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine,
    dacă mi-am jefuit duşmanul pe nedrept,
atunci fie ca duşmanul să mă urmărească
    şi să mă ajungă,
să-mi calce viaţa în picioare
    şi să-mi culce slava în ţărână!Sela
Ridică-Te, Doamne, în mânia Ta,
    scoală-Te din pricina furiei duşmanilor mei,
        trezeşte-Te, Dumnezeul Meu, şi porunceşte o judecată!
Adunarea popoarelor să Te înconjoare;
    stăpâneşte asupra ei din înălţime!
        Să judece Domnul noroadele!
Judecă-mă, Doamne, şi pe mine;
    fă-mi după dreptatea şi integritatea mea, o Preaînalte[b]!
Opreşte răutatea celor răi
    şi întăreşte-l pe cel drept,
Tu, Care cercetezi inimile şi rărunchii,
    Dumnezeule drept!

10 Scutul meu este Dumnezeu,
    Mântuitorul celor cu inima cinstită.
11 Dumnezeu este un judecător drept,
    Dumnezeu se înverşunează împotriva celui rău în fiecare zi.
12 Pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu,
    El Îşi ascute sabia,
        Îşi încordează arcul şi-l ţinteşte.
13 Lui[c] îi pregăteşte armele morţii,
    săgeţi aprinse îi pregăteşte.

14 Iată-l pe cel ce naşte răutate,
    zămisleşte necazul
        şi dă naştere înşelăciunii!
15 Sapă o groapă, o adânceşte
    şi cade chiar el în adâncitura pe care a făcut-o.
16 Necazul pe care-l provoacă se întoarce împotriva capului său
    şi violenţa lui se răsfrânge asupra creştetului său.

17 Eu voi aduce mulţumiri Domnului pentru dreptatea Lui
    şi voi cânta laudă Numelui Domnului Preaînalt.

Notas al pie

  1. Psalmii 7:1 Titlu. Termen cu sens nesigur, însemnând probabil un cântec cu un ritm foarte dinamic. Mai apare la începutul psalmului lui Habacuc (Hab. 3:1)
  2. Psalmii 7:8 Sau: integritatea mea, care este în mine, termenul tradus cu Preaînalte putând fi tradus şi cu: peste mine
  3. Psalmii 7:13 Pronumele se poate referi, fie la cel care nu se pocăieşte, fie la arc